logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ DR. VIKTOR VRAČAR PREVZEMA VODENJE TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

DR. VIKTOR VRAČAR PREVZEMA VODENJE TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) je na seji dne, 20. 10. 2022 obravnaval odstopno izjavo dr. Viktorja Vračarja s funkcije generalnega direktorja družbe HSE zaradi imenovanja na funkcijo generalnega direktorja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ).

Generalni direktor HSE, ki je bil na ta položaj imenovan 3. novembra 2020, pred tem pa je bil od 1. maja 2019 član poslovodstva – poslovni direktor HSE, se je odzval vabilu h kandidaturi za delovno mesto generalnega direktorja družbe TEŠ. Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. je potrdil sporazumno prenehanje funkcije generalnega direktorja družbe HSE in podal soglasje k imenovanju za prvega moža družbe TEŠ.

V času njegova mandata so bili v HSE in v skupini HSE, katere aktivnosti koordinira krovna družba, uspešno izvedeni številni projekti, med drugim proaktivna usmeritev v gradnjo novih proizvodnih kapacitet na področju obnovljivih virov energije z izgradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji, SE Prapretno, razširitev dejavnosti z vstopom na drobnoprodajni trg s pridružitvijo družb ECE in Energija plus skupini HSE, začetki postopkov za prestrukturiranje Šaleške regije v skladu z načeli pravičnega prehoda, zaključek arbitraže z dobaviteljem opreme za blok šest v TEŠ, prilagoditev poslovnega modela izredni volatilnosti na energetskih trgih, idr.

Dr. Viktor Vračar bo mandat generalnega direktorja TEŠ nastopil 8. novembra 2022. V slovenski termoelektrarni, ki zagotavlja tretjino vse slovenske proizvodnje električne energije, ga čakajo veliki izzivi pri zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja energetske lokacije TEŠ in s tem oskrbe slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo. Družbo TEŠ dobro pozna, kot tudi ključne naloge na poti t. i. zelenega prehoda družbe TEŠ in celotne regije.

NS HSE bo skladno z naštetim nemudoma pristopil k aktivnostim za imenovanje novega generalnega direktorja družbe HSE.

Skip to content