Javni podatki / Informacije v skladu z ZSDH-1

Javna objava informacij in dokumentov v skladu s 64. čl. Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo TEŠ d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1

  • Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
  • TOP-TISK d.o.o.
  • Triatlon klub Velenje

Javna objava seznama subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (60. čl. ZSDH-1)

Zakoniti zastopnik/poslovodstvo, člani organa nadzora Osebno ime

 

Generalni direktor dr. Viktor Vračar
Direktor Mitja Tašler
Predsednik NS TEŠ Drago Skornšek
Namestnik predsednika NS TEŠ Tomaž Pestotnik
Član, predstavnik zaposlenih v NS TEŠ Aleš Rednjak

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in nadzora v TEŠ d. o. o.

Funkcija Osebno ime Pravne osnove za določitev prejemkov Postopek kadrovanja Pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete*
Generalni direktor dr. Viktor Vračar Pogodba o poslovodenju V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ  z dne 20.8.2019 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 29. 8. 2019 imenoval generalnega direktorja.
Direktor Mitja Tašler Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v skladu z ZPPOGD. V skladu z določili ZGD-1, 12., 13. in 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TEŠ  z dne 20.8.2019 je HSE d.o.o. s sklepom z dne 29. 8. 2019 imenoval direktorja.
Predsednik NS TEŠ Drago Skornšek Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 7.6.2021
Namestnik predsednika NS TEŠ Tomaž Pestotnik Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 7.6.2021
Član, predstavnik zaposlenih v NS TEŠ Aleš Rednjak Sklep ustanovitelja in edinega družbenika HSE d.o.o. z dne 24.5.2021 V skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe, sklep Sveta delavcev TEŠ z dne 18.6.2021

*Izplačani prejemki so objavljeni v vsakoletnem letnem poročilu družbe in so javno objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani TEŠ d.o.o.

 

Življenjepisi in soglasja k objavi življenjepisov

Izjave o razkritju in izogibanju nasprotja interesov