Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Tabela tehničnih podatkov za blok 4

NAPRAVA ENOTA BLOK 4
KOTEL Babcock-Benson
zmogljivost t/h 860
sveža para: tlak bar 183
temperatura °C 540
ponovno pregreta para: tlak bar 42
temperatura °C 545
napajalna črpalka: zmogljivost t/h 3 x 445
nazivni tlak bar 250
mlin: število kom 6
zmogljivost t/h 6 x 60
temperatura dimnih plinov °C 160
izkoristek kotla % 88
višina dimnika m 150
TURBINA KWU - kondenzacijska, odjemna
nazivna moč MW 275
nazivni vrtljaji min-1 3.000
nazivni tlak bar 177,5
hladilna črpalka: zmogljivost t/h 2 x 23.000
hladilni sistem: zmogljivost m3/h 37.450
nazivna temp. hladilne vode °C 22
višina hladilnega stolpa m 94
GENERATOR KWU
nazivna moč KVA 324
nazivni fazni kot cos φ 0,85
nazivna napetost kV 15,75 ± 10 %
nazivni tok A 11.880
vzbujanje statično
moč kW 1.030
napetost V 350
tok A 2.740
hlajenje: z vodikom bar 3 (4)
SPECIFIČNA PORABA PREMOGA kg/kWh 1,25
IZKORISTEK BLOKOV % 32
BLOKOVNI TRANSFORMATOR SIEMENS
nazivna moč MVA 320
prestavno razmerje kV 15,75 / 228
kratkostična naprtost % 7,7
vezava Yd5
TRANSFORMATOR BLR RADE KONČAR
nazivna moč MVA 32
prestavno razmerje kV 15,75 ± 10 %/10,5
kratkostična napetost % 7,9
vezava Yy0
Poenostavljena tehnološka shema bloka 4
Poenostavljena tehnološka shema bloka 4

1. Kotel (a - grelnik vode, b - uparjalnik, c - izločevalnik vode, d - prvi pregrevalnik, e - drugi pregrevalnik, f - tretji pregrevalnik)
2. Turbina
3. Generator
4. Kondenzator
5. Kondenzatni črpalki
6. Hladilnik kondenzata
7. NT - grelnik vode  A1
8. NT - grelnik vode  A2
9. NT - grelnik vode  A3
10. NT - grelnik vode  A4
11. Napajalni rezervoar

 


12. Napajalne črpalke
13. VT - grelnik vode A6
14. VT - grelnik vode A7
15. VT - grelnik vode A8
16. Ohlajevalnik vode
17. Zagonski razbremenilnik
18. Izpustni razbremenilnik
19. Zagonska posoda
20. Varnostni ventil
21. Čiščenje kondenzata
22. Hladilni stolp
23. Priprava dekarbonatne vode
A Napajanje TP1 ali TP2