logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ IMENOVANA NOVA POSLOVODSTVA ŠTIRIH DRUŽB SKUPINE HSE

IMENOVANA NOVA POSLOVODSTVA ŠTIRIH DRUŽB SKUPINE HSE

(Šoštanj, 30. 11. 2021) – Nadzorni Svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji dal soglasja poslovodstvu HSE k imenovanju novih poslovodstev družb Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ), Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM), HSE EDT d.o.o. in HSE BH d.o.o.

Poslovodstvo DEM bo po novem dvočlansko, s čimer se zagotavljata boljše načrtovanje in vodenje številnih projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Aleksander Brunčko, ki bo od 1. decembra 2021 generalni direktor družbe s polnim, štiriletnim mandatom, je magister poslovnih ved z več kot dvajsetimi leti vodstvenih izkušenj, v skupini HSE pa je zaposlen od leta 2007 na različnih vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Od konca leta 2020 je bil svetovalec oz. pomočnik direktorja DEM, na družbi HSE Invest pa je v tem času opravljal funkcijo prokurista. Na današnji seji je bilo dano tudi soglasje k imenovanju mag. Damjana Semeta za direktorja družbe DEM s štiriletnim mandatom. Seme, ki bo funkcijo nastopil 1. januarja 2022, ima več kot šestnajst let delovnih izkušenj, od tega prva štiri leta v skupini HSE, zadnjih dvanajst let pa zaseda vodilna in vodstvena mesta v podjetju C&G d.o.o, ki deluje na področju projektov v elektroenergetiki. Mag. Damjan Seme je tudi član Nadzornega sveta HSE d. o. o., iz katerega bo po prevzemu nove funkcije izstopil. Andrej Tumpej, dosedanji generalni direktor DEM, ostaja zaposlen v družbi DEM.

Za generalnega direktorja TEŠ bo s 1. januarjem 2022 za polni mandat štirih let imenovan mag. Matjaž Vodušek, diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti, smer ekonomija in poslovne vede. Ima skoraj 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot polovico na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Zadnjih trinajst let deluje na področju energetike, dvanajst let je bil direktor družbe SODO. V TEŠ kot direktor ostaja Mitja Tašler.

Nadzorni svet HSE d.o.o. je na današnji seji dal tudi soglasje k štiriletnemu podaljšanju mandata direktorju družbe HSE EDT Ervinu Renku, in sicer prav tako s 1. januarjem 2022. Ervin Renko je večino svoje skorajda tridesetletne kariere preživel v nekdanji Termoelektrarni Trbovlje, danes Energetski družbi Trbovlje, kjer je delal sprva kot operater plinskih turbin, kasneje pa kot vodja projektov, pomočnik direktorja projektov in predstavnik vodstva za ekologijo.

Soglasje za ponovni, največ dvoletni mandat, je bilo dano tudi za podaljšanje mandata dosedanjemu direktorju družbe HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo Zlatku Sahadžiću. Gospod Sahadžič ima v družbi, ki je bila ustanovljena z namenom optimalnega trgovanja skupine HSE na širšem geografskem območju, izkušnje tako glede delovanja lokalnega trga z električno energijo kot delovanja regulatornih in ostalih institucij, s katerimi lokalno aktivno komunicira in sodeluje.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Skip to content