logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ HSE IN TEŠ PODPISALI 261 MILIJONOV EVROV VREDNO PORAVNAVO

HSE IN TEŠ PODPISALI 261 MILIJONOV EVROV VREDNO PORAVNAVO

Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarna  Šoštanj (TEŠ) sta v korist TEŠ 10. marca 2021 s skupino General Electric (GE), v zvezi z vpletenostjo Alstoma v projekt izgradnje bloka 6 TEŠ, podpisala izvensodno poravnavo, skupaj vredno 261 milijonov evrov. S tem bo zahtevek iz uveljavljane škode slovenskih družb v arbitražnem postopku zaradi investicije iz leta 2008 umaknjen.

Holding Slovenske elektrarne in Termoelektrarna Šoštanj sta 25. 1. 2017 zoper družbe skupine General Electric, v zvezi z vpletenostjo Alstoma v investicijo v blok 6 TEŠ iz leta 2008, pred Mednarodno gospodarsko zbornico vložila zahtevo za arbitražo. Družba GE je Alstomova elektroenergetska podjetja prevzela leta 2015. Namen arbitraže je bil povrnitev čim večjega deleža domnevne škode, ki izvira iz protipravnih ravnanj ob izgradnji bloka 6.

Po dobrih treh letih intenzivnega dela so pogajalci dosegli dogovor o sklenitvi poravnave. Njena skupna ocenjena vrednost znaša 261 milijonov evrov, in sicer iz naslova:

  • izplačila zneska v višini 138,7 milijonov evrov. Nakazilo večinskega deleža, 131 milijonov evrov, na račun TEŠ je že bilo izvedeno.
  • dobave storitev dolgoročnega vzdrževanja in digitalizacije bloka 6 TEŠ z ocenjeno vrednostjo učinkov več kot 110 milijonov evrov. Cilj je napredno vzdrževanje ključne tehnološke opreme bloka 6 in doseči tudi pozitivne učinke dviga razpoložljivosti in izkoristka bloka 6 TEŠ.
  • za okoli 12 milijonov evrov drugih prihrankov in povračil stroškov, ki bi bili sicer potrebni za obratovanje bloka 6 TEŠ,

vse že z upoštevanjem ustrezne diskontne stopnje, torej že z upoštevano časovno vrednostjo denarja.

Ker gre za poravnavo glede civilnopravnega zahtevka HSE in TEŠ v arbitraži, bosta obe družbi v zameno za zgoraj navedene vrednostne sklope v arbitražnem postopku umaknili tožbo in se odpovedali nadaljnjim arbitražnim odškodninskim zahtevkom. Pogoj za umik tožbe in odpoved zahtevku je bil izpolnjen z nakazilom prvega obroka denarnih sredstev v višini 131 milijonov evrov na bančni račun TEŠ dne 10. marca 2021.

Poravnavo so za slovensko stran podpisali (z leve): poslovni direktor HSE mag. Marko Štrigl, poslovni direktor HSE Uroš Podobnik, ki je tudi vsa leta vodil pogajanja z GE, direktor TEŠ Mitja Tašler in generalni direktor HSE in TEŠ dr. Viktor Vračar.

 

Uspeh je delo celotne ekipe, v kateri so ob sodelavcih HSE tudi sodelavci odvetniške družbe Rojs, Prelesnik, Peljhan in partnerji.

Skip to content