/ EKSTERNA OBJAVA POTREB – SPECIALIST VZDRŽEVANJA – VARILEC

EKSTERNA OBJAVA POTREB – SPECIALIST VZDRŽEVANJA – VARILEC

Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. objavlja 1 prosto delovno mesto:

 

SPECIALIST VZDRŽEVANJA – VARILEC (m/ž)

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • 4 stopnja strokovne izobrazbe strojne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj na področju varjenja zahtevnih kotlovskih materialov,
 • pridobljeni atest neodvisne inštitucije za varjenje visoko zahtevnih materialov oz. pridobljen certifikat neodvisne inštitucije za izvajanje neporušnih preiskav oz. pridobljen certifikat s strani dobavitelja opreme za vzdrževanje.

 

Poglavitne naloge:

 • spremljanje in analiziranja  stanja naprav, sodelovanje pri analizi stanja naprav,
 • izvajanje rednih in izrednih pregledov naprav, izvajanje vzdrževalnih del,
 • pripravljanje ukrepov za odpravo manjših okvar,
 • najzahtevnejše varjenje različnih materialov s posameznimi varilnimi postopki (TIG, REO, plamensko varjenje) v delavnici in po posameznih tehnoloških enot,
 • izvajanje zelo zahtevnega žarjenja in varjenja kotlovskih cevi in paravodov, varjenje in navarjenje specialnih jekel v vseh položajih, varjenje na zrcalo, dela na odpravi okvar kotlovskih sistemov, navarjenje abrazijsko poškodovanih delov naprav,
 • izvajanje zahtevnih NDT kontrol (PT),
 • izvajanje merilnih protokolov in redno spremljanje delovanja,
 • določitev in izbira osnovnega materiala ter skrb za pravilno uporabo dodatnih materialov ter ravnanje z njimi, določanje primernosti opreme in ravnanje z njo,
 • poročanje o opravljenem delu in stanju na področju nadrejenemu,
 • podajanje predlogov izboljšav, poznavanje ostalih področij vzdrževanja,
 • opravlja tudi dela in naloge upravljanja z energetskimi napravami v službi obratovanja,
 • sodelovanje v različnih timih in projektih, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

 

 

Zaželeno je, da ima kandidat razvite naslednje kompetence:       

 • Obvladovanje in spodbujanje sprememb,
 • rezultatna usmerjenost in osredotočenost,
 • kakovostna usmerjenost,
 • komunikativnost,
 • timska naravnanost in sodelovanje,
 • obvladovanje poslovnih in tehnoloških procesov.

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom;
 • možnost izobraževanja;
 • možnost napredovanja;
 • delo v prijetnem kolektivu;

 

Delovni čas: Delo poteka v dopoldanski izmeni.

 

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev do  vključno 02.04.2019 na naslov:

 

TEŠ, d. o. o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 ŠOŠTANJ

zaposlitev@te-sostanj.si

 

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.