Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Turbina bloka 4

Turbina proizvajalca Siemens UB KWU je nadtlačna, večstopenjska, aksialna, odjemna kondenzatna z ponovnim pregrevanjem pare. Sestavljena je iz visokotlačnega, srednjetlačnega in nizkotlačnega dela ter sistemov pomožnih naprav.

Visokotlačni del sestavljajo visokotlačno ohišje, visokotlačni rotor, hitrozaporni ventili, regulirni ventili in nepovratni loputi na izstopu iz visokotlačnega dela. Na vsaki strani turbine sta horizontalno nameščena po dva hitrozaporna ventila. Pred njima so nameščena sita za preprečitev vstopa tujkov v turbino.

Hitrozaporni ventili se odpirajo hidravlično in zapirajo s silo prednapetih vzmeti. Turbina ima štiri regulirne ventile, nameščene v skupnem ohišju z hitrozapornimi ventili. Odpiranje ventilov se vrši preko elektrohidravličnega regulatorja in krmilnih oljnih regulatorjev. Za doseganje pravilnega obratovanja turbine morajo regulirni ventili odpirati po predpisanem vrstnem redu. Nepovratni loputi sta vgrajeni na izstopni strani turbine s funkcijo, preprečiti vdor pare na izstop turbine iz kotla ponovnega pregrevanja. Odpirata se hidravlično preko krmilnih oljnih regulatorjev.

Visokotlačno ohišje je sestavljeno iz zunanjega in notranjega ohišja. Zunanje ohišje je lončaste izvedbe, zato je nedeljivo, notranje ohišje pa je dvodelne horizontalne izvedbe. Notranje ohišje je sestavljeno iz prvega regulacijskega vodilnika, ki sega od zunanjega lončastega ohišja do rotorja, v njem so nameščene štiri segmentne skupine vodilnih kanalov. 18 stopenj vodilnih lopatic je vgrajenih v notranje visokotlačno ohišje. Za tesnenje gredi so na obeh straneh izvedene zunanje labirintne tesnilke, med vodilniki pa z notranjimi tesnilkami. Rotor visokotlačnega dela ima regulacijsko stopnjo in nadtlačne lopatice, ki se sestojijo iz sledečih stopenj: prva je regulacijska- enakotlačna stopnja, imenovana Curtisovo kolo, 18 nadtlačnih stopenj, katerih venci so vstavljeni v gred rotorja. Tesnenje med stopnjami je izvedeno z labirintnimi tesnilkami.

Srednjetlačno ohišje je sestavljeno iz zunanjega in notranjega ohišja, ki je dvodelne horizontalne izvedbe. V notranje ohišje je asimetrično vgrajeno 18 stopenj vodilnih lopatic. Na obeh straneh je gred tesnjena z zunanjimi labirintnimi tesnilkami, med vodilnimi stopnjami pa z notranjimi labirintnimi tesnilkami. Na to ohišje so prigrajeni odvzemi pare za nagrevanje napajalne vode in napajalnega rezervoarja. Prigrajeni so na primernih mestih za posameznimi stopnjami turbine. Rotor srednjetlačnega dela je dvojček in se sestoji iz 18 nadtlačnih stopenj z venci lopatic, vstavljenih v gred asimetrično in 16 nadtlačnih stopenj z venci lopatic, ki so vstavljeni v gred rotorja dvojčka simetrično. Tesnjenje med stopnjami je z labirintnimi tesnilkami. Za regulacijo natoka pare v turbino srednjega tlaka sta prigrajena dva hitrozaporna in dva regulirna ventila.

Turbina ima notranje in zunanje nizkotlačno ohišje, ki je dvodelne horizontalne izvedbe.

Samo ta turbina ima dva nizkotlačna dela in s tem tudi dva zunanja ohišja, v katerih je eno notranje ohišje z 21 venci vodilnikov in drugo notranje dvodelno ohišje, v katerem je 11 dvodelnih vencev vodilnikov z vgrajenimi lopaticami. Tesnjenje je izvedeno z zunanjimi labirintnimi tesnilkami. Na ohišjih, za posameznimi stopnjami, so prigrajeni odvzemi pare, ki služijo nagrevanju glavnega kondenzata. Tesnjenje med stopnjami je izvedeno z notranjimi labirintnimi tesnili. Turbina ima nizkotlačni rotor dvojček z 22, oziroma dvakrat 11 venci rotorskih nadtlačnih lopatic, ki so vstavljeni v gred nizkotlačnega rotorja ter rotor z 11 venci rotorskih nadtlačnih lopatic.

Turbina ima štiri hitrozaporne in regulirne ventile nizkotlačnega obvodnika z hidravlično regulacijo in zaščitami. Nizkotlačni obvodniki služijo za obtakanje pare v kondenzator v primeru, ko tlak pare v kotlu na ponovnem pregrevanju zaradi različnih vzrokov poraste čez dovoljeno nastavljeno vrednost.

Gredne vezi med rotorji turbin in rotorjem generatorja so toge. Vsi ležaji na turbini in generatorju so drsni in zaradi svojih specialnih namenov deljivi.

Za mazanje ležajev, dvig gredi turbin, vrtenje rotorjev ustavljene turbine, krmiljenje regulirnih in hitrozapornih ventilov turbine, nizkotlačni obvodnik pare in oskrbo tesnilnega sistema generatorja ima turboagregat sistem za oljno preskrbo. Sestavljajo ga oljni rezervoar, dve pomožni oljni črpalki, zasilna oljna črpalka, filtri olja, oljni črpalki za dvig gredi, zasun za vrtilno napravo ter glavna oljna črpalka, ki jo poganja gred rotorja visokotlačnega dela turbine. Mazalni sistem olja se hladi v hladilnikih s pomožnim sistemom iz glavnega hladilnega sistema bloka.

Za preprečitve uhajanja pare iz visokotlačnega in srednjetlačnega dela turbine in vdora zraka v kondenzator skozi špranje na gredeh nizkotlačnega dela turbine, ima turbina zgrajen parni tesnilni sistem s tlakom cca 0.01 bar. Za vzdrževanje čimboljše kondenzacije pare, izsesavamo iz kondenzatorja pline s pomočjo posebnih vakuumskih črpalk. Glavno hladilno sredstvo za kondenziranje pare je hladilna dekarbonatizirana voda.

Za varno in ekonomično obratovanje parne turbine, je ta opremljena z velikim številom  meritev, ki fizikalne vrednosti pretvarjajo v uporabne električne vrednosti. Razen nadzora in zaščite temperatur ležajev, krivljenja ohišij turbin, vibracij ležajev, pomikov gredi in ohišij turbine ter zaščite pred mokro paro, ima turbina še najvažnejšo okrovno temperaturno napravo. Ta nadzira proste temperaturne iznose v ohišju visokega tlaka in gredi turbine srednjega tlaka.

Preračunani prosti iznosi na turbini dovoljujejo obremenjevanje turbine ob zagonu, kot tudi spreminjanje moči bloka med normalnim obratovanjem. Razen električnih zaščit turbine, ki sprožijo zapiranje hitrozapornih ventilov, ima turbina še primarne zaščite, ki preko mehanskih posrednikov prav tako delujejo na hitrozaporne ventile.

Shematski prikaz turbine bloka 4 - KWU 4141
Shematski prikaz turbine bloka 4 - KWU 4141