/ EKSTERNA OBJAVA POTREB – TEHNIK ANALITIK

EKSTERNA OBJAVA POTREB – TEHNIK ANALITIK

Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. objavlja prosto delovno mesto:

 

TEHNIK ANALITIK (m/ž) – 1 izvajalec

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • 5 stopnja strokovne izobrazbe kemijska tehnologija,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj.

 

Poglavitne naloge:

  • kemijske analize (validacija, sledljivost) vhodnih surovin, vmesnih produktov med procesom obratovanja (spremljanje tehnološkega procesa RDP) ter končnih produktov tehnološkega procesa (pepel, sadra, žlindra, stabilizat), po zahtevah SIST EN ISO/IEC 17025 za akreditirane preskuševalne laboratorije in v skladu z dobro laboratorijsko prakso, kontroliranje tehnoloških postopkov in procesov
  • umerjanje laboratorijskih aparatov, kemijsko čiščenje, izvajanje regeneracije na vseh ionskih filtrih ČK 4,5
  • odgovornost za kvaliteto kondenzata, pripravlja pravilno raztopino, izvaja kislinsko pranje, izvaja meritve ter kalibracije laboratorijskih in pogonskih instrumentov, spremljanje kvalitete vode in pare
  • reševanje obstoječih ali predvidenih problemov na področju preskušanja vhodnih surovin in izhodnih produktov, vodenje različnih evidenc in dokumentiranje
  • sodelovanje pri eksternih pranjih ter regeneraciji ionskih mas
  • izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

 

Zaželeno je, da ima kandidat razvite naslednje kompetence:

– Obvladovanje in spodbujanje sprememb.

– Rezultatska usmerjenost in osredotočenost.

– Profesionalna in osebna zavzetost.

– Kakovostna usmerjenost.

– Obvladovanje poslovnih in tehnoloških procesov.

– Okoljsko upravljanje in družbena odgovornost.

 

Delovni čas: Delo poteka v dopoldanski izmeni.

 

Oblika zaposlitve: Pogodbo o zaposlitvi sklepamo za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu)

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 7.9.2018 na naslov:

TEŠ, d. o. o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 ŠOŠTANJ

 

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.