logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2019

IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2019

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2019. Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi TEŠ d.o.o. in v skupini HSE je podlaga določila podjetniške kolektivne pogodbe, in sicer v višini 70 % povprečne bruto plače zaposlenih v skupini HSE v obdobju dec 2018 – feb 2019. V družbi TEŠ d.o.o. je bil izplačan polni regres za leto 2019 v višini 1.905,36 EUR. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi TEŠ d.o.o. v letu 2019, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2019, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2019.

Skip to content