logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ 16. maj 1956 – 16. maj 2020 = 64 let TEŠ

16. maj 1956 – 16. maj 2020 = 64 let TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) že 64 let igra pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije in skupaj s Premogovnikom Velenje ostaja nepogrešljiv steber slovenske energetike.

Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj je bila sprejeta leta 1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji ter velika ležišča premoga v Šaleški dolini. Gradnja se je pričela leta 1947, a so jo zaradi številnih zapletov nadaljevali pet let kasneje. Leta 1956 je bila končana gradnja prvih dveh blokov elektrarne. Blok 1 z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja 1956, blok 2, prav tako z močjo 30 MW, pa septembra istega leta. Leta 1956 je tako TEŠ začel oddajati električno energijo v slovensko omrežje.

Leta 1960 je bil zgrajen blok 3 z močjo 75 MW, ki je zaokrožil skupno moč elektrarne na 135 MW in s tem je TEŠ postala največji termoenergetski objekt v tedanji Jugoslaviji. Leta 1972 je pričel proizvajati električno energijo še blok 4, z močjo 275 MW. Pet let kasneje pa so šoštanjski elektrarni dodali še blok 5, ki je z močjo 345 MW skupno inštalirano moč TEŠ povečal na 755 MW. Blok 5 je bil nato leta 2018 revitaliziran in ekološko saniran. Leta 2008 sta bili na peti blok inštalirani plinski turbini, ki sta še danes del sistema za zagotavljanje terciarne rezerve proizvodnje električne energije in toplotne energije v primeru izpada katerih od blokov. Istega leta je bil trajno zaustavljen blok 2, leta 2010 blok 1, leta 2014 blok 3 ter leta 2018 blok 4.

Nepogrešljivi člen v verigi zagotavljanja varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo je blok 6, ki je z obratovanjem začel leta 2014 in nadomešča tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke 1, 2, 3, in 4. Z blokom 6 zaradi najsodobnejše tehnologije z manjšo količino porabljenega premoga zaradi povečanega izkoristka proizvedemo enako količino električne energije z do 30 % manjšimi izpusti CO2, kot v preteklosti.

TEŠ, ki je leta 2001 postala ena izmed družb Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), je sodobna termoelektrarna, ki proizvede povprečno 1/3 vse električne energije v Sloveniji. V vseh letih, od začetka delovanja do danes, je TEŠ proizvedla 165.830.495 MWh električne energije in pri tem porabila 191.178.637 ton premoga. Sočasno s soproizvodnjo proizvede še cca. 350 GWh toplotne energije na leto za potrebe ogrevanja v Šaleški dolini in na ta način prispeva k čistejšemu zraku.

V TEŠ se zavedamo nujnosti zmanjševanja toplogrednih izpustov oz. postopnega razogljičenja, zato iščemo dolgoročne okoljsko manj obremenjujoče rešitve ob zavedanju, da je ta energetska lokacija prepotrebna. Ena izmed rešitev je dodajanje alternativnega goriva SRF k primarnemu energentu lignitu. V TEŠ smo na osnovi dosedanjih strokovnih študij in primerjalnih rezultatov v drugih podobnih termoelektrarnah prepričani, da je sosežig nadomestnega goriva SRF sprejemljiva rešitev tako z vidika termoelektrarne kot tudi z lokalnega in z nacionalnega vidika. S tem proaktivno pristopamo k uresničenju smernic za razogljičenje in izboljšujemo učinkovitost pridobivanja električne energije in toplote za ogrevanje Šaleške doline.

 

Galerija
Skip to content