logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Aktualno / Medijsko središče

Odnosi z javnostmi

Monika Oštir
(03) 8993 200

monika.ostir@te-sostanj.si
info@te-sostanj.si

 

 

SPOROČILA ZA JAVNOST

Načrt zaščite in reševanje v TE Šoštanj

Načrti zaščite in reševanja za Termoelektrarno Šoštanj so izdelani na podlagi 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UPB1) (Ur. List RS, št. 51/06, 97/10 in 117/22)....

Card image cap

Uspešna pridobitev certifikata za standard ISO 55001 Sistem upravljanja premoženja

V letu 2019 je  skupina HSE začela s projektom AM – Obvladovanje premoženja (Asset Management). Projekt se je izvajal v vseh družbah skupine HSE. Namen projekta je bila nadgraditev in...

HSE ODSLEJ Z DVOČLANSKIM POSLOVODSTVOM

Sporočilo za javnost (Ljubljana, 22. 11. 2022) – Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji sprejel odstopno izjavo dosedanjega poslovnega direktorja družbe mag....

Card image cap

SKUPINA HSE KOT PARTNER PRI PROJEKTU VODIKOVE DOLINE GOSTILA AVTOBUS NA BREZOGLJIČNI POGON

V ponedeljek, 21. novembra 2022, je skozi Šoštanj in Velenje zapeljal avtobus na vodikov pogon.  Z demonstracijskim namenom se je ustavil v Termoelektrarni Šoštanj, kjer skupina HSE v okviru...

Card image cap

DR. TOMAŽ ŠTOKELJ, NOVI GENERALNI DIREKTOR HSE: »SKUPINA HSE MORA POSTATI NOSILEC ZELENEGA PREHODA!«

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) je na današnji redni seji za novega generalnega direktorja družbe HSE d.o.o. s štiriletnim mandatom, ki ga nastopi 8. novembra 2022,...

Card image cap

DR. VIKTOR VRAČAR PREVZEMA VODENJE TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) je na seji dne, 20. 10. 2022 obravnaval odstopno izjavo dr. Viktorja Vračarja s funkcije generalnega direktorja družbe HSE zaradi...

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

FOTOGALERIJA

KNJIŽNICA GRADIV IN PUBLIKACIJ

LETNA POROČILA

bilTEŠ

Pretok

Pretok maj 2012