logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Demanti napačnih interpretacij glede sosežiga v TEŠ 6

Demanti napačnih interpretacij glede sosežiga v TEŠ 6

Zaradi napačnega tolmačenja dogajanja v zvezi s projektom sosežiga v medijih – 9. 2. 2021 RTV Slovenija, oddaja Slovenska kronika, prispevek Vesne Deržek Sovinek z naslovom: »Burni odzivi zaradi izjave generalnega direktorja HSE-ja Viktorja Vračarja« – objavljamo pojasnilo.

Poslovodstvo TEŠ: Sosežiga ne bomo izvajali

V Termoelektrarni Šoštanj sosežiga v bloku TEŠ 6 ne bomo izvajali, kljub našem prepričanju o smiselni in tudi okoljsko sprejemljivi realizaciji projekta, zaradi izraženega nasprotovanja lokalne skupnosti v Šoštanju.

Po zaključku pogodbenih obveznosti za ta projekt in trenutne faze v postopku Arso posledično ne bomo nadaljevali s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja s tem namenom. Iz spoštovanja do drugih lokalnih skupnosti v okolici TEŠ želimo s podajo odgovorov na prejeta vprašanja omogočiti, da se do uvedbe načrtovanega sosežiga opredelijo tudi v Mestni občini Velenje in Šmartno ob Paki, v kolikor bi to še želeli.

Pojasnila o vplivu uvedbe takšnega sosežiga na poslovanje TEŠ in Premogovnika Velenje ter na gibanje cene daljinskega ogrevanja iz TEŠ so bila podana kot odgovori na vprašanja svetnikov občine Šoštanj o pozitivnih učinkih za lokalne prebivalce. Ker bi uvedba sosežiga zmanjšala toplogredne izpuste pri enaki proizvodnji električne in toplotne energije in s tem stroške za emisijske kupone, bi se lahko v precejšnji meri preprečilo siceršnje zviševanje cene daljinskega ogrevanja kot posledice rasti cene teh emisijskih kuponov, sočasno pa bi TEŠ v drugih oblikah lahko še več prispeval lokalnim skupnostim.

Več informacij: Monika Oštir, predstavnica TEŠ za odnose z javnostmi, Monika.Ostir@te-sostanj.si

Skip to content