Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Od januarja do novembra presegli poslovni načrt

4. 12. 2008
Od januarja do novembra presegli poslovni načrt

V mesecu novembru nam vremenske in tržne razmere žal niso dopuščale izpolnjevanja zadanih ciljev. V omrežje smo oddali 257 GWh, kar je 15,6% ali 88 GWh manj od načrtovanega.

Kljub  temu smo v obdobju od januarja  do konca novembra v TEŠ presegli poslovni načrt za 4,6% ali 158 GWh.

Proizvedli smo 4.036 GWh električne energije; od tega smo v omrežje oddali 3.585 GWh.

Poslovni načrt smo presegli tudi pri oddaji toplotne energije za ogrevanje Šaleške doline lokalnemu distributerju, saj smo oddali 348,4 GWh toplotne energije, kar je 13,3% več od načrtovanega.

Za dosego takšnih rezultatov smo porabili 3.715.385 t velenjskega lignita, 83.526 t lesne biomase in 17,3 milijonov Sm3 zemeljskega plina. Za izpolnjevanje ekoloških zahtev o emisiji SO2 v ozračje, pa je bilo potrebnih 159.470 t kalcita.