Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Elektroenergetske zbiralnice

Elektroenergetske zbiralnice služijo za sistemsko napajanje velikega števila visokonapetostnih (VN) in nizkonapetostnih (NN) porabnikov.

Električno energijo za zagon bloka 4 in bloka 5 dobimo iz 110 kV stikališča, od koder napajamo transformatorje splošnih rab, kateri znižajo napetost na 10,5 kV nivo. S to napetostjo napajamo zbiralnice in preko VN stikal velike motorje ter transformatorje za nižje napetosti splošne rabe. Iz zbiralnic splošnih rab se napajajo med zagonom zbiralnice blokovnih rab, ki oskrbujejo z električno energijo VN motorje in transformatorje za nižje napetosti. Ti pogoni služijo samo za obratovanje bloka, zato njihovo napajanje ne sme biti moteno zaradi zunanjih napak.
Pri minimalni moči generatorja, približano 20 %, izvršimo preklop napajanja na transformator blokovne rabe.

Ta način obratovanja bloka je varnejši in cenejši, saj sedaj generator napaja blokovno rabo.

Zagon bloka 6 se nekoliko razlikuje. Energijo za zagon dobimo iz 400 kV omrežja, kamor po sinhronizaciji in višanju moči na generatorju preko moči, ki je potrebna za lastno rabo bloka, energijo tudi oddajamo. Napajanja iz 110 kV stikališča služi kot rezerva v času revizij oz. varni zaustavi bloka v primeru havarije na VN opremi.

Zbiralnice blokovnih in tudi splošnih rab so lahko enojne ali dvojne, odvisno od potrebne napajalne moči. To velja tako za visokonapetostne kot tudi za nizkonapetostne zbiralnice. Oskrba porabnikov z izmenično zagotovljeno in zasilno napetostjo 0,4 kV je urejena z diesel agregati in enosmernimi motor generatorji. Tudi ta razvod je urejen z zbiralnicami in z možnostjo preklopa iz osnovnega na rezervni vir.

Upravljalni sistemi za vodenje termoelektrarne in zaščitni sistemi se napajajo z enosmernim tokom napetosti 24 V ali 220 V.

Ti sistemi imajo podvojeno osnovno napajanje in možnost preklopa med zbiralnicami, saj so odločilnega pomena za delovanje elektrarne. Zbiralnice enosmerne napetosti se napajajo vzporedno iz usmernikov ali akumulatorskih baterij, ki zagotavljajo napajanje porabnikov s 24 V in 220 V napetostjo. Vsak važnejši porabnik pa je napajan iz dveh različnih ločenih zbiralnic. Popolno breznapetostno stanje teh zbiralnic je nemogoče ali zelo redko.