logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Družba TEŠ / O podjetju

VODSTVO

mag. Branko DEBELJAK

Generalni direktor

POSLOVNA IZKAZNICA

Polno ime: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.

Skrajšano ime: TEŠ d.o.o.

Naslov: Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Telefon: 03/8993-100

Faks: 03/8993-485

Davčna: SI92189903

Matična: 5040388

www.te-sostanj.si

info@te-sostanj.si

črno-belo
O podjetju
proizvodnja_EE_graf06012020
Proizvodnja EE v Sloveniji 2017

TEŠ SKOZI ZGODOVINO

Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj je bila sprejeta leta 1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji ter velika ležišča premoga v Šaleški dolini.

Z gradnjo smo pričeli leta 1947 in jo zaradi določenih zapletov nadaljevali pet let kasneje.  Leta 1956 smo končali gradnjo dveh blokov, vsakega z močjo 30 MW. Leta 1960 je bil zgrajen blok 3 z močjo 75 MW in leta 1973 je pričel proizvajati električno energijo blok 4 z močjo 275 MW.

Ker se je energetski položaj Slovenije hitro slabšal in je premog postajal vse pomembnejši energetski vir, je bil že leta 1973 izveden razpis za gradnjo naslednjega bloka z močjo 345 MW. Na njem so sodelovala vsa pomembnejša svetovna podjetja za proizvodnjo termo energetskih blokov. Temeljni kamen je bil položen 1. februarja 1975, takoj zatem pa so se začela gradbena dela. Montaža opreme je bila na višku leta 1976, končana pa naslednje leto, ko so bili opravljeni vsi potrebni preizkusi za obratovanje. Prva sinhronizacija  bloka je bila 25. septembra 1977, 27. januarja 1978 pa je pričel blok redno obratovati. Skupna instalirana moč TEŠ je tako narasla na 755 MW in predstavlja največji elektroenergetski objekt v Sloveniji. Skladno z izgradnjo je bila vgrajena tudi najmodernejša oprema v Evropi. V letu 2008 sta z obratovanjem pričeli dve plinski enoti, vsaka z nazivno močjo generatorja 42 MW, istega leta pa je bil trajno zaustavljen Blok 2, leta 2010 pa tudi Blok 1.

Odločitev o gradnji 600 MW bloka 6 je bila sprejeta leta 2004, je iz ekološkega vidika pomenila nadaljevanje ekološke sanacije, ki smo jo z veliko skrbjo za okolje pričeli že v letu 1983. Namen Bloka 6 je postopno nadomeščanje tehnološko zastarelih in ekonomsko nerentabilnih blokov 1, 2, 3, in 4. Blok 6 za enako količino proizvedene energije porabi približno za 30 odstotkov manj premoga, zato so tudi skupne emisije v okolje bistveno nižje in pri enaki količini proizvedene energije emitira v okolje za 30 odstotkov manj CO2 kot ostali bloki Termoelektrarne Šoštanj. Z izgradnjo nadomestnega Bloka 6, ki je s poskusnim obratovanjem začel junija 2015, smo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočil elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).

ZGODOVINSKI MEJNIKI V RAZVOJU

History
 odločitev o gradnji Termoelektrarne v Šoštanju
31. december 1946
 odločitev o gradnji Termoelektrarne v Šoštanju
 izvršni svet Ljudske republike Slovenije ustanovi novo investicijsko podjetje, Termoelektrarno Šoštanj v gradnji
 izvršni svet Ljudske republike Slovenije ustanovi novo investicijsko podjetje, Termoelektrarno Šoštanj v gradnji
1. januar 1954
obratovanje 1. bloka: 30 MW
16. maj 1956
obratovanje 1. bloka: 30 MW
obratovanje 2. bloka: 30 MW
obratovanje 2. bloka: 30 MW
31. avgust 1956
obratovanje 3. bloka: 75 MW
25. november 1960
obratovanje 3. bloka: 75 MW
obratovanje 4. bloka: 275 MW
obratovanje 4. bloka: 275 MW
10. maj 1972
obratovanje 5. bloka: 345 MW
25. september 1977
obratovanje 5. bloka: 345 MW
uresničili projekt zaprtega krogotoka izcednih voda iz deponije pepela
uresničili projekt zaprtega krogotoka izcednih voda iz deponije pepela
1984. leta
začeli uresničevati ekološko sanacijski program
1987. leta
začeli uresničevati ekološko sanacijski program
zgradili čistilno napravo bloka 4
zgradili čistilno napravo bloka 4
29. marec 1995
prejeli certifikat vodenja kakovosti 9001
5. april 2000
prejeli certifikat vodenja kakovosti 9001
zgradili čistilno napravo bloka 5
zgradili čistilno napravo bloka 5
27. december 2000
postali ena izmed družb Holdinga Slovenske elektrarne
26. julij 2001
postali ena izmed družb Holdinga Slovenske elektrarne
prejeli certifikat vodenja kakovosti 14001
prejeli certifikat vodenja kakovosti 14001
25. februar 2003
sprejem Razvojnega načrta na skupščini TEŠ
11. junij 2004
sprejem Razvojnega načrta na skupščini TEŠ
pričeli z uresničevanjem razvojnega načrta TEŠ-a do 2011. leta in podpisali pogodbo s Siemensom za posodobitev termoelektrarne
pričeli z uresničevanjem razvojnega načrta TEŠ-a do 2011. leta in podpisali pogodbo s Siemensom za posodobitev termoelektrarne
14. oktober 2004
prejeli certifikat vodenja kakovosti 18001
13. maj 2005
prejeli certifikat vodenja kakovosti 18001
50 let delovanja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.
50 let delovanja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.
16. maj 2006
podpisali za 350 milijonov EUR vredno posojilno pogodbo za gradnjo 600 MW bloka 6 s parno turbino
4. oktobra 2007
podpisali za 350 milijonov EUR vredno posojilno pogodbo za gradnjo 600 MW bloka 6 s parno turbino
pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za blok 6
pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za blok 6
11. november 2007
uspešno sinhronizirali generator prve 42 MW plinske enote
15. april 2008
uspešno sinhronizirali generator prve 42 MW plinske enote
podpis pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
podpis pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
27. junij 2008
slavnostna otvoritev prve 42 MW plinske enote
9. maj 2008
slavnostna otvoritev prve 42 MW plinske enote
uspešno sinhroniziran generator druge 42 MW plinske enote
uspešno sinhroniziran generator druge 42 MW plinske enote
3. september 2008
trajna zaustavitev 30 MW bloka 2
2008
trajna zaustavitev 30 MW bloka 2
podpis pogodbe za izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6
podpis pogodbe za izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6
22. junij 2009
začetek veljavnosti pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
3. december 2009
začetek veljavnosti pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme Bloka 6
trajna zaustavitev 30 MW bloka 1
trajna zaustavitev 30 MW bloka 1
31. marec 2010
podpis pogodbe za izgradnjo hladilnega sistema Bloka 6
16. februar 2010
podpis pogodbe za izgradnjo hladilnega sistema Bloka 6
podpis kreditnih pogodb z EIB za 440 mio EUR in 110 mio EUR
podpis kreditnih pogodb z EIB za 440 mio EUR in 110 mio EUR
april 2010
pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za Blok 6
16. februar 2011
pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje za Blok 6
pridobljeno gradbeno dovoljenje za GTO in hladilni sistem Bloka 6
pridobljeno gradbeno dovoljenje za GTO in hladilni sistem Bloka 6
17. marec 2011
začetek gradbenih del na objektih Bloka 6
20. april 2011
začetek gradbenih del na objektih Bloka 6
začetek montažnih del jeklene konstrukcije kotla Bloka 6
začetek montažnih del jeklene konstrukcije kotla Bloka 6
15. februar 2012
soglasje za priključitev Bloka 6 na 400 kV prenosno omrežje
28. maj 2012
soglasje za priključitev Bloka 6 na 400 kV prenosno omrežje
začetek montaže tlačne opreme kolta Bloka 6
začetek montaže tlačne opreme kolta Bloka 6
15. avgust 2012
začetek montaže strojnice Bloka 6
4. marec 2013
začetek montaže strojnice Bloka 6
začetek tlačnih preizkusov na GTO Bloka 6
začetek tlačnih preizkusov na GTO Bloka 6
29. november 2013
prva zakuritev kotla Bloka 6
23. julija 2014
prva zakuritev kotla Bloka 6
prvi natok pare na turbino Bloka 6
prvi natok pare na turbino Bloka 6
17. september 2014
prva sinhronizacija Bloka 6 z elektro-energetskim omrežjem
24. september 2014
prva sinhronizacija Bloka 6 z elektro-energetskim omrežjem
Blok 6 je prvič dosegel obratovanje z nazivno močjo 600 MW
Blok 6 je prvič dosegel obratovanje z nazivno močjo 600 MW
21. oktobra 2014
izdana odločba za poskusno obratovanje Bloka 6
27. maja 2015
izdana odločba za poskusno obratovanje Bloka 6
začetek enoletnega poskusnega obratovanja Bloka 6
začetek enoletnega poskusnega obratovanja Bloka 6
11. junija 2015
veljavno dovoljenje za nadaljevanje obratovanja bloka 4 v skupnem času 17500 obratovalnih ur do 31.12.2023; izdal ARSO
29. februar 2016
veljavno dovoljenje za nadaljevanje obratovanja bloka 4 v skupnem času 17500 obratovalnih ur do 31.12.2023; izdal ARSO
v TEŠ-u dosegli proizvodnjo 1.000 GWh; za lažjo predstavo: to je 1 milijarda kWh, za kar smo porabili 767.000 ton premoga iz Premogovnika Velenje
v TEŠ-u dosegli proizvodnjo 1.000 GWh; za lažjo predstavo: to je 1 milijarda kWh, za kar smo porabili 767.000 ton premoga iz Premogovnika Velenje
13. april 2016
šest desetletij največjega proizvajalca električne energije iz premoga v Sloveniji in šestdeset let zanesljive proizvodnje električne energije
16. maj 2016
šest desetletij največjega proizvajalca električne energije iz premoga v Sloveniji in šestdeset let zanesljive proizvodnje električne energije
Termoelektrarna Šoštanj pridobila uporabno dovoljenje za šesti blok
Termoelektrarna Šoštanj pridobila uporabno dovoljenje za šesti blok
9. junij 2016
mesečni rekord proizvodnje smo v TEŠu dosegli z 475 GWh električne energije (jul/2015 443 GWh oz. jul/2016 439 GWh)
2. november 2016
mesečni rekord proizvodnje smo v TEŠu dosegli z 475 GWh električne energije (jul/2015 443 GWh oz. jul/2016 439 GWh)
od ARSO pridobili dovoljenje za obratovanje plinske turbine PT51 na ELKO do 500 ur na leto
od ARSO pridobili dovoljenje za obratovanje plinske turbine PT51 na ELKO do 500 ur na leto
22. november 2016
dnevni rekord proizvodnje električne energije v vsej svoji 60 letni zgodovini obratovanja, in sicer 18.582.503 KWh, za kar se je znova pokazalo, kako pomemben je za pokrivanje potreb po električni energiji termoenergetski vir, ki obratuje zanesljivo, ne glede na zunanje dejavnike
21. december 2016
dnevni rekord proizvodnje električne energije v vsej svoji 60 letni zgodovini obratovanja, in sicer 18.582.503 KWh, za kar se je znova pokazalo, kako pomemben je za pokrivanje potreb po električni energiji termoenergetski vir, ki obratuje zanesljivo, ne glede na zunanje dejavnike
izjemen letni rekord, proizvodnja električne energije TEŠ v letu 2016 je bila: 4.120 GWh. Zadnji letni proizvodni rekord je iz leta 1983, in sicer 4.077 GWh
izjemen letni rekord, proizvodnja električne energije TEŠ v letu 2016 je bila: 4.120 GWh. Zadnji letni proizvodni rekord je iz leta 1983, in sicer 4.077 GWh
3. januar 2017
zaključen prvi redni remont bloka 6
3. julij 2018
zaključen prvi redni remont bloka 6
zaradi izteka življenjske dobe dokončno ustavili blok 4 z 275 MW, ki je uspešno obratoval kar 46 let
zaradi izteka življenjske dobe dokončno ustavili blok 4 z 275 MW, ki je uspešno obratoval kar 46 let
6. julij 2018
Blok 5 znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje po slabih treh letih in zaključeni ekološki sanaciji
16. avgust 2018
Blok 5 znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje po slabih treh letih in zaključeni ekološki sanaciji
je bila proizvedena rekordna dnevna proizvodnja električne energije TEŠ na obeh premogovnih blokih, in sicer: blok 6 = 12.229.355 kWh in blok 5 = 6.582.018 kWh. Skupaj = 18.811.373 kWh
je bila proizvedena rekordna dnevna proizvodnja električne energije TEŠ na obeh premogovnih blokih, in sicer: blok 6 = 12.229.355 kWh in blok 5 = 6.582.018 kWh. Skupaj = 18.811.373 kWh
6. septembra 2018

TEŠ DANES

Rezultate obratovalne pripravljenosti naših blokov lahko primerjamo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami:

BlokNazivna moč generatorja
Blok 1Trajno zaustavljen 31. marca 2010
Blok 2Trajno zaustavljen leta 2008
Blok 3Trajno zaustavljen leta 2014
Blok 4Trajno zaustavljen 6. julija 2018
Blok 5345 MW
Blok 6600 MW
Plinski enoti2 x 42 MW

KONTAKTI

Tajništvo direktorja

(03) 8993 200

Tajništvo sektorjev

(03) 8993 204

Recepcija

(03) 8993 646

Odnosi z javnostmi

Monika Oštir
(03) 8993 498
monika.ostir@te-sostanj.si

info@te-sostanj.si

Skip to content