logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Press centre / Public information

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja

T: 03 8993 200
E: info@te-sostanj.si

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja prenesite TUKAJ

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2019

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
    dogovorjena višina mesečnih prejemkov

 

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019 januar – december (izplačilo)
Direktor družbe TEŠ do 28.2.2019 mag. Arman Koritnik 8.916,84 EUR

 

V višini največ 6-kratnika osnovnega plačila direktorja v času ob prenehanju pogodbe. 17.643,08 EUR

 

Direktor družbe TEŠ od 1.3.2019 Mitja Tašler 8.389,50 33.600,53

 

Direktor družbe TEŠ od 1.10.2019 Mitja Tašler 7.550,55 14.425,74
Generalni direktor TEŠ od 1.10.2019 Dr. Viktor Vračar 1.700,00 2.387,82

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom.

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2019

Zap.

Št.

Vrsta posla Pogodbeni partner

 

Pogodbena vrednost Višina posameznih izplačil Datum sklenitve

Trajanje posla

1.       1 Notarske storitve Tori Nevenka 46,92 46,92 17.1.2019 /
2. Pravno svetovanje Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 2.845,80 2.845,80 28.1.2019 /
3. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 7.823,38 7.823,38 23.1.2019 /
4. Sponzorstvo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete 1.000,00 1.000,00 5.2.2019 /
5. Notarske storitve Tory Nevenka 103,53 103,53 18.3.2019 /
6. Pravno svetovanje Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 1.468,82 1.468,82 27.2.2019 /
7. Donacija Sindikat podjetja TEŠ 25.000,00 25.000,00 3.4.2019 /
8. Donacija Društvo EDIT 200,00 200,00 23.4.2019 /
9. Donacija Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje 1.500,00 1.500,00 29.4.2019 /
10. Donacija Društvo energetikov TEŠ 200,00 200,00 30.4.2019 /
11. Donacija Društvo Invalid TEŠ 100,00 100,00 7.5.2019 /
12. Donacija Društvo modelarjev »Modelar« Velenje 200,00 200,00 7.5.2019 /
13. Donacija Kolesarsko društvo Lignit 300,00 300,00 3.5.2019 /
14. Donacija Oktet TEŠ 500,00 500,00 7.5.2019 /
15. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić-ODI LAW 1.200,00 1.200,00 17.5..2019 /
16. Donacija Zveza Rotary klubov Slovenije 500,00 500,00 23.5.2019 /
17. Donacija Športno društvo Ravne 200,00 200,00 7.6.2019 /
18. Donacija Laky ŽERJAVI, Adnan Saličević s.p. 100,00 100,00 7.6.2019 /
19. Donacija Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj 100,00 100,00 10.6.2019 /
20. Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj-mesto 9.800,00 9.800,00 9.7.2019 /
21. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 7.051,47 7.051,47 13.8.2019 /
22. Notarske storitve Tory Nevenka 65,79 65,79 5.9.2019 /
23. Notarske storitve Tory Nevenka 75,48 75,48 5.9.2019 /
24. Notarske storitve Tory Nevenka 75,48 75,48 16.9.2019 /
25. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić in partnerji 800,00 800,00 18.9.2019 /
26. Donacija Festival Velenje 300,00 300,00 12.9.2019 /
27. Donacija Kulturno društvo Graška Gora 200,00 200,00 16.9.2019 /
28. Donacija Interact klub Velenje, Rotary klub Velenje 250,00 250,00 15.11.2019 /

 

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2017

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

    dogovorjena višina mesečnih prejemkov

 

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018 januar -december (izplačilo)
Direktor družbe TEŠ od 1. 12. 2015 mag. Arman
Koritnik
8.916,84 EUR V višini največ 6-kratnika
osnovnega plačila
direktorja v času ob
prenehanju pogodbe.
62.152,80 EUR*

 

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom.

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2018

Zap.

Št.

Vrsta posla Pogodbeni partner

 

Pogodbena vrednost Višina posameznih izplačil Datum sklenitve

Trajanje posla

1.       1 Donacija PGD Šalek 200,00 Plačilo po računu 4.1.2018 /
2. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 5.453,11 Plačilo po pogodbi 8.1.2018 /
3. Pravno svetovanje Irena Urbanc – Odvetnica 0,00 – podaljšanje veljavnosti aneksa Plačilo po računu 09.1.2018 /
4. Pravno svetovanje Odvetniška družba Potočnik in Prebil 0,00 – podaljšanje veljavnosti aneksa Plačilo po računu 12.1.2018 /
5. Pravno mnenje v vezi financiranja Clifford Chance 13.880,86 Plačilo po računu 26.2.2018 /
6. Donacija Rdeči križ 400,00 Plačilo po donacijski pogodbi 9.3.2018 /
7. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić 3.605,00 Plačilo po računu 16.3.2018 /
8. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 1.587,75 Plačilo po pogodbi 16.3.2018 /
9. Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun & partnerji 4.635,00 Plačilo po računu 21.5.2018 /
10. Donacija Občina Šmartno ob Paki 80.000,00 Plačilo po pogodbi 31.5.2018 /
11. Donacija Občina Šoštanj 1.600.000,00 Plačilo po pogodbi 31.5.2018 /
12. Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun & partnerji 3.442,50 Plačilo po računu 11.7.2018 /
13. Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun & partnerji 3.121,20 Plačilo po računu 25.7.2018  

/

14. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 9.144,82 Plačilo po pogodbi 20.8.2018 /
15. Donacija Kulturno športno turistično društvo Vulkan bele Vode 200,00 Plačilo po pogodbi 29.8.2018 /
16. Donacija Društvo invalid TEŠ 100,00 Plačilo po pogodbi 28.8.2018 /
17. Donacija Društvo energetikov TEŠ 100,00

 

Plačilo po pogodbi 29.8.2018 /
18. Donacija Kulturno umetniško društvo Vikend 200,00 Plačilo po pogodbi 27.8.2018 /
19. Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Lokovica 400,00 Plačilo po pogodbi 28.8.2018 /
20. Donacija Društvo revmatikov Slovenije 350,00 Plačilo po pogodbi 30.8.2018 /
21. Donacija Triatlon klub Velenje 300,00 Plačilo po pogodbi 27.8.2018 /
22. Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun & partnerji 1.698,302 Plačilo po računu 20.9.2018 /
23. Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun & partnerji 504,90 Plačilo po računu 12.10.2018 /

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2016

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

    dogovorjena višina mesečnih prejemkov

 

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 januar -december (izplačilo)
Direktor družbe TEŠ od 1. 12. 2015 mag. Arman
Koritnik
V višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. V višini največ 6-kratnika
osnovnega plačila
direktorja v času ob
prenehanju pogodbe.
59.795,49 EUR*

 

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom.

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2017

Zap.

št.

Vrsta posla Pogodbeni partner

 

Pogodbena vrednost Višina posameznih izplačil Datum sklenitve

Trajanje posla

1.

Davčne storitve JERMAN&BAJUK d.o.o.,

Jarška cesta 10a,

1000 LJUBLJANA

1.260,00 Na podlagi opravljene storitve 12.1.2017

/

2.

Pravne storitve PRAKTIKA, LIKOZARJEVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA 750,00 Na podlagi opravljene storitve 31.1.2017

/

3.

Pravne storitve ODVETNIŠKA PISARNA KOSTREVC d.o.o. 3.900,00 Na podlagi opravljene storitve 1.2.2017

/

4.

Računovodske storitve KPMG d.o.o., ŽELEZNA CESTA 8a, 1000 LJUBLJANA 3.000,00  Na podlagi opravljene storitve 13.2.2017

/

5.

Davčne storitve JERMAN&BAJUK d.o.o.,

Jarška cesta 10a,

1000 LJUBLJANA

1.260,00 Na podlagi opravljene storitve 17.2.2017

/

6.

Pravne storitve ODVETNIŠKA DRUŽBA KAVČIČ, BRAČUN IN PARTNERJI, O.P.,D.O.O. 4.500,00 Na podlagi opravljene storitve 14.3.2017

/

7.

Pravne storitve Urbanc Irena Odvetnica 25.000,00 Na podlagi opravljene storitve/aneks št. 4 16.8.2017

/

8.

Pravne storitve Odvetniška družba potočnik in Prebil 10.000,00 Na podlagi opravljene storitve 11.8.2017

/

9. Donacija Športno kulturno društvo TEŠ 4.555,04 Plačilo po pogodbi 8.8.2017

/

10.

Donacija PGD Šoštanj 47.751,75 Plačilo po opravljeni storitvi 31.8.2017

/

11.

Pravne storitve Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o. 367,20 Plačilo po opravljeni storitvi 11.9.2017

/

12.

Notarske storitve Salmič Marko – Notar 500,00 Plačilo po opravljeni storitvi 7.12.2017

/

13.

Pravne storitve ODVETNIŠKA DRUŽBA KAVČIČ, BRAČUN IN PARTNERJI, O.P.,D.O.O. 1.305,00 Plačilo po opravljeni storitvi 7.12.2017

/

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2016

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

    dogovorjena višina mesečnih prejemkov

 

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 januar – marec
(izplačilo)
Direktor družbe TEŠ
od 1.12.2015
mag. Arman
Koritnik
V višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. V višini največ 6-kratnika
osnovnega plačila
direktorja v času ob
prenehanju pogodbe.
15.210,63 EUR

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom.

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2016

Zap.

št.

Vrsta posla Pogodbeni partner

 

Pogodbena vrednost Višina posameznih izplačil Datum sklenitve Trajanje posla

1.

Notarske storitve Nevenka Tory-Notarka,

Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0203 8001 7295 537

77,01 77,01 4.1.2016 /

2.

Storitve davčnega svetovanja JERMAN IN BAJUK, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.

JARŠKA CESTA 10 A, 1000 LJUBLJANA

TRR: SI56 3300 0000 2213 046

1.950,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 3.2.2016

3.2.2016

3.

Intelektualne storitve RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje,

TRR: SI56 0242 6001 9289 178, NLB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 12.3.2016

nedoločen čas

4.

Intelektualne storitve HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,

TRR: SI56 0242 6008 8967 382, NLB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 12.3.2016 nedoločen čas

5.

Intelektualne storitve PV Invest d.o.o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje,

TRR: SI56 9067 2000 0732 605, PBS

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 12.3.2016

nedoločen čas

6.

Intelektualne storitve HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,

TRR: SI56 0292 4025 4805 996, NLB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 18.3.2016

nedoločen čas

7.

Intelektualne storitve HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,

TRR: SI56 0451 5000 0839 849, NKBM

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 22.3.2016

nedoločen čas

8.

Storitve pravnega svetovanja Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0222 2025 6256 594

1.549,51 1.549,51 22.3.2016

/

9.

Pravno svetovanje in zastopanje Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0222 2025 6256 594

25.000,00 na podlagi izstavljenega računa o opravljenih storitvah 23.3.2016

23.3.2017

10.

Intelektualne storitve Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,

TRR: SI56 SI56 0294 4026 0098 306 NLB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 24.3.2016

nedoločen čas

11.

Intelektualne storitve Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,

TRR: SI56 03176 1000 149 505, SKB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 29.3.2016

nedoločen čas

12.

Intelektualne storitve Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica,

TRR: SI56 0475 0000 0545 385, NKBM

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 30.3.2016

nedoločen čas

13.

Intelektualne storitve Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje,

SI56 0233 0001 2039 058, NLB

0,00 krovni dogovor, izplačila bodo realizirana na podlagi konkretnih naročil 22.4.2016

nedoločen čas

14.

Storitve pravnega svetovanja Marko Blažič, odvetnik

Bazoviška cesta 16 A, 6240 Kozina

TRR: SI56 1010 0005 4706 055

3.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 22.4.2016

/

15.

Pravno svetovanje s področja javnega naročanja Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 3000 0001 4163 588

12.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah,

podaljšanje veljavnosti pogodbe dne 7. 4. 2015 sklenjene pogodbe

7.4.2015

 

sklenitev Aneksa št. 1

10.5.2016

31.12.2017

16.

Storitve pravnega svetovanja in zastopanja Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

2.770,70 EUR na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 16.5.2016

/

17.

Notarske storitve Nevenka Tory-Notarka,

Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0203 8001 7295 537

86,19 86,19 25.5.2016

/

18.

Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

3.440,20 EUR 3.440,20 EUR 1.7.2016 /

19.

Storitve davčnega svetovanja JERMAN IN BAJUK, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.

JARŠKA CESTA 10 A, 1000 LJUBLJANA

TRR: SI56 3300 0000 2213 046

2.000,00 2.000,00 6.7.2016 /

20.

Pravno svetovanje in zastopanje Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0222 2025 6256 594

25.000,00 (aneks k pogodbi sklenjeni dne 23. 3. 2016) na podlagi izstavljenega računa o opravljenih storitvah 6.7.2016

23.3.2017

21.

Plačilo stroškov za sodelovanje v arbitraži

 

PRAKTIKA, ZAVOD ZA PREUČEVANJE DELOVNIH RAZMERIJ, LJUBLJANA

TRR: SI56 0201 0025 5417 941

750,00 750,00 28.7.2016

/

22.

Pravne storitve ODVETNIŠKA PISARNA FABIANI, PETROVIČ, JERAJ, REJEC d.o.o. 312.500,00 Mesečno plačilo v odvisnosti od opravljene storitve – skupna vrednost 12.500,00 EUR. Ostala pogodbena vrednost se plača samo v primeru uspešno zaključene zadeve. Dejanskih izplačil še ni. 23.8.2016

/

23.

Komisija za pomirjanje PRAKTIKA, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

TRR:SI56 0201 0025 5417 941

2.000,00 na podlagi izstavljenega računa o opravljenih storitvah 11.10.2016 /

24.

Pravno svetovanje in zastopanje Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0222 2025 6256 594

30.000,00 (aneks k pogodbi sklenjeni dne 23. 3. 2016) na podlagi izstavljenega računa o opravljenih storitvah 17.11.2016

23.3.2017

25.

Revizijske storitve KPMG d.o.o., železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 2900 0000 1851 102

1.800,00 na podlagi izstavljenega računa 11.11.2016

31.3.2017

26.

Revizijske storitve KPMG d.o.o., železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 2900 0000 1851 102

22.782,00 na podlagi izstavljenega računa 11.11.2016

31.3.2017

27.

Komisija za pomirjanje PRAKTIKA, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

TRR:SI56 0201 0025 5417 941

1.500,00 na podlagi izstavljenega računa o opravljenih storitvah 25.11.2016

/

28.

Donacija OBČINA ŠOŠTANJ,

Trg svobode 12,

3325 ŠOŠTANJ

60.000,00 Na podlagi izstavljenega računa 5.12.2016

/

29.

Notarske storitve NOTAR MARO SALMIČ,

Cankarjeva cesta 2C,

3220 VELENJE

1.000,00 Na podlagi izstavljenega računa 23.12.2016 /

30.

Donacija VRTEC ŠOŠTANJ,

Kajuhova cesta 8,

3325 ŠOŠTANJ

3.000,00 Na podlagi izstavljenega računa 7.12.2016

/

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. za leto 2015

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

    dogovorjena višina mesečnih prejemkov

 

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015
Direktor družbe TEŠ do 30. 11. 2015 dr. Matjaž
Eberlinc
V višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. Ni dogovora o višini
odpravnine
60.685,25 EUR*

 

Direktor družbe TEŠ od 1.12.2015 mag. Arman
Koritnik
V višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. V višini največ 6-kratnika
osnovnega plačila
direktorja v času ob
prenehanju pogodbe.
0,00 EUR

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom.

 

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2015

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. za leto 2014

Vrsta zastopnika/ član poslovodstvaOsebno imeDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineSkupna višina neto izplačanih prejemkov v letu
Direktor družbe TEŠ do 3.11.2014Peter DermolV višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letuV višini 3-kratnika osnovnega plačila direktorja.50.977,66
Direktor družbe TEŠ do 3.11.2014Dr. Matjaž EberlincV višini 4-kratnika povprečne bruto plače skupine HSE, izplačane v preteklem poslovnem letuNi dogovora o višini odpravnine.4.745,66

* Podatek se nanaša za obdobje opravljanja funkcije direktorja in vključuje bonitete in ostale prejemke, brez povračil stroškov v zvezi z delom

Informacije javnega značaja podatki o poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve v letu 2014

Zap.

št.

Vrsta posla Pogodbeni partner

 

Pogodbena vrednost Višina posameznih izplačil Datum sklenitve

Trajanje posla

1.       1. Pogodba o donatorstvu Kulturno umetniško društvo SMEH, Aškerčeva cesta 5F, 3325 Šoštanj, TRR: 1966 0501 0647 391 600,00 EUR 600,00 EUR 18.4.2014 31.12.2014
2.       2. Pogodba o donatorstvu Lions klub Velenje, Rudarska cesta 1, Velenje,

TRR: IBAN SI56 1010 0003 9880 769

600,00 EUR 600,00 EUR 28.4.2014 31.12.2014
3. Svetovalna pogodba – pogodba o poslovnem sodelovanju Odvetniška družba Križanec&Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, TRR: IBAN SI56 3000 0000 8435 932 120 EUR/uro opravljene storitve / 9.5.2014 določen čas do izvedbe storitev
4. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 6.187,24 EUR 23.5.2014 /
5. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 9.075,74 EUR 23.5.2014 /
6.       4. Pogodba o donatorstvu Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, Nazarje

TRR: IBAN SI56 0128 3603 0671 671

2000,00 EUR / 29.5.2014 31.12.2014
7.       5. Pogodba o donatorstvu “Invalid” društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo TEŠ Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 2430 2900 4603 677

5000,00 EUR / 4.6.2014 31.12.2014
8.       6. Pogodba o donatorstvu Pihalni orkester Zarja-Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 3367 328

2500,00 EUR / 4.6.2014 31.12.2014
9.       7. Pogodba o donatorstvu NK Šoštanj, Metleče 3, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 6119 412

20000,00 EUR / 4.6.2014 31.12.2014
10.    8. Pogodba o donatorstvu DEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 6195 460

10000,00 EUR / 5.6.2014 31.12.2014
11.    9. Pogodba o sponzorstvu ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB VELENJE, Cesta Simona Blatnika 24, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0510 0801 2566 439

8000,00EUR 5000,00

3000,00

4.6.2014 31.12.2014
12.    10. Pogodba o donatorstvu ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARAOLIMPIJSKI KOMITE, Cesta 24. Junija 23, Ljubljana-Črnuče,

TRR: IBAN SI56 0510 0800 0024 242

600,00 EUR / 5.6.2014 31.12.2014
13.    11. Pogodba o donatorstvu ŽOK Kajuh Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 2, Šoštanj

TRR: IBAN SI56 0317 6100 0008 273

20000,00 EUR / 9.6.2014 31.12.2014
14.    12. Pogodba o donatorstvu NTK TEMPO VELENJE, Šaleška c. 3, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 8836 964

500,00 EUR / 6.6.2014 31.12.2014
15.    13. Pogodba o donatorstvu Turistično društvo Topolšica-podeželje, Topolšica

TRR: IBAN SI56 0242 6025 3354 737

400,00 EUR / 11.6.2014 31.12.2014
16.    14. Pogodba o donatorstvu Območno  združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6025 9001 592

300,00EUR / 11.6.2014 31.12.2014
17.    15. Pogodba o donatorstvu ŠKD TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 4016 064

25000,00 EUR / 10.6.2014 31.12.2014
18.    16.

 

 

 

 

 

Pogodba o donatorstvu KUD Študent Maribor, Tyrševa ul. 23, Maribor,

TRR: IBAN SI56 0417 3000 0694 423

400,00 EUR / 13.6.2014 31.12.2014
19.    17. Pogodba o donatorstvu PGD Pesje, Podgorska cesta 3, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 2953 332

600,00 EUR / 13.6.2014 31.12.2014
20.    18. Pogodba o sponzorstvu Športno društvo Mozirje, Na trgu 20, Mozirje,

TRR: IBAN SI56 0311 7100 0006 702

1200,00 EUR / 11.6.2014 31.12.2014
21.    19. Pogodba o donatorstvu PGD Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13a, Šmartno ob Paki,

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0053 217

2500,00 EUR / 16.6.2014 31.12.2014
22.    20. Pogodba o donatorstvu OZ RK Velenje, Cesta Františka Foita 2, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 1969 849

2000,00 EUR / 17.6.2014 31.12.2014
23.    21. Pogodba o sponzorstvu GAMA d.o.o., Efenkova c. 4, Velenje

TRR: IBAN SI56 0242 6001 8550 523

3900,00 EUR / 23.6.2014 31.12.2014  
24.    22. Pogodba o donatorstvu Društvo modelarjev Modelar Velenje, Efenkova c. 61, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 4115 198

400,00 EUR / 20.6.2014 31.12.2014  
25.    23. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 7.098,76 EUR 22.6.2014 /  
26. Pravne storitve Mojca Veljković-Odvetnica

Titova cesta 2 A, 2000 Maribor

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0399 992

naročilnica 1.461,08 EUR 22.6.2014 /  
27.    24. Pogodba o donatorstvu LD Velunja Šoštanj, Ravne 133, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 5728 405

500,00 EUR / 26.6.2014 31.12.2014  
28.    25. Pogodba o sponzorstvu TD Skorno, Skorno pri Šoštanju 44, Šoštanj

TRR: IBAN SI56 1966 0501 0136 589

400,00 EUR / 26.6.2014 31.12.2014  
29.    26. Pogodba o donatorstvu PGD Paška vas, Paška vas 9B, Šmartno ob Paki,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 1182 015

2000,00 EUR / 27.6.2014 31.12.2014  
30.    27. Pogodba o donatorstvu Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje, Cesta bratov Mravljakov, Velenje,

TRR: IBAN SI56 6100 0000 0733 473

400,00 EUR / 27.6.2014 31.12.2014  
31.    28. Pogodba o sponzorstvu PD Škale-Hrastovec, Škale 85B, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0510 0801 0646 906

400,00 EUR / 30.6.2014 31.12.2014
32.    29.. Pogodba o donatorstvu MC Velenje, Šaleška c. 3, Velenje

TRR: IBAN SI56 0133 3603 0357 075

500,00 EUR / 30.6.2014 31.12.2014
33.    30. Pogodba o sponzorstvu Janko Aubreht, Lipje 55, Velenje,

TRR: IBAN SI56 1010 0005 1596 235

300,00 EUR / 2.7.2014 31.12.2014
34.    31. Pogodba o donatorstvu Folklorno društvo Oglarji, Šoštanj, Ravne 108a, Šoštanj

TRR: IBAN SI56 0242 6025 9240 988

200,00 EUR / 2.7.2014 31.12.2014
35.    32. Pogodba o sponzorstvu AVTO-MOTO KLUB-FILAND, Aškerčeva ul. 49, Mozirje,

TRR: IBAN SI56 0237 4025 8489 458

300,00 EUR / 4.7.2014 31.12.2014  
36.    33. Pogodba o sponzorstvu Triatlon klub Velenje, Gubčeva c. 20, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6025 5242 745

1000,00 EUR / 8.7.2014 31.12.2014  
37.    34. Pogodba o donatorstvu MDI Šaleške doline Velenje,

TRR: IBAN SI56 6100 0000 1637 513

500,00 EUR / 9.7.2014 31.12.2014
38.    35. Pogodba o donatorstvu RD Paka Šoštanj, Cankarjeva c. 22a, Šoštanj,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 3691 017

800,00 EUR / 15.7.2014 31.12.2014  
39.    36. Pogodba o donatorstvu Zaposlitveni center GEA, Efenkova c. 61, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0510 0801 3503 459

400,00 EUR / 16.7.2014 31.12.2014  
40.    37. Pogodba o donatorstvu Konjeniški klub Velenje, Škale 111, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 8292 212

5000,00 EUR / 17.7.2014 31.12.2014
41.    38. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 5.776,03 EUR 21.7.2014 /
42.    39. Pogodba o donatorstvu PGD Mozirje, Savinjska cesta 29, Mozirje,

TRR: IBAN SI56 0242 6001 5028 550

300,00 EUR / 13.8.2014 31.12.2014
43.    41. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 618,00 EUR 13.8.2014 /
44. Pravne storitve Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

TRR: IBAN SI56 0254 6026 0616 679

naročilnica 156,00 EUR 29.8.2014 /
45.    40. Pogodba o donatorstvu Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje,

TRR: IBAN SI56 0110 0603 0705 664

200,00 EUR / 2.9.2014 31.12.2014
46.    41. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 6.925,51 EUR 15.9.2014 /
47.    42. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 938,21 EUR 10.10.2014 /
48.    43. Pravne storitve Radovan Cerjak- Odvetnik,

Miklošičeva 13,

1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 2420 0900 4393 820

naročilnica 200,00 EUR 16.10.2014 /
49. Pravne storitve Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

TRR: IBAN SI56 0254 6026 0616 679

naročilnica 1.264,72 EUR 17.10.2014 /
50. Svetovalna pogodba – pogodba o poslovnem sodelovanju Odvetniška družba Križanec&Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, TRR: IBAN SI56 3000 0000 8435 932 po pogodbi 4.320,00 EUR Od 27.4.-17.10.2014 /
51.    43. Pravne storitve Radovan Cerjak- Odvetnik,

Miklošičeva 13,

1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 2420 0900 4393 820

naročilnica 200,00 EUR 28.10.2014 /
52. Pravne storitve Radovan Cerjak- Odvetnik,

Miklošičeva 13,

1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 2420 0900 4393 820

naročilnica 200,00 EUR 4.11.2014 /
53. Pravne storitve Radovan Cerjak- Odvetnik,

Miklošičeva 13,

1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 2420 0900 4393 820

naročilnica 200,00 EUR 10.11.2014 /
54. Pravne storitve Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

TRR: IBAN SI56 0254 6026 0616 679

naročilnica 65 EUR 8.12.2014 /
55. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 1.750,69 EUR 10.12.2014 /
56. Pravne storitve Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 0222 2025 6256 594

pogodba 15.000,00 EUR 3.11.2014 3.5.2015
57. Pravno svetovanje RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana

TRR: 03100-1002235819

10.000,00 EUR / 27.11.2014 31.12.2015
58. Pravno svetovanje Clifford Chance Deutschland LLP

Königshalle 59, 40215 Düsseldorf

60.000,00 EUR / 11.12.2014 /
59. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

naročilnica 8.313,17 EUR 7.1.2015 /
60. Pravne storitve Odvetniška družba Ilić, o.p. d.o.o.

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 0313 4100 0335 378

15.000,00 EUR / 7.1.2015 31.12.2015
61. Pravne storitve Mojca Veljković-Odvetnica

Titova cesta 2 A, 2000 Maribor

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0399 992

naročilnica 1..899,90 EUR 2.2.2015 /
62. Pravne storitve Radovan Cerjak- Odvetnik,

Miklošičeva 13,

1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 2420 0900 4393 820

naročilnica 600,00 EUR 6.2.2015 /
63. Pravno zastopanje Anita Dolinšek, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

TRR: IBAN SI56 0637 6097 4530 011

naročilnica 3.878,84 EUR 10.2.2015 /
64. Pogodba o donatorstvu Šolski center Velenje,

Trg Mladosti 3, 3320 Velenje

TRR: SI56 0110 0603 0705 664

100,00 EUR 100,00 EUR 10.02.2015 30.06.2015
65. Pogodba o donatorstvu Košarkarski klub Elektra, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0510 0801 3835 296

1.000,00 EUR v obliki malic iz menze TEŠ 16.02.2015 31.12.2015
66. Pogodba o donatorstvu Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 5, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 6100 0000 7678 673

900,00 EUR v obliki malic iz menze TEŠ 10.02.2015 30.06.2015
67. Pogodba o donatorstvu Turistično olepševalno društvo Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 02420 6001 3171 485

1.000,00 v obliki malic iz menze TEŠ 10. 2. 2015 30.06.2015
68. Pogodba o donatorstvu Prostovoljno gasilsko društvo Škale, Škale 85 B, 3320 Velenje

TRR: SI56 0242 6001 3959 222

500,00 v obliki malic iz menze TEŠ 10. 2. 2015 30.06.2015
69. Notarske storitve Notar Marko Salmič,

Cankarjeva 2c, 3320 Velenje,

TRR: SI56 2430 2901 0641 636

1.000,00 po računu 20. 3.2015 31.12.2015
70. Pravno svetovanje UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, Inštitut za gospodarsko pravo, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor

 

5.800,00 / 11. 3.2015 /
71. Pogodba o sponzorstvu Košarkarski klub Elektra, Kajuhova cesta 8, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0510 0801 3835 296

10.000,00 10.000,00 12. 3. 2015 31.12.2015
72. Pravno zastopanje Mojca Veljković-odvetnica

Titova cesta 2 A, 2000 Maribor

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0399 992

8.207,50 po računu 23. 3.2015 /
73. Avtorska pogodba Avtorska agencija za Slovenijo, d.o.o.,

Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana

15.000,00 od opravljenih storitev 23. 3.2015 15.02.2016
74. Stroški skupnega pravnega zastopanja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0451 5000 1952 051

27.000,00 na podlagi izstavljenega računa 24. 3. 2015 do ureditve stroškov na podlagi pravnomočno končanega sodnega postopka
75. Pravno zastopanje Odvetnik Boštjan Repnik

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0486 0011 2586 829

naročilnica 6.874,24 2. 4. 2015 /
76. Pogodba o donatorstvu Društvo invalid TEŠ Šoštanj,

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 2430 2900 4603 677

1.560,00 1.560,00 EUR 2. 4. 2015 31.12.2015
77. Pogodba o donatorstvu Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj,

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0242 6025 9001 592

300,00 v obliki malic iz menze TEŠ 2. 4. 2015 30. 5. 2015
78. Pogodba o donatorstvu Športno kulturno društvo TEŠ Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0242 6001 4016 064

2.000,00 2.000,00 2 .4. 2015 31.12.2015
79. Pogodba o donatorstvu Društvo energetikov Šoštanj,

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0242 6001 6195 460

400,00 v obliki malic iz menze TEŠ 3. 4. 2015 31. 12. 2015
80. Pogodba o donatorstvu Občina Šmartno ob Paki,

Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

TRR: SI56 0132 5777 7000 092

500,00 v obliki malic iz menze TEŠ 3. 4. 2015 30. 5. 2015
81. Pogodba o donatorstvu Športno društvo Ravne,

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 6100 0000 9505 086

250,00 v obliki malic iz menze TEŠ 3. 4. 2015 30. 5. 2015
82. Pravno svetovanje s področja javnega naročanja Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 3000 0001 4163 588

12.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 7. 4. 2015 31. 12.2015
83. Pravne storitve Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 0222 2025 6256 594

15.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 7. 4. 2015 31. 12. 2015
84. Pravno zastopanje Mojca Veljković-Odvetnica

Titova cesta 2 A, 2000 Maribor

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0399 992

1.461,00 1.461,00 8. 4.2015 /
85. Pogodba o donatorstvu Občina Šoštanj,

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

SI56 0132 6010 0018 560

2.000,00 v obliki malic iz menze 17.4.2015 /
86. Svetovanja pri pripravi dokumentacije v zvezi s transfernimi cenami CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 1910 0001 0160 416

7.000,00 3.500,00 4. 5. 2015 10 tednov
87. Pravne storitve Irena Urbanc, odvetnica

Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 0222 2025 6256 594

9.179,82 9.179,82 6. 5. 2015 /
88. Storitve pravnega svetovanja Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o., Šlandrova c. 4, 1231 Ljubljana – Črnuče

 

20.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 20.5.2015 31.10.2015
89. Storitve pravnega svetovanja Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o., Šlandrova c. 4, 1231 Ljubljana – Črnuče

 

15.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 25.5.2015 31.12.2015
90. Pravno zastopanje Mojca Veljković-Odvetnica

Titova cesta 2 A, 2000 Maribor

TRR: IBAN SI56 9067 2000 0399 992

5.253,02 5.253,02 EUR 19.6.2015 /
91. Notarske storitve Nevenka Tory-Notarka,

Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana

TRR: IBAN SI56 0203 8001 7295 537

77,01 77,01 19.6.2015 /
92. Pravno svetovanje Clifford Chance Deutschland LLP

Königshalle 59, 40215 Düsseldorf

25.000,00 EUR na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 29.6.2015 /
93. Pogodba o donatorstvu Občina Šoštanj,

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0132 6010 0018 560

 

2.642,00 v obliki gradbenega materiala 2. 7. 2015 /
94. Pogodba o donatorstvu Župnijski urad Šoštanj,

Skorno 1b, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 1966 0500 0313 108

 

400,00 v obliki malic iz menze TEŠ 2. 7. 2015 /
95. Pogodba o donatorstvu Društvo tabornikov ROD PUSTI GRAD,

Prešernov trg 4, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 6100 0000 6975 132

 

200,00 v obliki prehrane iz menze TEŠ 2. 7. 2015 /
96. Pogodba o donatorstvu Aleksander Kavčnik,

Aškerčeva c. 5F, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0510 0700 5318 536

 

200,00 200,00 2. 7. 2015 /
97. Pogodba o donatorstvu Občina Šoštanj,

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0132 6010 0018 560

7.500,00 7.500,00 2. 7. 2015 /
98. Pogodba o donatorstvu Občina Šoštanj, Krajevna skupnost Zavodnje

Zavodnje 27 a, 3325 Šoštanj

TRR: SI56 0132 6645 0875 213

1.000,00 v obliki materiala za vzdrževanje lokalnih cest 6. 7. 2015 /
99. Pogodba o donatorstvu Občina Šmartno ob Paki,

Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

TRR: SI56 0132 5777 7000 092

/ izposoja odrov 6.7.2015 /
100. Pogodba o donatorstvu Osnovna šola Nazarje,

Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje

TRR: SI56 0128 3603 0671 671

1.000,00 1.000,00 3. 7. 2015 /
101. Svetovalna pogodba JERMAN IN BAJUK, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE D.O.O.

JARŠKA CESTA 10 A, 1000 LJUBLJANA

TRR: SI56 3300 0000 2213 046

7.500,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 3. 7. 2015 30. 6. 2016
102. Pogodba o opravljanju storitev pravnega svetovanja pri

izvajanju in sklepanju finančnih pogodb in pogodbene dokumentacije

Odvetnik Jurij Dolžan

Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 02010-0015761496

54.000,00 na podlagi izdanega računa o opravljenih storitvah 10.7.2015 30.6.2016
Skip to content