Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Okoljski projekti

V TEŠ so ekološki projekti v zadnjih dvajsetih letih usmerjeni predvsem v sanacijo negativnih vplivov obratovanja na zrak in vode. Leta 1987 smo začeli ekološko sanacijo, tako da je proizvodnja elektrike okoljsko sprejemljiva. Zmanjšale so se emisije SO2, NOx in prahu, poraba ter onesnaževanje vode.

Raziskovalna dejavnost je bila ves čas pomembna podpora sanacijskim projektom, ki smo jih načrtovali in udejanjali v Termoelektrarni Šoštanj. Naš odnos do okolja je tako po svoje razviden tudi iz različnih poročil oziroma raziskav, ki so jih opravljali bodisi zaposleni v elektrarni bodisi zunanji sodelavci. Kar nekaj teh elaboratov je bilo diplomskih ali magistrskih nalog in doktorskih disertacij. Največ raziskav je bilo narejenih na področju proučevanja in monitoringov voda in tal, kot bioindikatorji vplivov na okolje pa so se uporabljale rastline in živali, v nekaterih primerih tudi človek. Predvsem veliko je bilo raziskav o razširjenosti težkih kovin v okolju Šaleške doline. Poleg tega podpiramo tudi raziskave s področja družbe in prostorskega načrtovanja oziroma urejanja rekultiviranih površin.