Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Termoelektrarna Šoštanj odločna v borbi za pridobitev finančnih sredstev za blok 6

12. 3. 2008
Termoelektrarna Šoštanj odločna v borbi za pridobitev finančnih sredstev za blok 6

(Šoštanj, 12. marec 2008) Zahtevne priprave za izgradnjo šestega bloka, s katero bo Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) naredila odločilen korak naprej na področju okoljevarstva, potekajo nemoteno. V skladu s terminskim planom potekajo tehnična usklajevanja glede tehnološke opreme, vzporedno pa nemoteno potekajo tudi postopki v zvezi z izdelavo  prostorskih načrtov. Velik problem s katerim se v TEŠ spopadajo pa je vprašanje, kako zagotoviti manjkajoča finančna sredstva.  V zadnjem obdobju so v zvezi s tem problemom zaostrili odnos do Holdinga Slovenske elektrarne. Ne pristajajo več na ravnanja holdinga, ki resno ogrožajo projekt bloka 6. V Šoštanju so prav tako zaskrbljeni zaradi slabih poslovnih rezultatov, ki jih v zadnjem letu beleži holding in ki se nakazujejo tudi v letošnjem letu. Blok 6 je slovenski strateški projekt in ga kot takega podpira vlada in Ministrstvo za gospodarstvo, zato za TEŠ ni dileme za njegovo izgradnjo. Kot investitor bo storil vse, da zagotovi potrebna finančna sredstva. V zvezi z zapletom pa se v Šoštanju tudi vedno pogosteje sprašujejo o tem, ali še in sploh koliko še, HSE izpolnjuje namene zaradi katerih je bil ustanovljen in koliko izpolnjuje zaveze iz dogovora o skupnem nastopanju na trgu z električno energijo; to je optimalno nastopanje proizvajalcev električne energije in premoga na odprtem trgu, izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarjenja ter ustvarjanje boljših možnosti za plasma elektrike na trgu. 

Sicer pa se TEŠ ves čas zaveda pomena, ki ga ima za okolje v katerem deluje in v katerem živi. Še posebej se tega zaveda zaradi vplivov, ki jih na okolje povzroča proizvodnja električne energije. Zavedanje družbene odgovornosti TEŠ izkazuje z uvajanjem novih, čistejših tehnologij.  Tako so v letu 2007 uspešno pričeli z izgradnjo ene izmed dveh plinskih turbin. Z delno zamenjavo premoga s plinom na bloku 5 se bo emisija toplogrednih plinov znižala za skoraj 18 procentov na kilovatno uro. Konec preteklega leta si je TEŠ pridobila tudi status kvalificiranega proizvajalca za sosežig lesne biomase, ki prav tako prispeva k zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov. Blok 6 z najnovejšo premogovo tehnologijo bo nadomestil najstarejše, ekološko nesprejemljive proizvodnje objekte ter tako prispeval k zmanjšanju obremenjevanja ožjega in širšega okolja.

Pri enaki proizvodnji 3800 GWh električne energije, bo novi blok 6 za enako proizvodnjo uporabil za trideset odstotkov (30 %) manj premoga. V zrak bo izpustil trideset odstotkov (30 %) manj ogljikovega dioksida. Veliko manj bo obremenjeno lokalno okolje, saj se bo za skoraj sedemdeset odstotkov (70 %) zmanjšal hrup v okolici. Izračuni kažejo, da bo za polovico manj izpustov žveplovega dioksida, medtem ko bo vrednost prašnosti skoraj neizmerljiva.