Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Vodotoki

Reden monitoring kakovosti Pake na vplivnem območju Termoelektrarne Šoštanj poteka že od leta 1990 in je sestavljen iz opazovanj zaledja, bioloških analiz brežin in rečnega dna (fitobentosa in makrozoobentosa) ter fizikalno kemijskih analiz. Vzorčimo štirikrat letno, v različnih letnih časih in v času nizkih pretokov na Paki v Pesju, v Prelogah, pred TEŠ, za TEŠ in v Skornem. Monitoring  vsebuje vse elemente, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Kakovost Pake se je v zadnjih letih izboljšala, na kar so največ vplivali izgradnja in posodobitev kanalizacijskega omrežja v Šaleški dolini, dograditev Centralne čistilne naprave za komunalne vode z biološkim čiščenjem ter spremenjen način transporta pepela in sadre iz TEŠ do področja sanacije ugreznine med Velenjskim in Družmirskim jezerom.