Current topics / Record orders

Evidenčna naročila, oddana na infrastrukturnem področju (po ZJN-3) - 2018

Zap. št. Opis predmeta Vrsta predmeta Vrednost oddanega naročila
(brez DDV v EUR)
Naziv gospodarskega subjekta
1. Izdelava in vgradnja tesnilnih pločevin Storitev 14,576.00 DBSS d.o.o.
2. Brisalci manuflex Blago 11,874.00 ERPO d.o.o.
3. Servis ferkvenčnih regulatorjev Storitev 33,701.50 MIEL INŽENIRING d.o.o.
4. Kladiva drobilnika Blago 12,240.00 FLSmidth Hambutg GmbH
5. Dobava in montaža stopnic in podestov Storitev 12,731.00 Esotech d.o.o.
6. Sanacija uparjevanja in revizija vakum filtra Storitev 10,820.00 Esotech d.o.o.
7. Sanacija verižnega transpoterja žlindre Storitev 10,128.00 DBSS d.o.o.
8. Lopute Interapp Blago 17,527.99 INTERAPP Ges.m.b.H.
9. Pregled in vzdrževanje Colt sistemov Storitev 11,955.30 COLT INTERNATIONAL GES MBH
10. Previrjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov Storitev 38,720.00 Slovenski institut za kakovost in meroslovje
11. Drobilnik enovaljčni Blago 35,482.50 Rudis d.o.o.
12. Gorivo za službena vozila Storitev 25,000.00 Petrol d.d.
13. Olje Mobil fluid Blago 12,342.72 Petrol d.d.
14. Rešetke pohodne lesene Blago 12,163.32 Tesarstvo Peter Grudnik s.p.
15. Rezervi deli drobilnika Blago 21,775.00 Rudis d.o.o.
16 Zamenjava dotrajanih elektromotornih pogonov Storitev 41,112.12 Apis centar d.o.o.
17. Tesnila Blago 27,850.00 SI.MA.T. S.R.L.
18. Ventil zaporni Blago 18,900.00 NOVAMAT INDUSTRIEWARENHANDELS GMBH
19. Testiranje kontrolnega sistema ELKO Storitev 13,115.00 Siemens d.o.o.
20. Servis regulacijskih elektromotornih pogonov Auma Storitev 42,973.00 Apis centar d.o.o.
21. Sanacijska dela na sistemih transporta produkta Storitev 12,591.00 Esotech d.o.o.
22. Ognjevzdržni beton Blago 40,755.00 TOGO d.o.o.
23. Modul CPU Blago 20,850.00 GE POWER Sp. Z.o.o.
24. Vzdrževalna in sanacijska dela na transportu produktov Storitev 48,272.00 Esotech d.o.o.
25. Servis mostnega dvigala Storitev 12,373.00 Metalna SRM d.o.o.
26. Članarina Storitev 15,360.00 ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE
27. Servis kompresorjev Storitev 14,184.75 Servikom – kompresorji d.o.o.
28. Rezervni deli za transporter žlindre Blago 24,140.00 Rudis d.o.o.
29. Enote Fail safe za Schiebel elektromotorne pogone Blago 26,129.00 Schiebel G.m.b.H
30. Intervencijska popravila nastavnih pogonov Storitev 30,000.00 Schiebel G.m.b.H
31. Rezervni deli Luvo BL.5 Blago 26,360.00 Arvos G.m.b.H.
32. Rezervni deli GAVO BL.5 Blago 25,850.00 Arvos G.m.b.H.
33. Kompenzatorji Blago 36,791.16 Bell d.o.o.
34. Zavora disk z konzolo Blago 39,000,00 TLT TURBO G.m.b.H
35. Brusni material Blago 12,523.77 Swatycomet d.o.o.
36. Člen spojni za verige Blago 10,728.00 M&M Intercom d.o.o.
37. Rezervni deli črpalke Blago 10,632.41 DUCHTING PUMPEN G.m.b.H.
38. Izolacijski material Blago 25,823.00 Inpos d.o.o.
39. Rezervni deli hidrociklon BL.5 Blago 43,776.75 AKW Apparate + Verfahren Gmbh
40. Pločevina hardox Blago 18,400.00 Kovintrade d.d.
41. Rezervni deli za emisijske meritve Blago 26,033.00 RACI d.o.o.
42. Komenzator NO 350 Blago 11,760.00 NIVO KOING d.o.o.
43. Komenzator Burgmann Blago 18,760.60 BELL d.o.o.
44. Obnova kopalnice BL.5 Storitev 47,898.18 Krevzel instalacije d.o.o.
45. Preventivne preiskave transformatorskih olj Storitev 25,181.20 Elektroinštitut Milan Vidmar
46. Rele zaščitni Blago 33,220.37 ABB Inženiring d.o.o.
47. Tesarske storitve v času remonta bloka 6 Storitev 36,710.00 DADGRAD d.o.o.
48. Zagotavljanje tercialne regulacije plinskih turbin Storitev 10,170.00 Siemens d.o.o.
49. Presoja ISO Storitev 15,600.00 TUV SUD SAVA d.o.o.
50. Zaščita AKZ Storitev 38,756.00 LIMA d.o.o.
51. Merilna celica pretoka KOEL Blago 14,911.56 AUTTECH Armaturenservice GmbH
52. Ventil CERA VALVES Blago 29,657.32 GIA-S d.o.o.
53. Rezervni delo LUVO blok 5 Blago 19,200.00 Arvos GmbH
54. Revizijska in sanacijska dela na sistemih transporta produktov bloka 4 Storitev 31,054.00 Esotech d.o.o.
55. Montaža povezave med tlačnim cevovodom iz DK3 proti bloku 6 Storitev 32,162.15 GEOPIPE d.o.o.
56. Rezervni material za Emisijsko postajo blok 6 Blago 20,331.95 MIKRO+POLO d.o.o.
57. Rezervni vodilniki rekonstruirane kondenzatne črpalke Blago 11,109.00 Kolektor Turboinštitut d.o.o.
58. Doziranje algicida v hladilnem stolpu Storitev 31,081.60 NALCO GmbH
59. Zamenjava obstoječega javljanja plina Amoniaka Storitev 11,125.52 Zarja Elektronika d.o.o.
60. Cevi gasilske Blago 13,900.00 MF Plus d.o.o.
61. Remont kompresorjev Storitev 15,588.90 KAESER kompresorji d.o.o.
62. Nadzor in izdelava strokovne ocene novega transformatorja bloka 5 Storitev 30,702.42 Elektroinštitut Milan Vidmar
63. Merilni pretvornik Blago 12,714.76 Merilni pretvornik
64. Črpalke za odsesovalno napravo Handte v mešalnici produkta Blago 10,625.72 Engineering Dobersek GmbH
65. Odprava napake gasilne naprave Minimax na plinski turbini Storitev 12,117.00 Zarja Elektronika d.o.o.
66. Sanacija AB kinet in talnih površin ter lovilnih skled Storitev 21,749.07 Energoterm SI  d.o.o.
67. Menjava vhodnih kabinskih vrat osebno/tovornega dvigala Storitev 14,076.64 TGG d.o.o.
68. Strokovna pomoč in svetovanje pri ureditvi popdročja ATEX Storitev 41,000.00 Bureau Veritas d.o.o.
69. Revizija sistema 1 in 2 transporta premoga Storitev 20,956.00 Esotech d.o.o.
70. Dopolnitev procesnega nadzornega sistema  TEŠ Storitev 30,011.10 ARTES d.o.o.
71. Popravilo in zamenjava okvarjene regulacije osebnega dvigala Storitev 13,977.70 TGG d.o.o.
72. Redni servis in remont kompresorjev Storitev 26,417.22 Servikom – kompresorji d.o.o.
73. Reduktor Hansen Blago 20,120.00 ADK d.o.o.
74. Ležaj za oxi kompresor RDP5 Blago 10,530.00 SIEMENS d.o.o.
75. Deli za popravilo Manuflex brisalcev Blago 21,356.49 ERPO d.o.o.
76. Kislina adipinska Blago 11,200.00 Melamin d.d.
77. Set rezervnih delov črpalke Litostroj Blago 10,785.43 Litostroj Power d.o.o.
78. Popravilo in servissušilne proge A in B kompresorjev Storitev 13,916.50 Servikom – kompresorji d.o.o.
79. Oprema za ozemljitev daljnovodnih vrvi Blago 14,960.00 C&G d.o.o.
80. Lopute za pnevmatski transport Blago 10,689.48 KSB d.o.o.
81. Popravilo kesona delonega stroja Storitev 14,203.20 DBSS d.o.o.
82. Obnova mehanskega tesnila napajalne črpalke Storitev 16,850.00 SI.MA.T. S.R.L.
83. Ventil prelivni Blago 13,812.00 CCI Czech Republik s.r.o.
84. Regulirna enota za pnevmatski ventil Blago 14,608.00 SIEMENS d.o.o.
85. Servis sušilnikov zraka Storitev 23,239.52 Servikom – kompresorji d.o.o.
86. Material za vzdrževanje in servis avtomatskih merilnih naprav Blago 25,714.00 ARTES d.o.o.
87. Čiščenje naplavin na reki Paki Storitev 14,862.53 NIVO EKO d.o.o.
88. Rezervni deli za popravilo polnilne naprave pepela v kamione Blago 16,342.04 DENCO d.o.o.
89. Sonde za kontrolo presipa Blago 15,117.05 ENDRESS + HAUSER d.o.o.
90. Rezervni deli za pnevmatski transport pepela Blago 45,810.80 FLSmidth Hambutg GmbH
91. Izolaterske storitve Storitev 17,000.00 KREVZEL instalacije d.o.o.
92. Rezervni deli za mešala BHS Blago 26,500.00 BHS – Sonthofen GmbH
93. Zamenjava Sulzer nastavnih pogonov z Auma pogoni Storitev 47,040.74 APIS centar d.o.o.
94.  Deli zarevizijo črpalke produkta Blago 12,451.16 DUCHTING PUMPEN G.m.b.H.
95. Sanacija netesnosti na kotlu bloka 6 Storitev 29,000.00 ZK- Termochem s.r.o.
96. Zamenjava poškodovanih armatur Storitev 11,777.00 DBSS d.o.o.
97. Revizija črpalke Hazleton Storitev 10,541.93 WEIR MINERALS Hungary
98. Gume tesnilne za tesnjenje presipov Blago 14,148.00 ERPO d.o.o.
99. Dvoosno mešalo BHS Blago 18,750.00 BHS – Sonthofen GmbH
100. Pomoč pri prevozu stabilizata Storitev 14,440.00 DBSS d.o.o.
101. Ogrevanje prostorov produkta bloka 6 Storitev 28,750.00 Esotech d.o.o.
102. Kislina adipinska Blago 23,895.00 SCC d.o.o.
103. Ventili visokotlačni odvodnjavanja sistemov Blago 21,840.00 NOVAMAT INDUSTRIEWARENHANDELS GMBH
104. Ključavničarsko cevarske storitve pri sanaciji kotla bloka 6 Storitev 15,562.65 Esotech d.o.o.
105. Cevi inox Blago 39,631.20 Werinox d.o.o.
106. Sanacija izolacije strehe dimnega kanala Storitev 12,210.36 LIMA d.o.o.
107. Tesnilna pločevina za loputo Blago 18,422.00 HMT GmbH
108. Obnova gredi lopatic ventilatorja vleka bloka 6 Storitev 28,500.00 TLT TURBO G.m.b.H
109. Usmerniški in inerterski modul za ferkvenčnik na plinskih enotah Blago 42,358.03 ABB Inženiring d.o.o.
110. Predelava krmilnih omar elektrofiltra na bloku 5 Storitev 18,365.20 P&B d.o.o.
111. Sanacija drobilnika žlindre s predelavo ter obnovo sojemalnikov PIŽ-a Storitev 23,007.46 DBSS d.o.o.
112. Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti Storitev 21,447.08 TEVEL TEVE Varnost Elektronika d.o.o.
113. Obnova reduktorja za pralnik RDP5 Storitev 12,850.00 EKATO RUHR UND MISCHTECHNIK GmbH
114. Sestava dogorevalnih rešetk bloka 6 Storitev 15,860.00 Esotech d.o.o.
115. Upravljanje transporta pepela in žlindre na bloku 5 Storitev 15,680.00 Siemens d.o.o.
116. Zamenjava logikedelovanja izpihovalcev saj na bloku 5 Storitev 13,847.40 Siemens d.o.o.
117. Obdelava notranjega sedeža tropotnega izročitvenega ventila Storitev 14,750.00 FURMANITE d.o.o.
118. Izvedba remontnih del na RDP napravi bloka 6 Storitev 22,650.00 Esotech d.o.o.
119. Veriga in verižniki za transporter Blago 18,359.91 M.TRADE d.o.o.
120. Mehanska tesnila za črpalko Blago 18,288.77 BELL d.o.o.
121. Remont dogrevalnega sistema bloka 5 Storitev 45,384.00 DBSS d.o.o.
122. Remont dodelilnikov bloka 5 Storitev 47,658.24 DBSS d.o.o.
123. Periodični pregled opreme pod tlakom Storitev 34,197.73 Bureau Veritas d.o.o.
124. Sanacija poškodovane fasadne obloge in izolacije dimnovodnega kanala Storitev 36,734.32 LIMA d.o.o.
125. Analiza vzorčnih cevi Storitev 37,790.00 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
126. Izvedba CFD modela za pralnik na RDP5 Storitev 32,080.00 Loos Industrie Consulting GbR
127. Redni servis sistemov UPS usmernikov Storitev 34,340.00 Statron AG
128. Servis nastavnih pogonov Schiebel Storitev 10,790.00 SCHIEBEL GmbH
129. Sanacija betonskih površin OHV rezervoarja Storitev 24,304.00 LIMA d.o.o.
130. Optimiranje transporta produktov Storitev 31,000.00 JAN&FLORJAN d.o.o.
131. Pregledovanje in preizkušanje opreme pod tlakom Storitev 13,585.00 Q Techna d.o.o.
132. Revizija mešal in reduktorja Storitev 16,104.00 Esotech d.o.o.
133. Revizija in poskusni zagon cevnega in reverzibilnega traka Storitev 11,966.00 Esotech d.o.o.
134. Sanacija ograj in podestov na hladilnem stolpu Storitev 17,260.00 DBSS d.o.o.
135. Izvedba periodičnih pregledov opreme pod tlakom Storitev 22,969.67 TUV SUD SAVA d.o.o.
136. Industrijska vrata Blago 29,632.49 MATJAŽ d.o.o.
137. Meritve in diadgnostika VN naprav Storitev 32,928.00 Elektroinštitut Milan Vidmar
138. Revizija voith sklopk napajalne črpalke Storitev 18,052.00 VOITH TURBO
139. Dobava in montaža električnih vitel Storitev 17,486.85 Vodušek d.o.o.
140. Remont dogorevalnega sistema bloka 6 Storitev 47,384.00 DBSS d.o.o.
141. Diagnostične meritve na VN napravah bloka 6 Storitev 43,781.50 Elektroinštitut Milan Vidmar
142. Pregled napajalnih črpalk in izvedba delne revizije Storitev 11,920.00 KSB d.o.o.
143. Pregled in sanacija sedežev ventila Storitev 29,392.95 Bopp & Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH
144. Emisijski analizator Blago 19,971.00 RACI d.o.o.
145. Servis turbo puhal Storitev 21,383.57 Siemens d.o.o.
146. Odstranjevanje izolacije Storitev 41,290.00 FURMANITE d.o.o.
147. Namestitev dodatnih Ignition SCADA PC klientov Storitev 15,377.50 JAN&FLORJAN d.o.o.
148. Pregled in morebitna popravila reduktorja Storitev 35,440.00 BELL d.o.o.
149. Obnova hidravličnih cilindrov Storitev 40,300.00 TLT TURBO G.m.b.H
150. Določanje preostale življenske dobe izstopnih kolektorjev Storitev 40,760.00 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
151. Remont na kompresorjih Storitev 20,155.93 Siemens d.o.o.
152. Pregled in sanacija varnostnih ventilov Storitev 35,179.81 L-Plan d.o.o.
153. Odstranjevanja kalcita iz silosa Storitev 42,360.00 Furmanite d.o.o.
154. Pranje grelnika Lubeco Storitev 11,900.00 LIMA d.o.o.
155. Določitev nultega stanja materiala kotlovskih cevi Storitev 41,300.00 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
156. Odvzem in ocenitev stanja mikrostrukturnih replik na turb. komponentah Storitev 19,680.00 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
157. NDT kontrola komponent turbine Storitev 10,650.00 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
158. Nadzor montaže 220 Kv kabla in izdelava skupnega poročila Storitev 17,400.00 Elektroinštitut Milan Vidmar
159. Obnova gredi lopatic ter notranje gredi predležja ventilatorja vleka Storitev 23,170.00 TLT TURBO G.m.b.H
160. Osebno vozilo Blago 39,800.00 KMAG d.o.o.
161. Demontažna in montažna dela na aeracijskih ceveh transporta pepela Storitev 15,804.00 Esotech d.o.o.
162. Modifikacije sistema VT pranja Salotech Storitev 17,030.00 Salotech GmbH
163. Strojna obdelava (priprava zvarnih robov, poravnanje, vrtanje lukenj) Storitev 15,855.00 FURMANITE d.o.o.
164. Prenastavitve in deblokada obešal na bloku 6 Storitev 18,380.00 LISEGA SE
165. Strojna obdelava notranjega sedeža tropotnega ventila Storitev 14,250.00 FURMANITE d.o.o.
166. Revizija kamionske tehtnice Storitev 14,891.00 Utež d.o.o.
167. Revizija prevzemnih tehtnic na transportnih trakovih Storitev 12,295.00 Utež d.o.o.
168. Čiščenje na DeNOx napravi Storitev 40,000.00 FURMANITE d.o.o.
169. NDT kontrole na različnih komponentah bloka 6 Storitev 35,853.00 Q Techna d.o.o.
170. Generalno čiščenje jeklenih konstrukcij in naprav na bloku 6 Storitev 37,800.00 Višinski d.o.o.
171. Dodatna obnova hidravličnih cilindrov ventilatorjev vleka in podpiha Storitev 24,876.00 TLT TURBO G.m.b.H
172. Servis in remont puhal za doziranje EFP Storitev 11,585.47 Servikom – kompresorji d.o.o.
173. Izdelava transportnih poti in podestov na dogorevalnem sistemu Storitev 35,420.13 Esotech d.o.o.
174. Montaža sistema za VT čiščenje grelnih paketov LUVO Storitev 19,200.00 LIMA d.o.o.
175. Zamenjava in nastavitev elektro hidravličnega pretvornika TBA bloka 5 Storitev 12,465.00 Siemens d.o.o.
176. Urgentna sanacija izstopnih kolektorjev Storitev 39,203.00 ZK- Termochem s.r.o.
177. Testiranje kotlovskih varnostnih ventilov Storitev 22,087.04 BOOP&REUTHER VALVES GmbH
178. Meritve kvalitete vode Storitev 26,893.50 Tehnoprocur d.o.o.
179. Montaža merilnih pretvornikov Storitev 18,976.84 MAT.SL d.o.o.
180. Gospodarsko vozilo Blago 18,434.42 AVTO CENTER CELEIA d.o.o.
181. Izdelava podkonstrukcije za dvigovanje uteži cevnega traku Storitev 15,550.00 Metalna SRM d.o.o.
182. Kontola in korekcija nastavitev obešal Storitev 15,914.75 LISEGA SE
183. Povezava cevovoda ZKV Storitev 15,125.67 Himomontaža NOVA d.o.o.
184. Menjava sušilnika zraka kompresorja Storitev 17,595.20 Servikom – kompresorji d.o.o.
185. Vzdrževanje in servis naprav za javljanje požara Storitev 30,000.00 Zarja elektronika d.o.o.
186. Obnova industrijskega vodovoda Storitev 29,508.20 Občina Šoštanj
187. Čiščenje poslovnih in ostalih posluževalnih prostorov Storitev 46,535.70 Aktiva čiščenje d.o.o.
188. Preventivno in intervencijsko vzdrževanje pretvornikov Storitev 25,000.00 Miel inženiring d.o.o.
189. Izvajanje revizijskih in preventivnih del na AKU baterijah Storitev 21,912.80 EEA Medved d.o.o.
190. Izdelava pravnega mnenja za potrebe financiranja Storitev 13,880.86 Clifford chance LL
191. Dobava potrošnega materiala Blago 15,354.00 IKA d.o.o.
192. Izvajanje slikopleskarskih storitev Storitev 38,127.60 Slikopleskarstvo Pann, Damir Pann s.p.
193. Revizija elektrofiltra na bloku 5 Storitev 44,656.64 P & B d.o.o.
194. Dobava kemikalije Nalco Blago 43,976.00 Nalco Osterreich GmbH
195. Dobava kemikalije Fillfloc Blago 45,360.00 Biomontan produktion und handles GmbH
196. Dobava pločevine Blago 47,062.57 Werinox d.o.o.
197. Sanacija kotlovskih armatur na bloku 6 Storitev 48,000.00 Kačar-mont d.o.o.
198. Izvajanje storitev z avtodvigali pri remontih Storitev 25,700.00 Glušič dvigala d.o.o.
199. Dobava kemikalije Petrosid D21 Blago 44,928.00 Biomontan produktion und handles GmbH
200. Optimizacija biocidne obdelave v odprtih obtočnih hladilnih sistemih Storitev 36,172.04 Eurofins Erico Slovenija d.o.o.
201. Izvajanje višinskih vzdrževalnih del na objektih TEŠ Storitev 34,497.00 Lima vzdrževanje d.o.o.
202. Pogodba o naročniškem razmerju za storitev Govorni dostop Storitev 40,000.00 Telekom Slovenije d.d.
203. Feasebility Study Energy Recovery of Quality Assured Bio SRf in TEŠ Storitev 36,000.00 Univ.-Prof. dipl-ing. Dr. Mont. Roland Pomerger
204. Izvajanje strokovnih nalog izvajalca medicine dela Storitev 37,605.00 Medicina dela Krumpak d.o.o.
205. Storitev pooblaščenca za varstvo okolja Storitev 49,800.00 Ekinsekološki inženiring in storitve Egon Jurač s.p.
206. Servis ionskega kromatografa Dionex Storitev 12,380.00 Crux d.o.o.
207. Uporaba prenosnega sistemaUporaba prenosnega sistema za prevzem električne energije v letu 2019 Storitev 25,000.00 Eles d.o.o.
208. Izvajanje avtobusnih prevozov zaposlenih za leto 2019 Storitev 14,317.50 Avtotransporti Ovčjak, Edi Ovčjak s.p.
209. Dobava enoosnega mešala Blago 45,250.00 BHS-Sonthofen GmbH
210. Revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 Storitev 22,000.00 KPMG Slovenija d.o.o.
211. Najem električnih vozil Storitev 14,000.00 Avant car d.o.o.
212. Udeležba na seminarju Protieksplozijske zaščite za zaposlene Storitev 16,618.65 Šolski center Velenje
213. Obračun omrežnine in prispevkov za SODO za merilne emisijske postaje in črpališče Topolšica Storitev 21,171.03 Elektro Celje d.d.

Evidenčna naročila, oddana na infrastrukturnem področju (po ZJN-3) - 2017

Zap. št. Opis predmeta Vrsta predmeta Vrednost oddanega naročila
(brez DDV v EUR)
Naziv gospodarskega subjekta
1. Kemikalija Nalco 2894 Blago 13,860.00 NALCO OSTERREICH GMBH, Avstrija
2. Filtrsko platno Blago 17,209.60 Engineering Dobersek GmbH, Nemčija
3. Letni pregled in vzdrževanje Colt sistemov Storitev 30,000.00 Colt International GesmbH, Avstrija
4. NALCO 2894 Blago 13,860.00 NALCO OSTERREICH GMBH, Avstrija
5. Polžasto gonilo + sklopka Blago 17,363.28 BHS-Sonthofen GmbH, Nemčija
6. Ogljene ščetke Blago 25,740.00 GE Power AG, Nemčija
7. Zasun zaporni, pogon pnevmatski Blago 18,762.50 FLSmidth Hamburg GmbH, Nemčija
8. Obračun omrežnine in prispevkov za SODO za merilne emisijske postaje in črpališče Topolšica Storitev 24,403.56 ELEKTRO CELJE d.d.
9. Izobraževanje z izpiti Storitev 13,565.57 ZVEZA DRUŠTEV ENERGETIKOV SLOVENIJE
10. Vzdrževanje računalniško komunikacijske opreme za procesni in ekološki sistem Storitev 15,600.00 STEBRI d.o.o.
11. Priključitev javljanja požara na območju bloka 6 Storitev 34,017.00 ZARJA d.o.o.
12. Izvedba in dobava kontrole dostopa do objektov TEŠ Storitev 45,730.96 € MATJAŽ d.o.o.
13. Vzdrževanje in licenčnina za Odos Storitev 15,258.10 € PIA d.o.o.
14. Dobava in montaža 220VDC baterij Storitev 31,428.00 EEA d.o.o.
15. Preventivno in intervencijsko vzdrževanje frekvenčnih pretvornikov Storitev 25,000.00 MIEL d.o.o.
16. Ureditev železniškega prehoda Storitev 35,426.21 TELSIM d.o.o.
17. Preiskave stabilizata na testnih poljih Storitev 39,673.30 ZAG
18. Dobava čistil Blago 41,210.03 MAKOM d.o.o.
19. Izvajanje revizijskih del na stacionarnih akumulatorskih baterijah Storitev 20,090.00 EEA d.o.o.
20. Kalibracija tehtnic Storitev 34,148.56 UTEŽ d.o.o.
21. Izvajanje preventivnega in intervencijskega vzdrževanja osebnih in tovornih dvigal Storitev 47,710.30 TGG d.o.o.
22. Preventivno in intervencijsko vzdrževanje sistema upravljanja Storitev 37,000.00 KOLEKTOR SISTEH d.o.o.
23. Izvajanje višinskih vzdrževalnih del na objektih TEŠ Storitev 39,104.00 LIMA VZDRŽEVANJE d.o.o.
24. Preventivno in intervencijsko vzdrževanje vrat Storitev 21,960.00 MATJAŽ d.o.o.
25. Telefonske storitve Storitev 35,000.00 TELEKOM d.d.
26. Izvajanje avtobusnih prevozov Storitev 14,880.00 EDO OVČJAK
27. Storitev pooblaščenca za varstvo okolja Storitev 49,800.00 EKINS, Egon Jurač s.p.
28. Najem električnih vozil Storitev 12,000.00 AVANT CAR  d.o.o.
29. Revidiranje računovodskih izkazov Storitev 21,995.00 KPMG d.o.o.
30. Uporaba prenosnega sistema za prevzem električne energije v letu 2018 Storitev 20,000.00 ELES d.o.o.
31. Izvajanje preventivnega in intervencijskega popravila ter nastavitve AUMA pogonov Storitev 40,000.00 APIS CENTAR d.o.o.k.d., Hrvaška
32. Čiščenje poslovnih prostorov Storitev 43,143.47 AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o.
33. Kalibriranje in ožičenje sistema Storitev 18,752.97 MAT.SL d.o.o.
34. Točenje goriva na bencinskih servisih za službena vozila Storitev 25,000.00 PETROL d.d.
35. Točenje goriva na bencinskih servisih za službena vozila Storitev 10,000.00 OMV d.o.o.
36. Pregled Voith sklopk Storitev 18,815.34 KSB d.o.o.
37. Servis kompresorja Storitev 11,673.41 SERVIKOM KOMPRESORJI d.o.o.
38. Dobava in montaža vetrolovov Storitev 15,451.60 MATJAŽ d.o.o.
39. Letni preizkus generatorjev Storitev 10,248.00 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
40. Obnovitev gasilskega dvigala Storitev 47,958.33 TGG d.o.o.
41. Izdelava pomožnega lijaka Storitev 13,409.28 DBSS d.o.o.
42. Notranji pregled rezervoarjev Storitev 18,441.12 PETROL d.d.
43. Revizija mešal produkta Storitev 11,245.00 DBSS d.o.o.
44. Implementacija gradient dviga moči Storitev 16,208.00 SIEMENS d.o.o.
45. Popravilo demperja Storitev 31,412.64 BALAVTO d.o.o.
46. Dobava in montaža pnevmatik na demperju Storitev 15,960.00 PETROL d.d.
47. Servis ERVOR  kompresorja Storitev 22,331.00 ERVOR Francija
48. Analiza obstoječega stanja z oceno varnostnih tveganj in izdelavo varnostnega načrta Storitev 20,335.24 INŠTITUT ZA FORENZIKO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
49. Pregled in popis stanja pokritosti strelovodne zaščite Storitev 37,154.70 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
50. Medicinsko preventivni aktivni oddih Storitev 19,651.95 TERME DOBRNA d.d.
51. Medicinsko preventivni aktivni oddih Storitev 12,316.05 POČITEK-UŽITEK d.o.o.
52. Popravilo demperja Storitev 20,231.20 BALAVTO d.o.o.
53. Čiščenje prezračevalnih kanalov Storitev 16,272.48 VENTEH d.o.o.
54. Menjava lopatic na mešalu Storitev 10,368.00 DBSS d.o.o.
55. Servis kompresorjev ERVOR na bloku 6 Storitev 33,432.00 ERVOR Francija
56. Servis opreme Storitev 11,582.96 ZAVAR d.o.o.
57. Izvedba vizuelnega pregleda Storitev 22,250.00 IRMA d.o.o.
58. Zamenjava vitle Storitev 17,700.00 METALNA SRM d.o.o.
59. Dograditev toplotne postaje Storitev 48,000.00 ESOTECH d.d.
60. Zamenjava vitle Storitev 25,970.00 METALNA SRM d.o.o.
61. Zamenjava električne napeljave Storitev 28,600.00 METALNA SRM d.o.o.
62. Izvedba storitev On Site Machining Storitev 13,750.00 FURMANITE d.o.o.
63. Kontrolor za revizijo Voith sklopke Storitev 25,532.36 VOITH Zagreb
64. Izolaterske storitve Storitev 11,640.00 KREVZEL INSTALACIJE d.o.o.
65. Remont Auma nastavnih pogonov Storitev 34,800.00 APIS CENTAR d.o.o.
66. Dobava in montaža odtočnih cevi Storitev 18,241.12 ESOTECH d.o.o.
67. Izolaterske storitve Storitev 11,700.00 KREVZEL INSTALACIJE d.o.o.
68. Dobava in montaža pocinkane cevi Storitev 17,714.06 KREVZEL INSTALACIJE d.o.o.
69. Sanacija vstopnih kolektorjev Storitev 31,500.00 ZK-TERMOCHEM Podružnica v Sloveniji
70. Vzdrževalna dela v mešalnici produkta Storitev 12,600.00 ESOTECH d.d.
71. ND kontrola bloka 6 Storitev 28,540.00 Q TECHNA d.o.o.
72. Zamenjava hidravličnega razvoda Storitev 17,432.00 ESOTECH d.d.
73. Vzdrževalna dela na RDP4 Storitev 10,500.00 DBSS d.o.o.
74. Popravilo na cevnih transportnih trakovih Storitev 13,104.00 ROHRTECH.SI
75. Sanacija keramičnih oblog Storitev 12,422.01 ENERGOTERM SI d.o.o.
76. Zamenjava dveh drenažnih nastavkov Storitev 26,000.00 ZK-TERMOCHEM Podružnica v Sloveniji
77. Menjava poškodovanih cevi Storitev 30,722.90 GEOPIPE d.o.o.
78. ON site strojna obdelava Storitev 16,995.00 FURMANITE d.o.o.
79. Zamenjava industrijskih vrat Storitev 29,632.48 MATJAŽ d.o.o.
80. Vodenje projekta prodaje Erica Storitev 11,297.26 GORENJE EKOINVEST d.o.o.
81. Storitev koordinacije in obnove STS Storitev 26,400.00 EKINS, Egon Jurač s.p.
82. Dobava gonila za motorno nasado Blago 33,427.35 M.trade d.o.o.
83. Dobava sojemalnika iznašalca žlindre Blago 13,210.40 DBSS d.o.o.
84. Naročilo rezervnih verig in zobnikov za členkar bloka 6 Blago 41,425.03 M.trade d.o.o.
85. Dobava prečnikov Blago 22,349.25 DBSS d.o.o.
86. Dobava spojnih členov HEKO in verig HEKO Blago 22,197.55 M.trade d.o.o.
87. Dobava merilnih pretvornikov in sond Blago 15,233.40 Hennlich d.o.o.
88. Dobava pnevmatik za demperje Blago 26,340.00 Protect – trade d.o.o.
89. Dobava  sušilca za roke Blago 15,466.46 Mavi d.o.o.
90. Dobava multifunkcijskega kalibratorja Blago 14,600.00 Micom d.o.o.
91. Dobava servisnega materiala za imisijske meritve Blago 12,041.00 Artes d.o.o.
92. Dobava valjčkov in puš Blago 47,752.80 Kovinarstvo Rožič d.o.o.
93. Dobava cevi kolektorja Blago 16,359.00 Babcock GmbH Nemčija
94. Dobava seta delov za minimalni ventil napajalne črpalke Blago 43,277.40 IMI Critical engineering  Švedska
95. Dobava rezervnih delov Blago 20,327.29 Rudis d.o.o.
96. Transportni gumi trak Blago 26,603.00 Contitech Rubber Industrial  Hungary
97. Kemikalija Nalco 7313 Blago 34,518.40 Nalco GmbH Avstrija
98. Mast Molykote Blago 28,638.00 Ulbrich d.o.o.
99. Zgorevalni filtri za plinsko turbino Blago 43,041.60 Ecotip d.o.o.
100. Rezervni deli za ventilator Blago 10,860.00 VTB Ventilatortecnik GmbH
101. Gred predležaja mlina Blago 30,511.80 Sipoteh d.o.o.
102. Oderske cevi Blago 10,800.00 Racio razvoj d.o.o.
103. Rezervni deli Simatic Blago 31,448.71 Siemens d.o.o.
104. Togodur Blago 11,138.00 Togo d.o.o.
105. Smrekov les Blago 12,025.00 Vrabič d.o.o.
106. Sestavni deli odra Blago 44,892.25 Altrad – Bauman GmbH Nemčija
107. Pogonski in povratni boben za dodelilnik premoga B6 Blago 18,234.50 GE power AG  Nemčija
108. Rezervni deli za dodelilnike bloka 6 Blago 48,135.57 Heko ketten GmbH Nemčija
109. Dobava pločevine  in jekla Blago 11,409.60 Werinox d.o.o.
110. Rezervni deli za dogorevalno rešetko Blago 44,891.00 Heko ketten GmbH Nemčija
111. Filter vložki za kondenzat na B6 Blago 42,087.00 Prima filtertehnika d.o.o.
112. Rezervni deli za popravilo Möller ventilov in pnevmatskih pogonov Blago 13,150.00 FLSmidth Hamburg GmbH Nemčija
113. Rezervni deli za bagersko črpalko Blago 33,644.50 Weir minerals Madžarska
114. Led reflektorji za razsvetljevanje kotlov Blago 11,511.82 Elektron Knez d.o.o.
115. Čistilni valjčki za cevna transportna traka blokov 4 in 6 Blago 18,530.00 DBSS d.o.o.
116. Rezervni deli za ST ventile Blago 49,752.00 Emerson Automation Solution GmbH  Nemčija
117. Sojemalniki iznašalca žlindre Blago 14,910.00 DBSS d.o.o.
118. Vodovodni in potrošni material Blago 13,293.23 Martin d.o.o.
119. Vžigalna naprava Blago 13,092.00 Raci d.o.o.
120. Prenosni merilnik Blago 11,984.88 Mettler toledo d.o.o.
121. Merilnik pretoka kurilnega olja Blago 15,308.08 Auttech Armaturenservice GmbH Avstrija
122. Dobava klimatskih naprav Blago 13,073.44 EK Stagoj  d.o.o.
123. Dobava merilnikov prahu Blago 39,040.00 Raci d.o.o.
124. Rezervni deli za blok 6 (paket P13, P14) Blago 44,456.40 ABB d.o.o.

Evidenčna naročila, oddana na infrastrukturnem področju (po ZJN-3) - 2016

Zap. št. Opis predmeta Vrsta predmeta Vrednost oddanega naročila (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta
1. Izvedba preizkusov pri različnih pretokih pare Storitev 15,000.00 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
2. Notranja ureditev zaklonišča Storitev 20,068.75 PROZIR d.o.o.
3. Dokončanje in predaja krožišča Storitev 29,845.00 HSE INVEST d.o.o.
4. Gradbena dela pri predelavi PT52 Storitev 13,700.10 RGP d.o.o.
5. Izvedba termičnih preizkusov bloka 6 Storitev 26,000.00 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
6. Dela za ureditev P4 Storitev 23,910.60 HSE INVEST d.o.o.
7. Integracija sistema KOS-SAP Storitev 21,280.00 ARTES d.o.o.
8. Vilice za viličarja Blago 10,480.00 PAM VILIČAR d.o.o.
9. Stroj za čiščenje Blago 23,172.50 GITAS d.o.o.
10. Izdelava vmesnikov med sistemom  IBM Maximo 5.2 in SAP ERP Storitev 10,850.00 TROIA d.o.o.
11. Verižni vitel Blago 10,074.00 INDENNA DVIGALA d.o.o.
12. Nadgradnja programske opreme Špica Storitev 11,830.50 ŠPICA d.o.o.
13. Razširitev kontrole dostopa Storitev 35,730.73 ŠPICA d.o.o.
14. Dobava opreme za obračunski merilnik toplote Storitev 35,244.00 KOLEKTOR TURBOINŠTITUT D.O.O.
15. Zamenjava menjalnika za demper Volvo Storitev 49,000.00 BALAVTO d.o.o.
16. Popravilo dvižnih vrat Storitev 25,018.47 MATJAŽ d.o.o.
17. Servis MTU diesel Storitev 18,020.14 DU-INŽENIRING d.o.o.
18. Vzpostavitev kontroliranega dostopa v zgradbo B6 Storitev 19,053.09 HSE INVEST d.o.o.
19. Ureditev avtomatskega urnega nadzora voda z optimiranjem porabe Storitev 12,256.37 Esotech d.d.
20. Popravilo zagozd na statorju Storitev 15,421.06 Elektroremont d.o.o.
21. Obnova elektrifikacije Storitev 27,459.60 Metalna SRM d.o.o.
22. Preventivne preiskave na transformatorskih olj Storitev 14,918.54 EIMV
23. Urgentni prevoz stabilizata Storitev 10,240.50 Andrejc d.o.o.
24. Zamenjava lovilnih naprav Storitev 16,860.30 TGG d.o.o.
25. Sanacija in menjava sojemalnikov Storitev 19,171.95 DBSS d.o.o.
26. Programiranje sistema za elektrostatično merjenje Storitev 17,641.35 Univerza v Ljubljani
27. Sanacija in menjava sojemalnikov Storitev 19,171.95 DBSS d.o.o.
28. Vzdrževalna dela na mešalu Storitev 13,376.00 DBSS d.o.o.
29. Popravilo okvare na nakladalnem stroju Storitev 34,783.89 TEKNOXGROUP d.o.o.
30. Zamenjava menjalnika na demperju Storitev 25,300.00 BALAVTO d.o.o.
31. Pregled tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženosti Storitev 21,546.00 HSE INVEST D.O.O.
32. Dobava pločevine Blago 30,513.75 KOVINTRADE d.d.
33. Dobava lamelnega jekla Blago 32,760.00 KOVINTRADE d.d.
34. Dobava udarnih plošč Blago 43,921.92 TREA TRADE d.o.o.
35. Dobava jekla Blago 11,465.14 INPOS d.o.o.
36. Dobava čistilnih valjčkov Blago 10,020.00 PROTOTIP d.o.o.
37. Dobava stikala poteznega Blago 15,444.40 ELEKTRONABAVA d.o.o.
38. Dobava materiala za emisijske meritve Blago 14,386.00 RACI d.o.o.
39. Dobava kemikalije Foamtrol Blago 12,626.64 KEFO d.o.o.
40. Dobava lamelnega jekla Blago 42,040.00 KOVINTRADE d.d.
41. Dobava valja in bobna Blago 25,007.64 PROTOTIP d.o.o.
42. Nalco 2894 Blago 13,860.00 NALCO OSTERREICH GMBH, Avstrija
43. Filtrsko platno Blago 17,209.60 ENGINEERING DOBERSEK GMBH, Nemčija
44. Letni pregled in vzdrževanje Colt sistemov Storitev 30,000.00 COLT INTERNATIONAL GES MBH, Avstrija
45. NALCO 2894 Blago 13,860.00 NALCO OSTERREICH GMBH, Avstrija
46. Polžasto gonilo in sklopka Blago 17,363.28 BHS-SONTHOFEN GMBH, Nemčija
47. Ogljene ščetke Blago 25,740.00 GE POWER AG, Nemčija
48. Zasun zaporni, pogon pnevmatski Blago 18,762.50 FLSMIDTH HAMBURG GMBH, Nemčija
49. Kalibracija tehtnic Storitev 16,620.87 Utež d.o.o.
50. Pravno svetovanje in zastopanje Storitev 25,000.00 Odvetnica Urbanc Irena
51. Izvajanje gradbenega nadzora na področju sanacije ugreznin Storitev 10,713.60 PV Invest d.o.o.
52. Naročniško razmerje za stacionarne in mobilne telefone Storitev 35,042.53 Telekom d.d.
53. Preventivno in intervencijsko vzdrževanje sistem upravljanja Storitev 35,890.00 Kolektor sisteh d.o.o.
54. Migracija podatkov SAP4 Storitev 33,783.75 KOPA d.d.
55. Izvedba meritev električnih inštalacij upravne stavbe in delavnice Storitev 39,938.93 Miel d.o.o.
56. Dobava in montaža dvigala z nosilno konstrukcijo Storitev 27,831.80 Esotech d.d.
57. Izvajanje avtobusnih prevozov Storitev 17,000.00 Edo Ovčjak s.p.
58. Izvajanje geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških preiskav Storitev 24,279.10 ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO
59. Preventivna in intervencijska popravila ter nastavitve AUMA pogonov Storitev 30,000.00 APIS CENTAR D.O.O.
60. Izvedba termične meritve izkoristka in specifične porabe energije Storitev 26,000.00 Univerza v Ljubljani
61. Izvedba medicinsko preventivno aktivnega odmora MPAO Storitev 14,108.64 Terme Dobrna D.D.
62. Dostop do omrežja za leto 2017 Storitev 20,000.00 ELES D.O.O.
63. Izvedba medicinsko preventivno aktivnega odmora MPAO Storitev 11,429.60 Terme VIVAT d.o.o.
64. Nakup nakladača Blago 47,000.00 Terra JCB d.o.o.
65. Revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 Storitev 22,782.00 KPMG d.o.o.
66. Licenčnina za nameščeno programsko opremo Storitev 16,667.00 ARTES d.o.o.
67. Vzdrževanje cepnih kretnic Storitev 10,524.48 Slovenske železnice d.o.o.
68. Pravno svetovanje v zadevi Plinovodi Storitev 12,500.00 ODVETNIŠKA PISARNA FABIANI d.o.o.
69. Obračun omrežnine in prispevkov za SODO za merilne emisijske postaje in črpališče Topolšica Storitev 24,503.22 ELEKTRO CELJE d.d.