Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Sanacija usedlin

Večino pepela, žlindre in ostalih stranskih produktov TEŠ se predela v produkt RDP, imenovan tudi stabilizat, ki se uporablja pri sanaciji ugreznin Premogovnika Velenje, predvsem na območju med Velenjskim in Družmirskim jezerom, kjer se izvajajo različni monitoringi in gradbeni nadzor. Področje, kjer se stabilizat odlaga, je enakomerno ugreznjeno in je brez večjih vidnih odlomnih robov, kar kaže na zadovoljivo kakovost materiala. Na območju brežin ob ugrezanju ni opaznih premikov (plaz, usad). Na področju sanacije ugreznin potekajo postopki in prilagajanje brežin na takšen način, da se količina vode zmanjšuje, kar dolgoročno pomeni zmanjševanje sulfatov v Velenjskem jezeru. Dele območja, kjer se stabilizat trenutno ne odlaga, sproti ozelenjujemo. Prašenje na aktivnem delu področja sanacije ugreznin preprečujemo s sprotnim rošenjem oziroma namakalnimi sistemi.

V okviru ekološkega monitoringa (EKO-MON), ki ga Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje izvaja že od leta 1996, spremljamo vse elemente okolja: zrak (prašno usedlino, aerosole), vodo (vodo zaprtega krogotoka - ZKV, vode in podtalnico s področja sanacije ugreznin in njegove okolice, Velenjsko jezero z iztokom in naravnima pritokoma Lepeno in Sopoto ter Pako pred in za iztokom iz jezera), tla in produkte zgorevanja,  hrano in krmo. V elementih okolja določamo fizikalno kemijske parametre, vsebnosti kovin in ionov, opravljamo pedološke in biološke analize ter ugotavljamo prispevek tehnološko povečane naravne radioaktivnosti v okolju zaradi odloženih produktov zgorevanja in čiščenja dimnih plinov na območju sanacije ugreznin. Za spremljanje vodne bilance na območju sanacije ugreznin dnevno spremljamo količino padavin in izhlapevanje.