/ POSKUSNI ZAGON BLOKA 5 TEŠ

POSKUSNI ZAGON BLOKA 5 TEŠ

Ekološka sanacija in revitalizacija petega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki se je začela 1. septembra 2017, se bo zaključila s predvidenim testnim zagonom. Ta bo v torek, 31. julija 2018, s predvideno močjo 305 MW.  Z ekološko sanacijo bodo bistveno zmanjšani izpusti dimnih plinov iz petega bloka, ki bodo v primerjavi z nedavno zaustavljenim četrtim blokom kar za 50 odstotkov nižji pri SO2, za 60 odstotkov manjši pri NOx in kar za 80 odstotkov manjši pri izpustih prašnih delcev.