Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Kako smo proizvajali v prvih devetih mesecih

21. 10. 2008
Kako smo proizvajali v prvih devetih mesecih

V prvih devetih mesecih leta 2008 smo v Termoelektrarni Šoštanj proizvedli 3.376 GWh električne energije, v omrežje pa smo je oddali 2.988 GWh, kar je 258 GWh ali 9,45% več od predvidenega po poslovnem načrtu. Od tega je bilo 66,9 GWh električne energije proizvedenih iz zemeljskega plina.

Več od predvidene smo distributerju oddali tudi toplotne energije, in sicer 274 GWh, kar je 14,2% več od plana.

Za proizvodnjo električne in toplotne energije je bilo porabljenih 3.057 tisoč ton premoga, 75 tisoč ton lesne biomase in 19.780 tisoč Sm3 zemeljskega plina.