Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Javna naročila

Datum objave Predmet javnega naročila Št. javnega naročila
29.5.2018 Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga
Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga.zip

Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga - objava (priloge).zip

Vzorec pogodbe o izvedbi rekonstrukcije VN in NN napajanja transporta premoga.zip

Vzorec pogodbe o izvedbi rekonstrukcije VN in NN napajanja transporta premoga-popravek.zip

Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga-dopolnitev.zip
Rekonstrukcija VN in NN napajanja transporta premoga-dopolnitev.zip

JN003473/2018-E01
11.6.2018 Dobava hidratiziranega apna.zip
Dobava hidratiziranega apna.zip
JN003812/2018-W01
11.6.2018 Izvajanje ekološkega monitoringa dimnih plinov in zraka.zip
Izvajanje ekološkega monitoringa dimnih plinov in zraka.zip
JN003809/2018-W01
19.6.2018 Dobava HCl in NaOH.zip
Dobava HCl in NaOH.zip

Tehnični del dokumentacije in Vzorec pogodbe o dobavi HCl in NaOH-popravek.zip
Tehnični del dokumentacije in Vzorec pogodbe o dobavi HCl in NaOH-popravek.zip
JN004058/2018-W01
2.7.2018 Prevzem in predelava žlindre blokov 4, 5 in 6.zip
Prevzem in predelava žlindre blokov 4, 5 in 6.zip
JN004436/2018-W01
4.7.2018 Izvedba projekta EKO-MON.zip
Izvedba projekta EKO-MON.zip
JN004512/2018-W01