logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Javni podatki / Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava informacij in dokumentov v skladu s 64. čl. Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo TEŠ d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1

  • Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
  • TOP-TISK d.o.o.
  • Triatlon klub Velenje
  • Innoviser d.o.o.
  • Nika Čufer – samozaposlena v kulturi, arhitektka

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. čl. ZSDH-1)

Zakoniti zastopnik/poslovodstvo, člani organa nadzora Osebno ime

 

Generalni direktor mag. Branko Debeljak
Predsednik NS dr. Tomaž Štokelj
Namestnik predsednika NS TEŠ Matej Čufer
Član, predstavnik zaposlenih v NS TEŠ Aleš Rednjak

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v TEŠ d. o. o.

Funkcija Osebno ime Pravne osnove za določitev prejemkov Postopek kadrovanja Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*
Generalni direktor od 4.4.2023 do 3.4.2027 mag. Branko Debeljak Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ z dne 30.5.2022 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 3.4.2023 imenoval generalnega direktorja.
Generalni direktor od 8.11.2022 do 3.4.2023 dr. Viktor Vračar Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD. V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ z dne 30.5.2022 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 25.10.2022 imenoval generalnega direktorja.
Generalni direktor od 1.1.2022 do 7.11.2022 mag. Matjaž Vodušek Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD. V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ z dne 21.6.2021 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 30. 11. 2021 imenoval generalnega direktorja.
Direktor od 1.9.2019 do 7.11.2022 Mitja Tašler Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD. V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ  z dne 20.8.2019 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 29. 8. 2019 imenoval direktorja.
Predsednik NS TEŠ od 16.2.2022 do 7.11.2022 dr. Viktor Vračar Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 30.11.2021
Član NS TEŠ od 1.1.2022 do  15.2.2022
Namestnik predsednika NS TEŠ od 23.6.2021 do 17.5.2023 Tomaž Pestotnik Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 7.6.2021
Član, predstavnik zaposlenih v NS TEŠ od 18.6.2021 Aleš Rednjak Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 V skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe, sklep Sveta delavcev TEŠ z dne 18.6.2021
Član NS TEŠ od 16.11.2022 do  6.12.2022 dr. Tomaž Štokelj Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 15.11.2022
Predsednik NS TEŠ od 7.12.2022 do  15.11.2026 dr. Tomaž Štokelj Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 15.11.2022
Član NS TEŠ od 18.5.2023 do  17.5.2027 Matej Čufer Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 18.5.2023
Namestnik predsednika NS TEŠ od 25.5.2023 Matej Čufer Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep NS TEŠ z dne 25.5.2023

*Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani TEŠ d.o.o.

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov

Skip to content