logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v enem dnevu spustil 500 m globoko, nato pa se dvignil 127 m visoko

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v enem dnevu spustil 500 m globoko, nato pa se dvignil 127 m visoko

Velenje/Šoštanj, 13. september 2021 – V okviru delovnega obiska je v ponedeljek, 13. septembra 2021, Premogovnik Velenje (PV) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) obiskal minister za infrastrukturo v Vladi Republike Slovenije Jernej Vrtovec z ekipo. Skupaj s poslovodstvom Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) si je ogledal potek izkopavanja premoga na odkopu na koti -110/B v jami Pesje, skoraj 500 metrov pod zemljo, ki so ga zagnali v preteklem tednu, ter se seznanil z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja. Sledil je obisk Termoelektrarne Šoštanj ter 127-metrskega 600-megavatnega bloka 6, ki velja za najsodobnejšo termoenergetsko proizvodno enoto v tem delu Evrope in letno proizvede približno tretjino vse slovenske električne energije. Ministrov obisk se je zaključil z razpravo v Kulturnem domu Šoštanj, na kateri so vsi ključni deležniki prihodnjih procesov prestrukturiranja odgovorili na vprašanja, povezana s postopnim opuščanjem pridobivanja premoga in proizvajanjem električne energije iz tega vira.

»V Šaleški dolini imamo res veliko znanja, tako v TEŠ kot PV, izjemne ljudi, ki vsak dan sodelujejo pri proizvodnji električne energije. Naredili bomo vse, da ljudje v Šaleški dolini po zaprtju premogovnika ne bodo ostali sami. Črpali bomo sredstva iz treh različnih skladov. Zavedamo se problema, ki nastaja in je finančno pogojen. Kot vemo, je TEŠ lani ustvaril 250 mio evrov izgube in glede na to, da so danes cene CO2 kuponov zelo visoke in se bodo predvidoma še višale, se narekuje izreden tempo sprejemanja naših odločitev in o tem smo danes ves dan govorili z vodstvi energetskih družb in župani. Resorno ministrstvo za letnico izstopa iz premoga predlaga letnico 2033. To je tista optimalna letnica, do katere lahko zagotovimo tudi dovolj sredstev za prestrukturiranje. Že do novega leta želimo vladi predložiti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje,« je na razpravi povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Strategija skupine HSE, ki danes proizvede več kot 65 odstotkov vse električne energije v Sloveniji, je, da tudi v prihodnje ostaja ključni steber oskrbe z električno energijo v državi, kljub težnji k razogljičenju, ki narekuje razmišljanja o postopnem opuščanju rabe fosilnih goriv in s tem postopnim zaprtjem Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj. V bližnji prihodnosti čakajo skupino izzivi optimizacije poslovanja, kot posledice negativnega trenda vrednostne razlike med cenami električne energije in CO2 emisijskih kuponov, ob tem da je potrebno vseeno izvesti varno in zanesljivo obratovanje tako velenjskega premogovnika kot TEŠ in poskrbeti za zanesljivo proizvodnjo električne in toplotne energije.

Učinkovit in usklajen izstop iz rabe premoga z rastjo proizvodnje iz drugih virov bo ključnega pomena za razogljičenje družbe, ob ohranitvi ustrezne zanesljivosti oskrbe z električno energijo, je prepričan generalni direktor HSE in TEŠ dr. Viktor Vračar: »HSE nima vpliva na cene emisijskih kuponov. Možnosti holdinga v tem kontekstu so izčrpane, saj današnja cena emisijskih kuponov predstavlja 2,3-kratnik cene proizvodnje električne energije. To pomeni, da kolikor plača TEŠ premogovniku za premog, gre še 2,3-krat toliko za CO2 kupone. Če razložim še bolj plastično – za 100 mio evrov letnega plačila PV, bi moral TEŠ danes plačati še 230 mio evrov za CO2 kupone, kar je seveda finančno nevzdržno. Naša odgovornost je, da proaktivno pristopimo k iskanju rešitev. Skupaj s še 12 državami v EU, ki so več kot 20-odstotno odvisne od fosilnega goriva v energetiki, smo analizirali možne oblike državne pomoči. Med njimi je Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki bi zagotovil določena sredstva za postopno izvedbo sanacijskih del. Drugi ukrep je mehanizem zmogljivosti oz. CRM mehanizem, ki je v novem zakonu o energetski oskrbi predviden, a ga je potrebno zagovarjati pred Evropsko komisijo. Tretja možnost pa je uvrstitev Slovenije v mednarodni modernizacijski sklad. V Evropi praktično ni termoelektrarne, ki bi takšno obveznost kuponov lahko sama prenesla in ne bi negativno poslovala. Zagotovo pa to niso tiste termoelektrarne, ki še niso amortizirane in nosijo obveznosti do kreditojemalcev.«

Ne glede na odločitev o letnici izstopa iz premoga je treba čim prej pripraviti Zakon o postopnem zapiranju PV, ki mora zagotoviti ustrezne javne vire financiranja zapiranja, sanacije okolja in skrb za socialno varnost zaposlenih v PV in TEŠ, tudi za celotno obdobje vzdrževanja premogovnika po opustitvi rabe premoga in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, je povedal generalni direktor PV dr. Janez Rošer in dodal: »Pri razpravi o prenehanju odkopavanja premoga v Šaleški dolini je potrebno upoštevati tudi tehnične parametre premogovnika, koncept odkopavanja, ki omogoča optimalni izplen obstoječega nahajališča lignita po tehnični in ekonomski plati (s tem se zmanjša obseg jame in likvidacij jamskih objektov), ter sanacijo površja, kar pomeni, da Premogovnik Velenje ni nekaj, kar bi bilo mogoče zapreti čez noč. Danes je v Premogovniku aktivnih jamskih prog v dolžini dobrih 50 km, letno izdelamo približno šest km novih prog, prav toliko pa jih likvidiramo. Proge, izdelane letos, so osnova za proizvodnjo v prihodnjih letih. Bistveno je, da razpolagamo z dolgoročnimi usmeritvami, z dinamiko odkopa, torej s potrebnimi količinami premoga po letih. Le tako lahko primerno optimiziramo in racionaliziramo procese in resurse. Dokler bo namreč obratovala proizvodnja, podjetje potrebuje ustrezne, kvalificirane kadre. Verjetno pa je razumljivo, da je glede na vso negativno konotacijo v medijih že danes interes za vpise v rudarsko šolo majhen, v bodoče pa bo to za nas eden ključnih izzivov. Znanja je v Premogovniku Velenje ogromno, akumuliralo se je skozi desetletja sistematičnega in strokovnega dela. Ravno znanje in izkušnje zaposlenih so botrovali razvoju lastne Velenjske odkopne metode, znanje in izkušnje pa so bili tudi ključna prednost podjetja, zaradi katerih so doseženi izjemni rezultati v premogovništvu v svetovnem merilu.«

Da mora država čim prej pripraviti Zakon o postopnem zapiranju PV in zanj opredeliti finančne vire ter najti rešitev za nadomestna, enakovredna delovna mesta, so prepričani v sindikatih obeh družb. Upoštevati je potrebno energetske, socialne in okoljske dejavnike, ki lahko povzročijo negativne posledice, so še opozorili na današnji razpravi. Z letnico 2033 za izstop iz premoga pa se ne strinjajo.

Današnje razprave so se poleg govorcev – ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, generalnega direktorja HSE in TEŠ dr. Viktorja Vračarja, generalnega direktorja PV dr. Janeza Rošerja, župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, župana Občine Šoštanj Darka Meniha ter župana Občine Šmartno ob Paki Janka Kopušarja, udeležili tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, član poslovodstva HSE mag. Marko Štrigl in Uroš Podobnik, direktor TEŠ Mitja Tašler, direktor PV Aleš Logar, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije SDE Branko Sevčnikar, predsednika Sveta delavcev PV Danilo Rednjak, predsednik sindikata SPESS PV Simon Lamot, predsednik Sveta delavcev TEŠ Marko Vertačnik, predsednik sindikata TEŠ Danilo Tajnik, direktor občinske uprave MOV Iztok Mori in direktor občinske uprave Občine Šoštanj Drago Koren. Predstavniki SDH se žal dogodka niso mogli udeležiti.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

Galerija
Skip to content