Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Plinski turbini

Plinski turbini sta tipa SGT 800 proizvajalca SIEMENS Švedska. Vsaka od njih ima nazivno moč generatorja 42 MW pri temperaturi okolice 15 °C. Pri polni moči je poraba zemeljskega plina, katerega dobavljamo iz plinovodnega omrežja, 12.300 Sm3/h. Možna je tudi uporaba tekočega goriva. Temperatura izpušnih plinov je 540 °C. To toplotno energijo koristimo v kombiniranem procesu katerega izkoristek je 36,6 %.

Plinska enota je sestavljena iz osnovnih komponent: kompresorja, zgorevalne komore, turbine in generatorja. Za zagon plinske turbine potrebujemo zagonski motor. Čas zagona do polne obremenitve je 24 minut.

S 15 stopenjskim kompresorjem sesamo zrak iz okolice preko filtrov in ga stisnemo na 19 barov. Ta zrak uporabljamo za izgorevanje, hlajenje in tesnjenje. S 30 gorilniki dovajamo plin v zgorevalno komoro, kjer zgoreva pri temperaturi 1200 °C. Plini se širijo skozi tri stopenjsko turbino kjer se energija plinov pretvori v mehansko energijo. Kompresor in turbina sta na isti gredi, ki se vrti s 6600 o/min. Z reduktorjem znižamo obrate na 1500 o/min s katerimi se vrti generator. Za mazanje in hlajenje reduktorja, dveh turbinskih in dveh generatorskih ležajev uporabljamo sistem mazalnega olja. Sistem mazalnega olja in zrak za hlajenje generatorja se hladita z glavnim hladilnim sistemom bloka 5.

Sinhronski generator proizvajalca ABB vzbujamo s sistemom rotirajočih diod. Nazivna napetost generatorja je 10,5 kV. Preko blokovnega transformatorja oddajamo električno energijo na 110 kV stikališče. Na plinskih enotah uporabljamo Siemensov upravljalni sistem PCS 7. Enoti se upravljata iz glavnih komandnih sob na bloku 4 in 5.

Utilizatorja

Zaradi visokih dimniških izgub plinske turbine (540 °C) imamo v dimnikih  vgrajena utilizatorja s katerima odvzemamo toploto dimnim plinom  in jo izkoriščamo za pregrevanje kondenzata in napajalne vode blokov 4 in 5. Sistem utilizatorjev z vsemi cevovodi in armaturami je dobavila in vgradila firma SES TLMAČE iz Slovaške. Pri maksimalni moči plinske enote pridobimo iz dimnih plinov za dogrevanje glavnega kondenzata 25 MW in napajalne vode 37 MW, torej skupaj 62 MW toplotne energije. Temperatura dimnih plinov na izstopu dimnika je okoli 80 °C. Ta način obratovanja imenujemo kombiniran način obratovanja.