Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Okoljska politika in standardi

V Termoelektrarni Šoštanj odgovorno ravnamo z naravnim okoljem, ob tem pa smo  močno vpeti v družbeno okolje. Ob uspešnem gospodarskem delovanju upoštevamo načela trajnostnega razvoja in sledimo družbenim pričakovanjem. Zato poleg zanesljive proizvodnje električne energije, rednih monitoringov svojega delovanj in velikih vlaganj v družbeno skupnost aktivno načrtujemo svoj razvoj, predvsem v večjo učinkovitost blokov.

Vzpostavili smo integriran sistem vodenja, ki ga sestavljajo sistem vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2015, sistem ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2015, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:2007. Z uvedbo integriranega sistema vodenja so vse aktivnosti povezane v učinkovit sistem, ki vodi k uresničevanju vizije in poslanstva ter dolgoročnih ciljev družbe. Zaposlenim zagotavlja varne in udobne delovne pogoje, ki so pogoj za ustvarjalno delo. Z integracijo posameznih sistemov vodenja v celovit integriran sistem vodenja uvajamo filozofijo celovitega obvladovanja kakovosti (TQM).