TEŠ V ŠTEVILKAH

35
%
delež proizvodnje električne energije v Sloveniji
VEČ
˃50
% porabe
pokrivamo v kriznih obdobjih
VEČ
3,0
mio ton
povprečna letna poraba premoga
VEČ