Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Za svetlo prihodnost

Odločitev o gradnji 600 MW bloka 6, ki že teče, iz ekološkega vidika pomeni nadaljevanje ekološke sanacije, ki smo jo z veliko skrbjo za okolje pričeli že v letu 1983.

Po sprejetem strateškem razvojnem načrtu TEŠ, junija 2004, bo Blok 6 s 600 MW postopoma nadomestil tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke 1,2,3,4 in 5. Gre za nacionalno pomemben projekt, ki je uvrščen v Resolucijo Nacionalnega energetskega programa in  v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki ga je vlada sprejela 12. oktobra 2006, novelirala pa v letu 2008.  Spomladi 2009 pa je bil uvrščen tudi v Zeleno knjigo. Blok 6 bo za enako količino proizvedene energije porabil približno za 30 odstotkov manj premoga, zato bodo tudi skupne emisije v okolje bistveno nižje. Blok 6 bo pri enaki količini proizvedene energije emitiral v okolje za 35 odstotkov manj CO2 kot trenutni bloki Termoelektrarne Šoštanj. Z izgradnjo šestega bloka TEŠ bomo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočil elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).

Teš leta 2014
Blok 6, ki naj bi poskusno začel obratovati maja 2015, zagotavlja viden ekonomski učinek, saj zagotavlja nižjo ceno električne energije kot jo dosegamo trenutno v Termoelektrarni Šoštanj, zagotavlja pa tudi  bistven ekološki učinek. V okolje bomo namreč že leta 2016, po zagonu bloka 6, zmanjšali izpuste žveplovih oksidov iz 400 na 100 mg/Nm3 ter dušikove okside iz 500 na 150 mg/Nm3, glede na doseženo emisijo obeh polutantov v letu 2008.