logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Predsednik Državnega sveta obiskal Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj

Predsednik Državnega sveta obiskal Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj

Danes, 18. marca 2021, je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca s sodelavci obiskal Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj. Goste so v Premogovniku Velenje sprejeli poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik Nadzornega sveta PV mag. Marko Štrigl, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar in direktorica družbe HTZ Nina Mauhler, v Termoelektrarni Šoštanj pa direktor Mitja Tašler.

»Vesel sem, da je v premogovniški regiji dovolj posluha za prepoznavanje potencialov dolgoletne krepitve rudarskega znanja, kadrov in tehnologije. Čeprav se rudniki zapirajo, je v svetu dovolj novih priložnosti za nadaljnji razvoj in prenos tega slovenskega premogovniškega bogastva,« je po obisku dejal predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. »Izvoz znanja je pravzaprav največji potencial v prihodnosti in verjamem, da bo z vizijo in s cilji, ki so mi jih predstavili na srečanju v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj, takšno razmišljanje lahko tudi udejanjeno. Seveda pa se bo morala pri tem aktivneje vključiti tudi država z resornimi inštitucijami. Proces uvedbe pokrajin, ki ga koordinira Državni svet, se približuje sklepni fazi, in prav uvedba nove SAŠA pokrajine lahko pomeni nov korak v pravo smer uresničitve te enkratne poslovne priložnosti.«

Poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl je poudaril, da v skupini HSE danes proizvedemo več kot 65 odstotkov vse električne energije v Sloveniji: »Naša strategija je, da tudi v prihodnje ostajamo ključni steber oskrbe z električno energijo v državi. Verjamemo, da bo v javni razpravi o zapiranju premogovnika na podlagi naših argumentov sprejeta odločitev, ki bo za Slovenijo optimalna tako z vidika zelenega prehoda, kakor tudi z vidika zanesljive oskrbe z električno energijo.«

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je predsedniku državnega sveta predstavilo trenutno situacijo, v kateri se nahaja Premogovnik Velenje, povezano s problematiko prestrukturiranja ter zapiranja premogovnika.

Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je povedal: »Ne glede na to, katera letnica za prenehanje rabe premoga bo sprejeta v nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, se moramo zavedati, da Premogovnik Velenje potrebuje minimalno 15 let, da lahko uspešno sanira in zapre premogovnik. Skupaj z lastnikom bomo aktivno iskali primerne rešitve, ki bodo sprejemljive za vse strani in bodo vključevale socialni dialog ter pravičen prehod v brezogljično družbo.«

Direktor družbe Premogovnika Velenje Aleš Logar pa je dodal: »Poslovodstvo Premogovnika Velenje skupaj s strokovnimi službami aktivno pripravlja dokumentacijo, ki jo je potrebno oddati za podaljšanje koncesije za pridobivanje premoga v Šaleški dolini, ki poteče januarja prihodnje leto.«

Generalni direktor dr. Janez Rošer je še poudaril, da je Premogovnik Velenje skozi vso svojo zgodovino zgledno skrbel za okolje, v katerem deluje, in sproti saniral degradirano področje in to iz lastne cene premoga, brez državne pomoči. »Premogovnik Velenje je v vseh skoraj 146 letih delovanja tesno povezan z lokalno skupnostjo, prav to sodelovanje pa je še posebej v tem prehodnem obdobju v brezogljično družbo ključnega pomena za nadaljnji razvoj tako gospodarstva kot širše regije.«

Predstavniki Državnega sveta so obiskali tudi Termoelektrarno Šoštanj, kjer jih je sprejel direktor Mitja Tašler. Ob obisku je dejal: »Tako v Termoelektrarni Šoštanj kot v Premogovniku Velenje intenzivno delamo na razvoju in iskanju novih tehnologij, ki bodo omogočale ohranitev energetske lokacije in strokovnega znanja. Verjamemo, da je cilj strategije Šaleški regiji, elektrarni, premogovniku in njunim zaposlenim v prihodnjih letih v največji meri omogočiti nadaljnji razvoj ter podporni okvir, ki bo zagotovil pravičen, ekonomsko vzdržen in socialno uravnotežen prehod.«

 

Skip to content