logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ HSE IN SLOVENSKA POLICIJA PODPISALA SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

HSE IN SLOVENSKA POLICIJA PODPISALA SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

V petek, 22. aprila  2022, so predstavniki slovenske policije in HSE podpisali Sporazum o medsebojnem sodelovanju na področju zagotavljanja varnostnih ukrepov za obvladovanje varnostnih tveganj in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter učinkovitejšega odpravljanja posledic kaznivih dejanj, prekrškov, izrednih dogodkov in drugih varnostnih pojavov v družbah skupine HSE. Sporazum je rezultat večletnega uspešnega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti operativnih in poslovnih procesov skupine HSE, povezanih z neprekinjenim obratovanjem njenih proizvodnih objektov.

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, največjega slovenskega proizvajalca električne energije, je ob podpisu sporazuma izrazil zadovoljstvo: »Proizvodne enote skupine HSE so za državo strateškega pomena pri vzdrževanju ključnih funkcij na področju energije, telekomunikacij in prometa. Verjamem, da bomo s poglobljenim sodelovanjem še povečali možnost zagotavljanja neprekinjenega obratovanja in proizvodnje električne ter toplotne energije. S tem se bo posledično povečala tudi varnost pri delovanju ključnih sistemov Republike Slovenije.«  Zadovoljstvo je izrazil tudi dr. Anton Olaj, generalni direktor policije: “Verjamem, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, in se veselim sodelovanja.”

Matic Naglič, vodja Službe za korporativnost varnost skupine HSE, pa dodaja: »V luči aktualnih dogodkov in hitrih sprememb je situacija v Evropi in svetu iz dneva v dan bolj nepredvidljiva, zato je potrebno ključni državni infrastrukturi, kamor sodi tudi energetika, namenjati posebno pozornost. Današnji podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju med deležnikoma, ki posredno in neposredno sodelujeta pri ohranjanju in vzdrževanju enih izmed ključnih funkcij za stabilno delovanje Republike Slovenije, pozdravljam in se veselim nadaljnjega sodelovanja«.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Skip to content