Javni podatki / Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

Izjava o upravljanju družbe

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe Letna poročila – TES (te-sostanj.si).