/ EKSTERNA OBJAVA POTREB – ELEKTRO INŽENIR V TEŠ

EKSTERNA OBJAVA POTREB – ELEKTRO INŽENIR V TEŠ

Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. objavlja prosto delovno mesto:

ELEKTRO INŽENIR (m/ž)

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • 6/2 ali 6/1 stopnja strokovne izobrazbe elektro smeri,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju energetskih naprav,
 • pasivno znanje nemškega ali angleškega jezika.

 

Poglavitne naloge:

 • redno spremljanje vseh aktivnosti na tehničnem področju, nadzor in analiza vzdrževanja, naprav in opreme,
 • spremljanje in nadzor nad obratovanjem (obratuje po navodilih), analiziranje zagonov, zaustavitev in izpadov tehnoloških enot,
 • spremljanje potreb po rezervnih delih in materialih, njihova nabava in prevzem, spremljanje in nadzor izvajanja vzdrževalnih del po navodilih proizvajalcev in na podlagi sprejete metodologije vzdrževanja,
 • izdelava tehničnega dela razpisne dokumentacije, izdelava stroškovnega plana vzdrževanja,
 • priprava delovnih programov, remontnih planov in drugih delovnih dokumentov,
 • sestava in izdaja obratovalnih navodil, nalogov, programov usposabljanja, vodenje evidenc,
 • zajem, spremljanje in obdelava podatkov povezanih z imisijami in emisijami ter ocenjevanje vpliva na okolje, prebivalstvo, merjenje vnosa snovi v okolje
 • sprotni nadzor obratovanja in delovanja ekoloških naprav, svetovanje pri pripravi in izvedbi morebitnih ukrepov, odprava napak na posameznih sistemih in podsistemih
 • aktivno sodelovanje v različnih projektih
 • spremljanje področne zakonodaje, sistematično razvrščanje in arhiviranje tehnične dokumentacije
 • poročanje o opravljanjem delu in stanju na področju, koordiniranje izvajanja aktivnosti med posameznimi področji in znotraj področja
 • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili

 

 Zaželeno je, da ima kandidat razvite naslednje kompetence:  

 • obvladovanje in spodbujanje sprememb,
 • rezultatna usmerjenost in osredotočenost,
 • profesionalna in osebna zavzetost,
 • kakovostna usmerjenost,
 • obvladovanje poslovnih in tehnoloških procesov,
 • okoljsko upravljanje in družbena odgovornost.

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom;
 • možnost izobraževanja;
 • možnost napredovanja;
 • delo v prijetnem kolektivu;

 

Delovni čas: delo poteka v dopoldanski izmeni.

 

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev do  vključno 08.03.2019 na naslov:

 

TEŠ, d. o. o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 ŠOŠTANJ

zaposlitev@te-sostanj.si

 

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.