/ KADROVSKI RAZPIS – PREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI