/ EKSTERNA OBJAVA POTREB – TEHNIK ELEKTRO VZDRŽEVANJA

EKSTERNA OBJAVA POTREB – TEHNIK ELEKTRO VZDRŽEVANJA

Družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. objavlja prosto delovno mesto:

 

TEHNIK ELEKTRO VZDRŽEVANJA  (m/ž)

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • 5 ali 4 stopnja strokovne izobrazbe elektro smeri,
 • 2 leti ali 5 let delovnih izkušenj na področju upravljanja ali vzdrževanja energetskih naprav.

 

Poglavitne naloge:

 • spremljanje, nadziranje in analiziranja  stanja naprav, sodelovanje pri analizi stanja naprav,
 • izvajanje rednih in izrednih pregledov naprav, priprava delovišča, izvajanje vzdrževalnih del,
 • pripravljanje ukrepov za odpravo manjših okvar,
 • tehnično nadziranje operativnega izvajanja zahtevnih del, ki se izvajajo ob večjih popravilih, tehnično nadziranje vzdrževalnih del, nadziranje delovanja naprav,
 • Izvajanje operativne priprave dela za vzdrževanje, lokaliziranje mesta in okvar na napravah, sodelovanje pri nastavitvah in preizkusih, izvajanje različnih meritev, spremljanje obratovanja in odpravljanje pomanjkljivosti,
 • določitev in izbira osnovnega materiala ter skrb za pravilno uporabo dodatnih materialov ter ravnanje z njimi, določanje primernosti opreme in ravnanje z njo,
 • opravljanje vseh administrativnih del, vezanih na delo na svojem področju (izdelava delovnih nalogov, redni pregledi zaznamkov, poročil o opravljenih delih, vodenje evidenc…),
 • koordiniranje dela med posameznimi delovnimi skupinami vzdrževanja, poročanje o opravljenem delu in stanju na področju nadrejenemu,
 • podajanje predlogov izboljšav, poznavanje ostalih področij vzdrževanja,
 • opravlja tudi dela in naloge upravljanja z energetskimi napravami v službi obratovanja,
 • sodelovanje v različnih timih in projektih, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

 

Zaželeno je, da ima kandidat razvite naslednje kompetence:    

 • obvladovanje in spodbujanje sprememb,
 • rezultatna usmerjenost in osredotočenost,
 • kakovostna usmerjenost,
 • komunikativnost,
 • timska naravnanost in sodelovanje,
 • obvladovanje poslovnih in tehnoloških procesov.
 • osnove nadzornega sistema (Simatic)
 • delo z računalniki, word/excel
 • delo z multimetrom…
 • angleščina

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom;
 • možnost izobraževanja;
 • možnost napredovanja;
 • delo v prijetnem kolektivu;

 

Delovni čas: delo poteka v dopoldanski izmeni.

 

Vljudno vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev do  vključno 18.03.2019 na naslov:

 

TEŠ, d. o. o.

Kadrovska služba

Cesta Lole Ribarja 18

3325 ŠOŠTANJ

zaposlitev@te-sostanj.si

 

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.