Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Odgovornost do okolja

V TEŠ posvečamo veliko pozornost okolju, v katerem delujemo in ki ga aktivno sooblikujemo. Naša usmeritev je skladna z načeli trajnostnega razvoja. K odgovornemu ravnanju z okoljem smo se že pred časom zavezali tudi z okoljskim certifikatom po standardu ISO 14001.

V zadnjih 20 letih smo v ekološke projekte vložili ogromno finančnih sredstev, saj smo si pri zniževanju emisij NOx, CO2, SO2 in prahu zadali smele cilje. Z realizacijo razvojnega načrta bomo ohranili proizvodnjo električne energije, ob tem pa z nadaljevanjem ekološke sanacije v skladu s Kjotskim sporazumom občutno znižali emisije in zadržali kakovost voda. Aktivno vlogo bomo z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi ohranjali tudi pri razvoju lokalnega okolja in z njimi tudi v prihodnje podpirali projekte in aktivnosti v športu, kulturi, znanosti in umetnosti.

Še naprej pa bo seveda velika pozornost namenjena zaposlenim. Skupaj z njimi namreč prevzemamo pomembno odgovornost, da z realizacijo energetskih projektov uresničimo naša pričakovanja tudi na ekonomskem, ekološkem in socialnem področju.