logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ KORONAVIRUS: Doslej sprejeti preventivni ukrepi na ravni Skupine HSE

KORONAVIRUS: Doslej sprejeti preventivni ukrepi na ravni Skupine HSE

Skupina HSE proizvede okoli 65 odstotkov vse slovenske električne energije, Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Dravske elektrarne Maribor (DEM) pa sta tudi uvrščeni med slovensko kritično infrastrukturo. Ker se zavedajo dolžnosti in poslanstva, da zagotavljajo varno, stabilno in nemoteno preskrbo z električno energijo za gospodinjstva in gospodarske subjekte, so nemudoma reagirali na potencialno nevarnost okužbe s koronavirusom. V družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot obvladujoči družbi skupine HSE so ob prvi javni informaciji, 24. februarja 2020, da obstaja sum okužbe znotraj Republike Slovenije, nemudoma sprejeli osnovne preventivne ukrepe za preprečitev širjenja omenjenega virusa, prav tako pa so sprejeli še določene varnostne (zaščitne) ukrepe in naloge za zmanjšanje tveganja pred okužbo, z željo zagotavljati nemoteno proizvodnjo električne in toplotne energije.

Dne 24. 02. 2020 so z dopisom obvestili vse družbe skupine HSE o pojavi koronavirusa v Sloveniji ter jih seznanili in v vednost ter ravnanje posredovali preventivne osnovne ukrepe (higiena kašlja, umivanje rok itd.). Za zagotavljanje neprekinjenega delovanja proizvodnih objektov in družb skupine HSE so pripravili načrt ključnega kadra za zagotovitev neprekinjenega delovanja v primeru nastopa kriznih razmer.

Ukrepi sprejeti v TEŠ

V TEŠ smo 26. februarja 2020 sprejeli Pravilnik o nalezljivih boleznih in na podlagi pravilnika načrt vodenja in koordinacije v primeru, če pride do izbruhov okužbe. Skladno s tem načrtom dnevno dopolnjujemo in izvajamo številne ukrepe. Poslovodstvo TEŠ je s sklepom imenovalo delovno skupino, ki je pripravila operativni načrt zaščite in obvladovanja ter podrobna navodila zaposlenim in zunanjim izvajalcem oziroma obiskovalcem.

Za zaposlene smo takoj zagotovili ustrezne zaščitne maske, zagotovili smo ustrezna sredstva za razkuževanje rok ter zaposlene na intranetni strani in na oglasnih deskah redno obveščali o preventivnih ukrepih, ki jih je priporočljivo upoštevati. To počnemo še vedno na dnevni bazi. Odpovedani so vsi ogledi TEŠ (enako velja za DEM), ekskurzije in dnevi odprtih vrat, ki jih v TEŠ sicer redno izvajamo. Glede na hitro širjenje koronavirusa smo osebe, ki so se vrnile s potovanj oziroma s področij, kjer je povečana možnost okužbe s tem virusom, obvestili naj se samoizolirajo oziroma ne prihajajo v službo. Odpovedali smo vse sestanke, izjema so bili interni sestanki. Eden izmed preventivnih ukrepov je bil tudi aktivacija termo kamere v TEŠ, ki smo jo namestili pri vhodu. V primeru povišane telesne temperature kamera opozori receptorja, nato se opravi še test z IR merilnikom, in če ima oseba povišano telesno temperaturo, se ji iz preventivno zdravstvenih razlogov onemogoči vstop v prostore TEŠ. Osebo, pri kateri bo zaznana povišana telesna temperatura, mora varnostnik namestiti v poseben kontejner, ki je stacioniran nasproti glavnega vhoda TEŠ. Do preklica velja tudi poseben ukrep glede dopustov, in sicer se dopust odobri le tistim zaposlenim, ki bodo v času koriščenja dopusta ostali doma oziroma v neposredni bližini doma.

V TEŠ je za tiste zaposlene, ki zaradi narave dela ne morejo delati od doma, do preklica reorganizirana tudi uporaba garderobnih prostorov v času jutranjih konic in ob odhodu domov, odmor za malico je reorganiziran tako, da zaposleni odhajajo v jedilnico postopno – največ 15 naenkrat, zmanjšano je število sedišč in miz v jedilnici, na mizah so nameščene bariere za preprečitev kapljičnega prenosa med malico.  Zunanjim osebam je vstop prepovedan.

Zaposleni, ki so bili v stiku z okuženo osebo ali, ki so bili v stiku z osebo, ki je bila v stiku z okuženo osebo, morajo ostati doma (samoizolacija), in obvestiti svojega vodjo ter osebnega zdravnika. Vsak tak primer bo obravnavala posebna projektna skupina, ki bo o sprejetih ukrepih in navodilih za ravnanje obvestila vodjo ter delavca.

Poleg osnovnih ukrepov, kot so higiena kašlja, umivanje rok, če zbolimo ostanemo doma, ipd., so v skupini HSE do preklica uvedli naslednje dodatne ukrepe:

  1. Vstop v komandni prostor, center vodenja (CV), podatkovni center – varna celica, ipd. je dovoljen le zaposlenim na navedenih enotah.
  2. Vzdrževalno osebje lahko vstopa v komandni prostor, prostore centra vodenja in podatkovni center lokacije le v primeru dviga in vračila dovoljenja za delo.
  3. Inženirji lahko vstopajo v komandni prostor, prostore centra vodenja in podatkovni center lokacije le v primeru nujnih potrebnih posegov.
  4. Zunanjim izvajalcem je vstop v komandni prostor, prostore centra vodenja in podatkovni center lokacije prepovedan.
  5. Komuniciranje naj praviloma (v kolikor je to lahko) poteka po telefonih oz. elektronski pošti.
  6. Pred vstopom v prostore si je potrebno najprej obvezno razkužiti roke – razkuževalniki so nameščeni na vidnih mestih.
  7. Zunanji izvajalci, ki opravljajo delo v vzdrževanju, lahko delajo le po predhodnem dogovoru z vodji vzdrževanja. V času prisotnosti na območju posamezne družbe se lahko zadržujejo le na mestih, kjer opravljajo delo.
  8. Ekskurzije in ostali obiski so do preklica prepovedani.
  9. Zaposlene pozvali k razmisleku o (ne)nujnosti službenih potovanj v tujino.

Vsakodnevno spremljamo aktualne novice, ki jih na spletni strani objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in ostali mediji ter z novostmi redno obveščamo svoje zaposlene in jih opominjamo za zavestno (samozaščitno) ravnanje. Na podlagi objavljenih novih informacij le-te analiziramo in v primeru potrebe ustrezno reagiramo z ustreznimi navodili in/ali ukrepi. Zaradi potencialne možnosti okužbe smo za nekaj zaposlenih od dne 09. 03. 2020 odredili delo od doma. S prejšnjim tednom pa večina zaposlenih v skupini HSE, razen nujnih del, ki se jih od doma ne more izvajati (proizvodnja), dela od doma.

Skip to content