Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Transformatorji

Transformatorji so statični električni stroji, ki služijo transformaciji električne napetosti in so potrebni za prilagajanje napetosti porabnikom.

Pri priklopu na omrežje moramo generatorsko napetost povišati na napetost sistema v katerega oddajamo. V Sloveniji obstajajo trije nivoji visokih napetosti in sicer 110 kV, 220 kV in 400 kV, ki služijo za prenos in oddajanje energije ali tudi direktno napajajo velike porabnike.

Za generatorjem je  transformator bloka, preko katerega oddajamo energijo v omrežje. Na odvode generatorja je direktno vezan še transformator blokovne rabe, ki napaja električne porabnike bloka. Takšna veza strojev se imenuje blok stik. V blok stiku je obratovanje najcenejše in najvarnejše.

Glede na namen imamo v TEŠ transformatorje bloka, blokovne rabe, splošnih lastnih rab in skupnih naprav. Za oskrbo električnih naprav in strojev na nižjih napetostnih nivojih so na razpolago transformatorji, ki znižajo napetosti iz 10,5 kV na 0,69 kV oz. 0,4 kV ali pa še niže.

Tudi transformatorji imajo svoje posebnosti in zahteve. Zaščiteni so pred notranjimi električnimi napakami in varovani pred pregrevanjem. Hladimo jih z ventilacijo okoliškega hladnega zraka ali s pretokom olja iz oljnega kotla skozi vodne hladilnike. Manjši transformatorji imajo izolacijo navitij iz toplotno odpornih materialov in se hladijo samo z zrakom iz okolice.

Pri delovanju transformatorjev izgubimo tudi 0,5 % energije ali več.