Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Parne turbine

Parna turbina je toplotni stroj, ki omogoča ekspanzijo pregrete pare.

Na ta način se toplotna energija pare spremeni v kinetično energijo, ta pa nato v mehansko delo - vrtenje rotorja turbine. Glede na izvedbo poznamo akcijske in reakcijske parne turbine (možna je tudi kombinacija obeh).

Izkoristek, z ozirom na dovedeno toplotno energijo, je pri sodobnih turbinah maksimalno 45 %. Z ozirom na zgradbo parnega kotla, je njemu prilagojena tudi parna turbina. Zaradi večjega izkoristka energetskega bloka, je pri večjih kotlih izvedeno ponovno pregrevanje pare, zato ima turbina še srednjetlačni del. Izredno pomembno pri delovanju turbine je njeno obvladovanje in obremenjevanje. Vsled tega je vsaka turbina opremljena z velikim številom meritev.

Najvažnejše meritve so na ležajih, kjer spremljamo temperature in vibracije. Prav tako so zelo važni raztezki gredi in ohišij turbine. Vse to je ponazorjeno na shematskih prikazih posameznih turbin v tem poglavju.