logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL ŽE 417 MILIJONOV EVROV

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL ŽE 417 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 27. marca 2024 – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil novih 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, sprejetega s sklepom SDH decembra 2022. Skupaj smo tako državi vrnili že 417 milijonov evrov od 492 milijonov evrov naknadnih vplačil.

Skupina HSE je v letu 2023 na vseh ključnih segmentih poslovala uspešno in s tem lastniku že lansko leto vrnila večji del naknadnega vplačila kapitala, s pomočjo katerega smo premostili likvidnostne težave iz leta 2022. Hkrati smo leto 2023 izkoristili za intenziven zagon naložb v obnovljive vire energije, ki bodo pospešili zeleni prehod države. Naši razvojni načrti se osredotočajo na izgradnjo hidroelektrarn, sončnih in vetrnih elektrarn, vlaganje v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo in e-mobilnostjo. V doseganje teh načrtov bosta aktivno vključeni tudi naši maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z razvojem novih produktov in storitev k trajnostnemu vedenju in ravnanju spodbujali odjemalce električne energije.

Dobro poslovanje leta 2023 nam je tudi omogočilo, da smo več kot dva milijona evrov namenili popoplavni obnovi Slovenije.

Preostalih 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala bo HSE predvidoma vrnil najkasneje do konca letošnjega leta.

Služba za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje HSE

Skip to content