logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Dobavitelji / Strokovno tehnični dialogi

Strokovno tehnični dialogi

REMONT BLOKA 6 2025: STORITVE - dialog zaključen

STROKOVNO TEHNIČNI DIALOG ZA PREDMET NAROČILA STROJNO POTROŠNI MATERIAL - PLOČEVINA - dialog zaključen

STROJNO POTROŠNI MATERIAL - Brusilno rezalni material - dialog zaključen

STROJNO POTROŠNI MATERIAL - Dodajni material - dialog zaključen

STROJNO POTROŠNI MATERIAL - Tesnilni material - dialog zaključen

STORITVE, POVEZANE S PROIZVODNIMI ODPADKI - dialog zaključen

Strokovno tehnični dialog za predmet naročila "Dobava amoniaka" - dialog zaključen

Skip to content