logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ SE PRAPRETNO PO IZBORU BRALCEV FINANC NAJBOLJŠI ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT

SE PRAPRETNO PO IZBORU BRALCEV FINANC NAJBOLJŠI ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT

Sporočilo za javnost

Projekt Sončne elektrarne Prapretno je po izboru bralcev Financ postal zmagovalec v kategoriji Energetsko učinkoviti projekti. Prvi večji »sončni« projekt skupine HSE je tako prepričal tudi širšo in ne le strokovne javnosti. V HSE smo na nagrado izjemno ponosni in nam daje še dodatni zagon pri projektih, s katerimi delamo velike in pomembne korake k podnebno nevtralni družbi.

SE Prapretno je v več pogledih orala ledino pri solarizaciji Slovenije: je prva sončna elektrarna večje moči od 1 MW, za katero je bilo po ustreznem postopku pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, prva velika sončna elektrarna, ki je bila postavljena na degradiranem območju, in prva, ki je bila priključena v distribucijsko omrežje. Stoji na 120 metrov visoki deponiji elektrofiltrskega pepela, žlindre in sadre, stranskih produktov uporabe rjavega premoga v Teromoelektrarni Trbovlje (TET), ki je bila v letu 2014 trajno zaustavljena. SE Prapretno ima tako za skupino HSE in lokalno okolje tudi velik simbolni pomen: na rekultivirani lokaciji znova oživljamo proizvodnjo električne energije, a tokrat na okolju prijazen način.

 

Projekt SE Prapretno je bil za različne javnosti zanimiv ves čas gradnje. Elektrarna je postala osnova za pripravo raziskovalnih projektov, pri katerih aktivno sodelujejo različne izobraževalne in znanstvene institucije, ter študijski poligon za agrofotovoltaiko in analiziranje spremljajoče rabe zemljišča. To se sicer primarno izrablja za proizvodnjo električne energije, poleg tega pa tudi za kmetijsko dejavnost. Površina sončne elektrarne je bila namreč  pred izgradnjo namenjena košnji trave in pašnji ovac. Ker SE Prapretno velja za primer dobre prakse, pa so člani projektne ekipe na ogled energetskega objekta popeljali tudi več skupin novinarjev, študentov, profesorjev, raziskovalcev, predstavnikov politike, industrije, gospodarstva ter lokalnih društev in združenj, ki so zgodbo na Prapretnem z zanimanjem in ponosom spremljali ter podpirali.

 

»Sonce je neomejen obnovljiv vir energije, kar bomo izkoristili tudi v HSE. Projekti velikih sončnih elektrarn so sestavni del naših razvojnih načrtov, solarizacija Slovenije pa odločen korak k podnebno nevtralni družbi. Ta nagrada nam veliko pomeni in nas le še dodatno spodbuja k izvedbi projektov zelenega prehoda,« poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, ob današnjem prejemu nagrade, ki sta se ga udeležila tudi izvršni direktor investicij HSE mag. Marko Bahor in vodja projekta SE Prapretno mag. Nenad Trkulja.

 

Več: SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO V ENEM LETU DELOVANJA PRESEGLA PRIČAKOVANO PROIZVODNJO | HSE;

SKUPINA HSE (TUDI) S SONČNIMI ELEKTRARNAMI NOSILKA ZELENEGA PREHODA SLOVENIJE | HSE

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Skip to content