logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Informacija za javnost o varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru večjih nesreč v TEŠ

Informacija za javnost o varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru večjih nesreč v TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je na podlagi 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic kot upravljavec obrata manjšega tveganja za okolje izdala informacijo o varnostnih ukrepih.

V TEŠ se uporablja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/2016), s katero se uvrščamo med obrate manjšega tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi. Obrat ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Izdelana je Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje, s katero smo prikazali, da z ustreznimi sredstvi, organizacijo in sistemom vodenja zagotavljamo visoko stopnjo varstva pred večjimi nesrečami in da izvajamo vse potrebno za preprečevanje večjih nesreč in zmanjšanje njihovih posledic. Podrobnosti  glede varnostnih ukrepov ter različne scenarije, najdete v prilogi: Informacija_za_javnost_o_varnostnih_ukrepih_in_o_r.

Skip to content