logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Družba TEŠ / Zaposlovanje

Smo del uspešne mednarodne skupine, ki termoelektrarne, hidroelektrarne in premogovnik združuje v eno blagovno znamko – skupino HSE. V TEŠu se ukvarjamo s proizvodnjo električne energije. Želimo biti najboljši, zato moramo biti vedno korak pred drugimi, kar dosegamo z vrhunskimi strokovnjaki.

AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

Spoštovani,

obveščamo vas, da imamo v družbi TEŠ d.o.o. razpisani naslednji prosti delovni mesti:

Rok za prijavo je do vključno 21. 7. 2024.

 

 

KAKO IŠČEMO NOVE SODELAVCE?

Izkušnje, znanje ter motivacija zaposlenih so za nas glavnega pomena, zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov osebni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Iščemo predvsem kadre z izobrazbo smeri energetike, strojništva, informatike, ekonomije ali matematike in drugih ustreznih smeri.

 

TES_korakiFINAL

RAZVOJ SODELAVCEV

Vzpostavljamo in ohranjamo delovno okolje, ki stremi k zadovoljstvu zaposlenih, zato sodelavcem nudimo:

  • zanimivo, raznoliko delo,
  • sodelovanje v nalogah in projektih na nivoju skupine HSE,
  • kontinuirano izobraževanje in razvoj kompetenc,
  • stimulativno nagrajevanje in napredovanje,
  • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • prilagodljiv delovni čas in možnost usklajevanja službenih in privatnih obveznosti,
  • možnost udejstvovanja preko športno kulturnega društva TEŠ,
  • novoletno obdarovanje naših otrok,
  • občasno organizirano druženje zaposlenih TEŠ
  • novoletna srečanja zaposlenih

V današnjem zahtevnem delu in tempu se lahko pohvalimo s kakovostnimi medosebnimi odnosi, ki jim dajemo velik poudarek. Zaposlene redno obveščamo o vseh dogodkih in aktualnih dogajanjih z internim spletnim portalom, predstavniki zaposlenih so združeni v svet delavcev in sindikat, ki skrbita za še večjo povezanost med zaposlenimi ter dober pretok informacij. Posebno pozornost namenjamo tudi varstvu in zdravju zaposlenih ter preventivi na tem področju.

Zaposlenim nudimo strokovni razvoj ter možnost izobraževanja tako doma kot v tujini. Organiziramo izobraževanja za zaposlene in na ta način ohranjamo in nadgrajujemo naša specifična znanja.

Skip to content