Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Skupne naprave

Pretvorba kemijske energije v gorivih v toplotno energijo se vrši v napravah, ki jih imenujemo parni kotli. Toplotno energijo pare spreminjamo v mehansko energijo v parnih turbinah. Električni generator pa mehansko energijo spreminja v električno energijo. Te tri naprave so glavni pretvorniki in brez enega izmed njih ni proizvodnje električne energije. Zaustavitev ali izpad enega od teh pomeni zaustavitev termoelektrarne.

Za nemoteno delovanje proizvodnje pa je potrebno še veliko ostalih postrojev, ki jih imenujemo skupne naprave. S pomočjo teh naprav uspevamo oskrbovati termoelektrarne s premogom, odvajamo stranske produkte izgorevanja in razžveplanja na odlagališča, pripravljamo dekarbonatizirano vodo za hlajenje pare, vodo za polnjenje kotlov, proizvajamo plina vodik in kisik za potrebe hlajenja generatorjev in oskrbujemo s toplotno energijo vso Šaleško dolino.

Značilno za te postroje je, da se v nasprotju z glavnimi pretvorniki, ki se ne smejo zaustaviti med proizvodnjo, lahko zaustavijo za krajši čas, ne da bi s tem ogrozili delovanje termoelektrarne. Te naprave delujejo s kopičenjem rezerv v rezervoarjih ali silosih (voda, plini, premog, nafta, mazut, kalcitna moka, pepel, žlindra, mokra sadra...).