logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ BLOK 5 TEŠ PONOVNO PROIZVAJA ELEKTRIČNO ENERGIJO

BLOK 5 TEŠ PONOVNO PROIZVAJA ELEKTRIČNO ENERGIJO

Blok 5 Termoelektrarne Šoštanj je po slabih treh letih in zaključeni ekološki sanaciji v četrtek, 16. avgusta 2018, ob 20.50 uri, znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje, s čimer se je začela dvomesečna faza testiranj in poskusnega obratovanja. Ekološka sanacija petega bloka je bila namenjena zmanjšanju škodljivih emisijskih vrednosti snovi v dimnih plinih. Te so v primerjavi z nedavno trajno ustavljenim četrtim blokom za 60 odstotkov nižje pri dušikovem oksidu (NOx), za 50 odstotkov pri žveplovem dioksidu (SO2) in kar za 80 odstotkov pri prašnih delcih.

Peti blok z inštalirano močjo 345 MW je začel obratovati leta 1978. Zaradi nedoseganja predpisanih dopustnih izpustov dušikovih oksidov so ga 6. oktobra 2015 ustavili, 1. septembra 2017 pa so začeli z njegovo revitalizacijo in ekološko sanacijo. Strošek te posodobitve znaša več kot  10 milijonov evrov. »Največji delež je bil namenjen napravi za razgradnjo dušikovih oksidov (NOx), povezavi bloka na 220 kV daljnovod z zamenjavo blokovnega transformatorja, posodobitvi sistema upravljanja bloka in zamenjavi kolektorjev ponovnega pregrevanja,« pojasnjuje mag. Branko Debeljak, izvršni direktor tehničnega sektorja Termoelektrarne Šoštanj, in dodaja: »Revitaliziran  blok bo predvidoma obratoval do leta 2030, in sicer v primeru povečanih potreb po električni energiji ali pa kot nadomestilo za šesti blok, kadar bo ta v negi ali remontu.« Po oceni TE Šoštanj bi peti blok lahko proizvedel do 1500 GWh električne energije na leto.

Termoelektrarna Šoštanj po trajni ustavitvi najstarejših in zastarelih prvih treh blokov pred leti in letošnji ustavitvi četrtega bloka zdaj obratuje z ekološko saniranim in revitaliziranim petim blokom, s 600-megavatnim šestim blokom ter z dvema 42 MW plinskima enotama. Njen delež v letni proizvodnji električne energije v Sloveniji je 36  odstotkov, na novo revitalizirana elektrarna pa bo prispevala  k čistejšemu okolju v Šaleški dolini in s tem h kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

Ekološka sanacija bloka 5 je bila končana predčasno, saj je bila po terminskem planu ponovna sinhronizacija z omrežjem predvidena šele 3. septembra letos.

Skip to content