logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ POGOVOR: MAG. SEBASTIJAN ROUDI, DIREKTOR ECE D.O.O.

POGOVOR: MAG. SEBASTIJAN ROUDI, DIREKTOR ECE D.O.O.

»Smo pred energetsko zelo dinamičnim obdobjem!«


Delovni dan začenja ob kavi in pregledom medijskih objav. Magister ekonomskih ved, letnik 1975, je vodenje podjetja ECE prevzel leta 2016, pred tem je zasedal mesto vodje veleprodaje. Navdušen hribolazec, oče dveh hčera, predsednik sekcije za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije. Iskriv sogovornik, ki ne skriva mariborskega naglasa, kljub desetletju bivanja v Celju.


Pred pogovorom ste dejali, da upate, da beseda ne bo tekla samo o podražitvah, saj je v energetiki trenutno veliko tudi drugih aktualnih tem. Kako pa je aktualna situacija s podražitvami na globalnem nivoju vplivala na podjetje, na branžo, na kupce, na dojemanje trga z energenti?

Vplivala je močno na vse deležnike. Vprašanja, ki so nam jih do sedaj zastavljali večji kupci, sedaj zastavlja celotna javnost. Smo del širšega evropskega energetskega omrežja in cene se oblikujejo neodvisno od naših zahtev in potreb. Če obstaja tudi dobra plat te podražitve, je to ta, da smo svoje delovanje bolj nazorno predstavili javnosti. Energente kupujemo na terminskem trgu po tistih hip dostopnih cenah. Težko je pojasnjevati, da stroškovna cena naših elektrarn ni pomembna za našo prodajno ponudbo, remonti nukleark v Franciji ali količina vetra v severni Nemčiji pa so. Zelo močno se je tudi izkazalo, da nakupno vedenje, ki temelji na trendu preteklih let, ni ustrezna osnova za odločanje o prihodnosti. Praktično ves čas je potrebno spremljati dogajanje na energetskih trgih in biti pripravljen sprejeti odločitev za naprej. In tega je pri velikih poslovnih kupcih zaenkrat še bistveno premalo.

Verjetno se zadnja misel nanaša na dobavitelje, ki so prenehali z dobavami in kupcem odpovedali pogodbe?

Drži. Tu se je pokazala prednost dolgoletnih izkušenj, skupaj s strategijo, da portfelja kupcev ne izpostavljamo kalkulacijam, ki lahko po eni strani močno zvišajo dobiček, po drugi pa pomenijo tudi bankrot podjetja ali pa odpoved pogodb, če se kalkulacija ne izide. S portfeljem se je potrebno ukvarjati dnevno in na dolgi rok.

Je tu že na mestu vprašanje o sinergijah s skupino HSE? Zdi se, da bi lahko bila to prva tema ob pričetku sodelovanja?

Sigurno ena izmed prvih tem. HSE je že dolga leta naš največji dobavitelj električne energije, dogajanje na trgih smo spremljali skupaj in iskali rešitve. Od oktobra, ko smo uradno pričeli s postopki vstopa v skupino HSE, pa do danes, smo pričeli aktivno delovati na kar nekaj projektih, ki bodo, prepričan sem, prinesle sinergijo obema.

»Imeti partnerja kot je HSE oz. biti del skupine, ki je tako močno energetsko podkovana z znanjem, infrastrukturo in izkušnjami, je vsekakor velika priložnost za ECE in seveda tudi prednost v časih, kot so trenutni, ko zaradi ekstremno visokih cen že majhne količine energije prinašajo velika tveganja.«

Kje pa vidite največ možnosti za sodelovanje?

Ob začetku pogovorov, pri pregledu možnih sinergij, smo največ možnosti prepoznali na področjih nakupa energentov, energetskih rešitev, informacijske tehnologije (IT) in kadrovskega bazena. Poslovni direktor HSE, mag. Marko Štrigl, ki je tudi zadolžen za naše področje, nas, kot nekdanji član ekipe ECE, zelo dobro pozna ter lahko omenjene potenciale optimalno prepozna in poveže znotraj skupine.

Tudi skupina HSE se nahaja pred novim obdobjem. Kako spremljate vse, kar se dogaja v Šaleški dolini?

Vsi si želimo najboljšo rešitev za TEŠ in Premogovnik Velenje. Vemo, kako pomemben člen v verigi zanesljiva oskrbe sta in kaj pomenita v energetski bilanci Slovenije. Pred nami je energetsko zelo dinamično obdobje. Tu ne mislim samo na Slovenijo, predvsem na Evropo, ki usmerja skupno energetsko politiko. Obnovljivi in brezogljični viri energije so ne več prihodnost, ampak kar sedanjost.

»Po horoskopu sem optimist in verjamem, da premoremo v Sloveniji dovolj znanja in politične volje, da se bomo po letu 2033 pogovarjali o uspešnem in pravičnem prehodu.«

Kako vidite razvoj podjetja ECE v prihodnje, kako si predstavljate delovanje sodobnega dobavitelja energentov v naslednjem desetletju?

Vloga dobavitelja se bo vsekakor močno spremenila. Veliko več bo dinamičnih komponent v našem delovanju, več neznank, ki jih bomo morali v realnem času prepoznavati in upoštevati. Izredno hiter razvoj se kaže pri pametnih omrežjih, hranilnikih energije v kombinaciji z lastnimi viri. Vse to posledično vpliva na dinamično tarifiranje, na sposobnost uravnavanja presežkov in mankov energije. V ECE smo že nakazali naše prioritete v prihodnosti; močno smo začrtali sektor energetskih rešitev, kjer lahko, znotraj skupine HSE, predvsem našim poslovnim kupcem ponudimo rešitve, ki jim bodo izboljšale konkurenčnost. Na segmentu gospodinjskih kupcev pa uspešno širimo delovanje naše spletne trgovine, ki se kaže kot komplementarna prodaji energentov.  V prihodnje bo veliko odvisno tudi od zakonodaje, saj nam ta velikokrat določa (tudi omejuje) okvir delovanja.

Kako slednjega naslavljate v Sekciji za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije, ki ji predsedujete?

Trudimo se biti aktivni in soustvarjati vsako zakonsko spremembo, ki se nanaša na naše delovanje. V preteklosti pri pripravi zakonodaje nismo bili udeleženi in posledično smo se srečali s kar nekaj neusklajenostmi, ki jih je post festum težko spremeniti. V prihodnje si želimo, da bi bili bolj »slišani«, ko dajemo pripombe na zakonodajo, in hitreje vključeni v spremembe, ki se dogajajo na trgu (predvsem v kontaktih s SODO in Agencijo za energijo).

Koronavirusna bolezen je močno posegla v naša življenja. Kako ste se s pandemijo spoprijeli v ECE?

Verjetno tako kot večina podjetij, ki je močno vpeta v okolje, tako poslovno kot tudi družbeno. Na začetku leta 2020 seveda nismo vedeli, kaj vse nas čaka, reagirati pa smo morali zelo hitro. Začasne prekinitve poslovanj podjetij in nižja poraba že kupljenih energentov so bile, poleg zagotovitve zdravstvenih pogojev, ključne v tistem letu. Sedaj, po dveh letih, lahko rečem, da smo se navadili na »novo normalnost«, čeprav vsi upamo, da ta normalnost mine in se vrne »stara normalnost«. Podjetja le nismo sestavljeni iz robotov, smo ljudje in delovni proces »od doma oz. na daljavo« je lahko le delno tako učinkovit kot osebni stik. To opažamo tako pri prodajnih procesih z našimi kupci kot pri organizaciji dela in medsebojnih odnosih.

Kako bi na kratko predstavili ECE ostalim članom skupine HSE?

ECE smo dobavitelj energentov za gospodinjstva in podjetja. V prejšnjem letu smo praznovali deset let delovanja. Šestinsedemdeset sodelavk in sodelavcev nas skrbi za portfelj preko 140.000 gospodinjskih in 10.000 poslovnih kupcev. Prisotni smo v šestih informacijskih pisarnah v Sloveniji. Poleg dobave elektrike, plina in biomase smo aktivni tudi na področju energetskih rešitev, prednjačijo sončne elektrarne na ključ za gospodinjstva in poslovne kupce. Z lastno spletno trgovino z izdelki široke potrošnje želimo kupcem omogočiti lažji nakup potrošnih dobrin, na obroke, s plačilom skupaj z energenti. Prisotni smo po vsej državi, glavnina kupcev pa je na področjih distribucijskih podjetij Elektro Celje in Elektro Gorenjska, ki sta bili tudi ustanoviteljici ECE d.o.o.

Vaše želje za leto, v katerega smo že dodobra zakorakali?

Omenil sem že »staro normalnost« in upam, da ne ostane samo pri željah.

»Upam tudi na cenovno normalizacijo na energetskih trgih, da se bomo lahko bolj posvečali razvojnim projektom in ne zgolj eni in isti temi: kam gredo danes cene in kakšna tveganja nas čakajo.«

Sicer pa želim celotni skupini HSE odlične rezultate in dovolj zagona, da izpeljemo projekte, ki so pred nami.


Andrej Kerk
, vodja marketinga in odnosov z javnostmi ECE.

 

Skip to content