logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ PLAVAJOČA SONČNA ELEKTRARNA DRUŽMIRJE: POMEMBEN KORAK K RAZVOJU ŠALEŠKE DOLINE IN POSPEŠEVANJU ZELENEGA PREHODA

PLAVAJOČA SONČNA ELEKTRARNA DRUŽMIRJE: POMEMBEN KORAK K RAZVOJU ŠALEŠKE DOLINE IN POSPEŠEVANJU ZELENEGA PREHODA

Šoštanj, 21. marec 2024 – Skupina HSE je nosilec zelenega prehoda Slovenije, Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda pa nam nalaga pripravo nadomestnih projektov in novih dejavnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj Šaleške doline, njenega gospodarstva in turizma ter prispevale k dobrobiti lokalnega prebivalstva. Naši načrti so usmerjeni v razvoj naprednih tehnologij, s katerimi bomo električno in toplotno energijo tudi v prihodnje proizvajali varno, zanesljivo, hkrati pa okolju prijazneje kot danes.

Eden izmed projektov, s katerim bi to lahko v Šaleški dolini dosegli, je plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru. Elektrarna, ki bi predstavljala pomemben razvojni dosežek mesta Šoštanj, bi bila na zahodnem delu umeščena 150 do 200 metrov, na juhozahodnem pa tudi do 400 metrov od obale. Zavzemala bi največ polovico površine jezera, njena inštalirana moč pa bi bila do okoli 140 megavatov. Plavajoča sončna elektrarna bo načrtovana na način, da bosta ohranjena tako ekološko kot kemijsko stanje Družmirskega jezera, upoštevane pa bodo tudi ekološke zahteve ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst. Plavajoča sončna elektrarna ne povzroča emisij škodljivih snovi, dostop do vode pa bo omogočen ob celotni obali jezera. Sočasno s postavitvijo plavajoče sončne elektrarne se ureja tudi okolica jezera za namene turizma, športa in rekreacije. Velik del Družmirskega jezera in celotna njegova obala bosta dolgoročno namenjena za vodne in obvodne dejavnosti, na brežinah bodo izvedene sprehajalne poti. Ker želimo, da bi bila lokalna javnost o projektu plavajoče sončne elektrarne redno in celovito obveščena, bomo v ta namen v občini vzpostavili tudi posebno informacijsko točko.

Zavedamo se, da vsak poseg v prostor predstavlja spremembo. Za to, da bi bili rezultati teh posegov pozitivni, pa je pomembno tvorno povezovanje vseh deležnikov. Holding Slovenske elektrarne (HSE), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Premogovnik Velenje (PV) pri načrtovanju in izvajanju energetskih projektov ves čas proaktivno, redno in zgledno sodelujeta z občino Šoštanj ter pomembno prispevata v njen proračun. Samo v letu 2023 smo vanj prispevali dobrih 7 milijonov evrov, v zadnjih šestih letih pa kar 37,3 milijona evrov, in sicer iz naslova plačil stavbnih zemljišč, taks za obremenjevanje okolja, plačila rudarske koncesije, deleža dohodnine, ki jo prejme občina po Zakonu o financiranju na račun zaposlenih v TEŠ in PV s stalnim prebivališčem v občini Šoštanj, ter podpore lokalnim društvom in organizacijam v obliki sponzorstev in donacij. Vsa ta sredstva so se prelila v razvoj občine kot tudi v boljše bivalne pogoje lokalnega prebivalstva. HSE, TEŠ in PV pa so z materialnimi in finančnimi donacijami aktivno pomagale lokalnim skupnostim tudi po katastrofalnih poplavah, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo in z njo Šaleško dolino.

Skupina HSE tako igra pomembno vlogo ne le pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe države z električno energijo ter proizvodnji toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, ampak tudi pri razvoju lokalnega okolja. Energetika pa prebivalcem doline zagotavlja tudi delovna mesta ter zanesljiv vir električne in toplotne energije, ki je zaradi centralne proizvodnje mnogo čistejši od individualnih kurišč. Ni nezanemarljivo dejstvo, da je skupina HSE kljub delovanju edine premogovne elektrarne v Sloveniji, Termoelektrarne Šoštanj, v zadnjem desetletju za približno 1.400.000 ton oziroma za kar 30 odstotkov zmanjšala izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2) ter za 75 odstotkov izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx). K doseganju ogljične nevtralnosti, s tem pa čiste(jše) oskrbe lokalnega prebivalstva z električno energijo, bodo pomembno prispevali tudi projekti, kakršen je plavajoča sončna elektrarna Družmirje.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

 

Skip to content