Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

V letu 2007 presegli poslovni načrt

11. 2. 2008
V letu 2007 presegli poslovni načrt

V letu 2007 je TE Šoštanj v omrežje oddala 3.756 GWh električne energije, kar znaša 306 GWh, ali 8,88 % več od poslovnega načrta. Poslovni načrt je bil presežen, čeprav blok 3 zaradi nege skoraj polovico leta ni obratoval. Manj pa smo proizvedli toplotne energije. Tako smo jo distributerju  oddali 399,3 GWh , kar  je 6,4 % manj od poslovnega načrta. Za to proizvodnjo električne in toplotne energije je bilo porabljenih 4.072.648 t (45.854.803 GJ) premoga, kar pomeni 9,32 % več kot je bilo načrtovano.