logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Okolje / Zakaj blok 6?
Proizvodnja EE
Podaljšanje proizvodnje električne in toplotne energije v TEŠ od leta 2025 do leta 2054
Emisije SOx
Znižanje emisij SOx iz 400 na 100 mg/Nm3 (150 mg/Nm3)
Emisije NOx
Znižanje emisij NOx iz 500 na 150 mg/Nm3 (200 mg/Nm3)
Emisije SO₂
Znižanje emisij SO₂ za 30% na MWh
Prašni delci
Znižanje emisij prašnih delcev (<20 mg/Nm3)
Hrup
Znižanje hrupa

Vse načrtovano je bilo izpolnjeno!

Zmanjšanje vpliva proizvodnje EE na okolje

Primerjava emisij TEŠ med letoma 1983, 2016 in 2018
198320162018
SO₂ 123.430 t925 t1.381 t
NOx17.478 t2.759 t3.177 t
Prah3.740 t64 t43 t
Proizvodnja EE4.077 GWh4.117 GWh4.121 GWh
Poraba premoga5.244.070 t3.282.304 t3.170.484 t
Specifična poraba kJ/kWhcca. 13.000cca. 9.000cca. 9.000
Skupne emisije CO₂ (t)4.931.1744.149.1833.929.900
Skip to content